Tillbaka till Tolkningar
14

Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
14
Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats
Syfte med regeln: Regel 14 omfattar när och hur spelaren får markera läget för en boll i vila, lyfta och rengöra bollen och åter sätta en boll i spel så att den spelas från rätt plats.
  • När en lyft eller rubbad boll ska återplaceras, måste samma boll läggas tillbaka på dess ursprungliga punkt.
  • När lättnad tas med eller utan plikt, måste en inbytt boll eller den ursprungliga bollen droppas i ett visst lättnadsområde.
Ett misstag som görs när dessa förfaranden används kan rättas till utan plikt innan bollen spelas, men spelaren får plikt om han/hon spelar bollen från fel plats.
14
Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats
14.1

Markera, lyfta och rengöra en boll

14.1a/1
Markera en boll på rätt sätt
Regel 14.1a använder ”precis bakom” och ”alldeles intill” för att säkerställa att platsen för en lyft boll markeras med tillräcklig noggrannhet för att spelaren ska kunna återplacera den på den rätta punkten. En boll får markeras på valfri plats runt bollen så länge som den markeras alldeles intill den, och detta innefattar att placera en bollmarkering framför eller vid sidan av bollen.
14.1c/1
När en rubbad boll får rengöras
När en spelare tillämpar någon av de fyra reglerna som nämns i Regel 14.1c då rengöring inte är tillåten, finns det åtgärder som spelaren bör undvika eftersom, själva åtgärden kan resultera i att bollen blir rengjord, trots att det inte fanns någon avsikt att rengöra bollen. Till exempel, om en spelare lyfter sin boll på vilken det sitter fast gräs eller annat skräp och kastar den till sin caddie som fångar den med en handduk, är det troligt att en del av gräset eller annat skräp kommer att tas bort, vilket innebär att bollen rengjorts. På samma sätt, om spelaren placerar den bollen i sin ficka eller släpper den på marken, skulle dessa åtgärder kunna resultera i att en del gräs eller annat skräp tas bort från bollen, vilket innebär att den har rengjorts. Men om spelaren utför dessa åtgärder efter att ha lyft en boll som man visste var ren innan den lyftes, får spelaren inte en plikt eftersom bollen inte rengjordes.
14.1c/2
När en rubbad boll får rengöras
När en rubbad boll har lyfts på grund av att en regel kräver att den ska återplaceras, får bollen alltid rengöras, med undantag för de fyra situationer som beskrivs i Regel 14.1c. Till exempel, om en spelares boll blir liggande mot ett flyttbart tillverkat föremål och bollen rubbas när det flyttbara tillverkade föremålet tas bort, måste spelaren återplacera bollen på sin ursprungliga punkt (Regel 15.2a(1)) och får rengöra bollen innan detta görs. (Ny)
14.2

Återplacera en boll på en punkt

14.2b(2)/1
Spelaren droppar en boll när bollen ska återplaceras
När en spelare droppar en boll när reglerna kräver att spelaren ska återplacera bollen, har bollen återplacerats på fel sätt. Om spelaren återplacerar bollen på fel sätt, men på den punkt som krävs (detta innefattar om spelaren droppar bollen och den stannar på den punkt som krävs), får spelaren ett slags plikt om bollen spelas utan att misstaget rättas till enligt Regel 14.5 (Rätta till misstag som gjorts vid inbyte, återplacering, droppning eller placering av boll). Men om spelaren har droppat en boll och bollen stannar någon annanstans än på den punkt som krävs, får spelaren den allmänna plikten för att spela från fel plats om bollen spelas utan att misstaget rättas till. Till exempel, i slagspel rubbar en spelare sin boll under letande och det krävs att bollen ska återplaceras utan plikt. I stället för att återplacera bollen på den ursprungliga eller uppskattade punkten, droppar spelaren bollen på den punkten, bollen studsar och stannar på en annan punkt, och spelaren spelar därifrån. Spelaren har återplacerat bollen på fel sätt och har också spelat från fel plats. Spelaren får bara två slags plikt eftersom det inte kommit någon annan händelse emellan (se Regel 1.3c(4)).
14.2c/1
Bollen får återplaceras orienterad i nästan vilken riktning som helst
När en lyft boll återplaceras på en punkt, berör reglerna bara läget. Bollen får riktas in på vilket sätt som helst när den återplaceras (t ex genom att rikta in ett varumärke), så länge som bollens vertikala avstånd till markytan förblir densamma. Till exempel, när en regel som inte tillåter rengöring tillämpas, lyfter spelaren sin boll och det sitter en bit lera på den. Bollen får riktas in på vilket sätt som helst när den återplaceras på sin ursprungliga punkt (t ex genom att rotera den störande leran mot hålet). Men spelaren får inte återplacera bollen i ett läge så att bollen vilar på leran om det inte var dess läge innan den lyftes. Bollens ”punkt” innefattar dess vertikala läge i förhållande till markytan.
14.2c/2
Ta bort lösa naturföremål från punkt där en boll ska återplaceras
Undantag 1 till Regel 15.1a klargör att, innan en boll återplaceras får spelaren inte ta bort lösa naturföremål som, om de flyttades när bollen var i vila, troligen skulle orsakat att bollen rubbades. Men det finns situationer där ett löst naturföremål skulle kunna röra sig, antingen när bollen lyfts eller innan den återplaceras, där det inte krävs av spelaren att lägga tillbaka det lösa naturföremålet före eller efter att ha återplacerat bollen. Till exempel:
  • En spelare markerar och lyfter sin boll på spelfältet efter att ha uppmanats att göra så eftersom den har störande inverkan på en annan spelares spel. Som ett resultat av att lyfta bollen, flyttas en lös kvist som ligger mot bollen. Det krävs inte av spelaren att lägga tillbaka kvisten när bollen återplaceras.
  • En spelare markerar och lyfter sin boll i en bunker för att se om den fått ett hack. Medan bollen är lyft, flyttas ett löv som låg precis bakom bollmarkeringen bort av vinden. Det krävs inte av spelaren att lägga tillbaka lövet när bollen återplaceras.
14.2c/3
En boll får inte tryckas ner i marken när den återplaceras
När en boll återplaceras måste den återplaceras på sin ursprungliga punkt. Den ursprungliga punkten innefattar samma vertikala läge som bollen var i innan den lyftes eller rubbades. Om bollen inte stannar kvar när spelaren försöker återplacera den, måste spelaren följa förfarandet i Regel 14.2e (Vad man ska göra om återplacerad boll inte stannar kvar på sin ursprungliga punkt) i stället för att trycka ner bollen i marken. Till exempel, en spelares boll stannar mot ett flyttbart tillverkat föremål på sluttningen i en bunker. Om bollen rubbas när det tillverkade föremålet tas bort, måste bollen återplaceras. Om bollen inte stannar på den ursprungliga punkten, måste spelaren återplacera bollen på den närmaste punkten i bunkern där bollen stannar och som inte är närmare hålet. Om spelaren i stället trycker ner bollen i sanden, har spelaren återplacerat bollen på en fel plats (Regel 14.7) och har ändrat dess läge (Regel 14.2d) och måste rätta till misstaget genom att lyfta bollen (Regel 14.5b(2)), återskapa det ursprungliga läget och återplacera bollen enligt Reglerna 14.2c och 14.2e. (Ny)
14.2d(2)/1
Förändrat läge kan vara ”närmaste punkten i ett läge som mest liknar”
Om en spelares läge ändras när spelarens boll är lyft eller rubbad och måste återplaceras, kan det förändrade läget vara den närmaste punkten med ett läge som mest liknar spelarens ursprungliga läge, och det kan krävas av spelaren att spela bollen från det förändrade läget. Till exempel, en spelares boll stannar i ett torvhål på fairway. En annan spelare som tror att det är hans/hennes boll spelar den och gör torvhålet lite djupare. Om det inte finns något liknande torvhål inom en klubblängd, skulle den närmaste punkten i ett läge som mest liknar det ursprungliga läget vara en punkt i det fördjupade torvhålet.
14.2e/1
Spelare måste ta lättnad med plikt när punkten som bollen stannar kvar på är närmare hål
När Regel 14.2e tillämpas är det möjligt att den enda punkten i samma område på banan där bollen stannar när den placeras är närmare hålet. Under sådana förhållanden måste spelaren ta lättnad med plikt enligt en tillämplig regel. Spelaren får inte trycka ner bollen i marken för att säkerställa att den stannar kvar på en punkt (se Klarläggande 14.2c/3). Till exempel, en spelares boll stannar mot en kratta i nedförslutningens i en bunker och, när krattan tas bort, rubbas bollen. Spelaren försöker återplacera bollen som det krävs, men den stannar inte kvar. Spelaren följer sedan utan framgång proceduren i Regel 14.2e och upptäcker att det inte finns några andra punkter att prova i den bunkern som inte är närmare hålet. I detta fall måste spelaren ta lättnad för ospelbar boll antingen med slag och distans med ett slags plikt (Regel 19.2a) eller genom att ta lättnad på flagglinjen utanför bunkern med två slags plikt (Regel 19.3b).
14.3

Droppa en boll i ett lättnadsområde

14.3b(2)/1
Bollen droppad från knähöjd i ojämnt område
Regel 14.3b(2) och definitionen av ”droppa” kräver att en spelare ska droppa en boll från ett läge i spelarens knähöjd i stående position. När det finns ojämn mark på och runt platsen där spelaren ska droppa bollen, beror sträckan som bollen kommer att falla till marken från knähöjd på var spelaren står när bollen droppas. Under förutsättning att bollen faller ett avstånd som motsvarar knähöjd från en plats där spelaren kunde ha stått för att droppa bollen på punkten, har bollen droppats från knähöjd. Men bollen måste alltid falla genom luften för att ha droppats och får inte placeras.
14.3b(4)/1
Allmänna plikten gäller enligt Regel 14.7a
I förhållande till den sista punkten under Regel 14.3b(4), om en spelare får den allmänna plikten för att ha slagit ett slag utan att rätta sitt misstag, gäller den allmänna plikten enligt Regel 14.7a för att ha spelat från fel plats. Till exempel, när lättnad på flagglinjen tas, droppar en spelare sin boll nästan en klubblängd vid sidan om flagglinjen. Bollen är på fel plats oavsett var den kommer i vila, även om den kommer i vila på flagglinjen. Bollen måste droppas igen för att undvika plikt enligt Regel 14.7a. I slagspel, om spelaren slår ett slag från fel plats, måste spelaren rätta till misstaget om spelet från fel plats var ett allvarligt brott. (Tillagt April 2023)
14.3c/1
Lättnadsområdet innefattar allt i lättnadsområdet
En spelares lättnadsområde innefattar högt gräs, buskar och annat växande i området. Om en spelares droppade boll stannar i ett dåligt läge i lättnadsområdet, har den fortfarande stannat i lättnadsområdet. Till exempel, en spelare droppar sin boll på rätt sätt och den stannar i en buske i lättnadsområdet. Busken är en del av lättnadsområdet och därför är bollen i spel och spelaren får inte droppa igen enligt Regel 14.3c.
14.3c/2
Bollen får droppas i spelförbudszon
När en boll droppas enligt en lättnadsregel, får spelaren droppa en boll i en spelförbudszon så länge som spelförbudszonen är en del av lättnadsområdet. Men spelaren måste sedan ta lättnad enligt den gällande regeln. Till exempel, en spelare får ta lättnad från ett pliktområde och droppa en boll i en spelförbudszon i ett onormalt banförhållande. Men efter att den droppade bollen stannat i lättnadsområdet i enlighet med vad som krävs i Regel 17 (Lättnad för en boll i ett pliktområde), måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
14.3c(1)/1
Vad som ska göras när en droppad boll rubbas efter att ha stannat mot spelarens fot eller utrustning
En spelare droppar en boll på rätt sätt, men bollen stoppas oavsiktligt av spelarens fot eller utrustning (t ex en peg som markerar lättnadsområdet) och stannar i lättnadsområdet. Det blir ingen plikt, spelaren har slutfört lättnadsproceduren och måste spela bollen som den ligger. Om bollen sedan rubbas när spelaren rör sin fot eller utrustningen, måste spelaren återplacera bollen enligt Regel 9.4 men får ingen plikt eftersom rubbningen av bollen var ett resultat av rimliga åtgärder utförda när lättnad togs enligt en regel (se Undantag 4 i Regel 9.4 – Oavsiktligt rubba bollen någonstans utom på green under tillämpning av en regel).
14.3c(2)/1
Var en boll som droppats på ett riktigt sätt två gånger ska placeras i ett lättnadsområde som innefattar en buske
Om en spelare måste fullfölja droppningsproceduren genom att placera en boll genom att tillämpa Reglerna 14.2b(2) och 14.2e, kan detta leda till att spelaren försöker placera bollen någon annanstans än på marken eftersom en spelares lättnadsområde innefattar gräs, buskar eller annat växande i området (se Klargörande 14.3c/1). Till exempel, om spelaren droppar in i en buske i lättnadsområdet, och bollen vid båda droppningarna stannar utanför lättnadsområdet, föreskriver Regel 14.3c(2) att spelaren måste placera en boll på den punkt där bollen som droppats den andra gången först träffade marken. Om bollen först träffade busken när den droppades andra gången, innefattar ”marken” busken, och spelaren måste försöka placera bollen där den först träffade busken. Men om den placerade bollen inte stannar kvar på den punkten efter två försök, måste spelaren placera bollen på den närmaste punkten som inte är närmare hålet där bollen kommer att ligga kvar, enligt begränsningarna i Regel 14.2e.
14.4

När spelarens boll åter är i spel efter det att den ursprungliga bollen varit ur spel

14.4/1
Placerad boll är inte i spel om det inte fanns någon avsikt att sätta den i spel
När en boll är placerad eller återplacerad på marken, måste det bestämmas om den lades ned med avsikten att sätta den i spel. Till exempel, spelaren markerar bollen på green genom att placera ett mynt precis bakom bollen, lyfter bollen och ger den till sin caddie för att få den rengjord. Caddien placerar sedan bollen precis bakom eller vid sidan av myntet (inte på bollens ursprungliga punkt) för att hjälpa spelaren att läsa spellinjen från andra sidan av hålet. Bollen är inte i spel eftersom caddien inte placerade den med avsikten att sätta den i spel. I detta fallet är bollen inte i spel förrän den omflyttas med avsikten att återplacera bollen enligt Regel 14.2. Om en spelare slår ett slag mot bollen medan den är ur spel, skulle spelaren spela fel boll.
14.4/2
Provdroppningar är inte tillåtna
Droppningsproceduren i Regel 14.3 innebär att det finns ett inslag av osäkerhet när lättnad tas enligt en regel. Det är inte i enlighet med spelets anda att testa hur en droppad boll kommer att reagera. Till exempel, när lättnad tas för en gångväg (oflyttbart tillverkat föremål) bestämmer en spelare sitt lättnadsområde och inser att bollen skulle kunna rulla och stanna i en buske i lättnadsområdet. Eftersom spelaren känner till att den droppade bollen inte skulle vara i spel utan avsikt, provdroppar spelaren en boll på ena sidan av lättnadsområdet för att se om den rullar in i busken. Eftersom denna åtgärd är emot spelets anda, har Kom/TL rätt att diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2a (Allvarligt fall av dåligt uppförande).
14.5

Rätta till misstag som gjorts vid inbyte, återplacering, droppning eller placering av en boll

14.5b(1)/1
Spelare får byta plats vid omdroppning för lättnad på flagglinjen
När det krävs av en spelare att droppa en andra gång efter att ha använt lättnad på flagglinjen enligt Regel 16.1c(2) (Lättnad för onormala banförhållanden), Regel 17.1d(2) (Lättnad för pliktområde), eller Regel 19.2b eller Regel 19.3b (Lättnad för ospelbar boll), krävs det att spelaren droppar igen enligt alternativet lättnad på flagglinjen i den tillämpliga regeln. Men när det ska droppas andra gången, har spelaren rätt att ändra punkten så att lättnadsområdet som skapas är närmare eller längre ifrån hålet. Till exempel, en spelares boll stannar i ett pliktområde och spelaren väljer att ta lättnad på flagglinjen. Spelaren droppar bollen på rätt sätt, men den rullar ut ur lättnadsområdet. När spelaren droppar igen enligt lättnad på flagglinjen, måste spelaren droppa på linjen och kan göra det närmare eller längre ifrån hålet, och lättnadsområdet förändras baserat på den punkten.
14.5b(1)/2
Spelaren får byta område på banan i lättnadsområdet vid omdroppning
När en spelares lättnadsområde ligger i mer en ett område på banan och spelaren måste droppa igen enligt samma lättnadsalternativ , får spelaren droppa i ett annat område på banan inom samma lättnadsområde, men att göra så ändrar inte hur Regel 14.3c tillämpas. Till exempel, en spelare väljer att ta lättnad för ospelbar boll enligt Regel 19.2c (Lättnad i sidled) för en boll på spelfältet, och spelarens lättnadsområde är delvis på spelfältet och delvis i en bunker. Spelarens droppning vidrör först bunkern i lättnadsområdet och stannar på spelfältet eller utanför hela lättnadsområdet, så att spelaren måste droppa om. När spelaren gör detta, får spelaren droppa bollen på spelfältsdelen av lättnadsområdet.
14.7

Spela från fel plats

14.7b/1
Spelare får plikt för varje slag som gjorts från område där spel inte är tillåtet
När en spelares boll stannar i ett område där spel inte är tillåtet, måste spelaren ta lättnad enligt den gällande regeln. I slagspel, om spelaren spelar bollen från ett sådant område (t ex en spelförbudszon eller en fel green) får spelaren två slags plikt för varje slag som gjorts från det området. Till exempel, en spelares boll stannar i en spelförbudszon inne i ett pliktområde. Spelaren går in i spelförbudszonen och slår ett slag på bollen som bara rör sig några meter och är kvar i spelförbudszonen. Spelaren slår sedan ett slag till på bollen och den stannar utanför spelförbudszonen. Varje slag räknas, och spelaren får den allmänna plikten enligt Regel 14.7 för att spela från fel plats för varje slag som gjordes från spelförbudszonen för totalt fyra pliktslag. Spelaren måste spela ut hålet med bollen som spelades från spelförbudszonen, om det inte var ett allvarligt brott. För ett allvarligt brott, måste spelaren rätta till misstaget (se Regel 14.7b).
14.7b/2
Boll på fel plats om klubban träffar förhållanden som det togs lättnad för
När en spelare tar lättnad från störande inverkan av ett onormalt banförhållande, krävs det att spelaren tar lättnad från all störande inverkan av det förhållandet. Om bollen droppas i lättnadsområdet och stannar på en punkt där spelaren har någon form av störande inverkan från det förhållandet baserat på det slag som spelaren skulle ha gjort från bollens ursprungliga läge om förhållandet inte var där, är bollen på fel plats. Till exempel, en spelares boll stannar på en belagd gångväg och spelaren bestämmer sig för att ta lättnad. Spelaren uppskattar den närmaste punkten för fullständig lättnad genom att använda den klubba som spelaren skulle ha använt på gångvägen. Efter att ha mätt ut lättnadsområdet från den punkten, droppar spelaren en boll som stannar på en plats som spelaren trodde var i lättnadsområdet. Spelaren slår sedan ett slag och träffar gångvägen under slaget. Eftersom gångvägen var i området för spelarens avsedda sving, hade spelaren fortfarande störande inverkan. Därför fastställde inte spelaren lättnadsområdet tillräckligt noga och får den allmänna plikten för att spela från en fel plats. Men om spelaren fick störande inverkan från förhållandet, t ex för att spelaren bestämde sig för att spela i en annan riktning, med en annan klubba, eller halkade med fötterna när slaget slogs vilket ändrade den avsedda svingen, skulle spelaren inte ha ansetts ha spelat från en fel plats.
UTFORSKA MER