Skriv ut
15
Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive boll eller bollmarkering som är hjälpande eller störande)
Syfte med regeln: Regel 15 täcker när och hur spelaren får ta lättnad utan plikt från lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål.
  • Dessa flyttbara naturliga och konstgjorda föremål betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och en spelare får normalt sett ta bort dem om de stör spelet.
  • Men spelaren måste vara försiktig när spelaren tar bort lösa naturföremål nära bollen utanför green, eftersom det blir plikt om detta får bollen att rubbas.
15
Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive boll eller bollmarkering som är hjälpande eller störande)
15.1

Lösa naturföremål

15.1a/1
Borttagande av lösa naturföremål från lättnadsområde eller punkt där boll ska droppas, placeras eller återplaceras
Undantag 1 till Regel 15.1a klargör att, innan en boll återplaceras, får spelaren inte ta bort ett löst naturföremål som, om det flyttats medan bollen var i vila, sannolikt skulle ha orsakat att bollen rubbats. Detta med anledning av att när bollen är i sitt ursprungliga läge, riskerar spelaren att bollen rubbas när det lösa naturföremålet tas bort. Men när en boll ska droppas eller placeras, sätts inte bollen tillbaka på en bestämd punkt och därför är det tillåtet att ta bort lösa naturföremål innan en boll droppas eller placeras. Till exempel, om en spelare tillämpar Regel 14.3b när spelaren droppar en boll i ett lättnadsområde eller Regel 14.3c(2) när en droppad boll inte stannar kvar i lättnadsområdet och spelaren nu måste placera en boll, har spelaren rätt att ta bort lösa naturföremål från lättnadsområdet i vilket en boll ska droppas eller från på eller runt den punkt på vilken spelaren måste placera en boll.
15.3

Boll eller bollmarkering som hjälper eller stör spelet

15.3a/1
Regelbrott för att lämna kvar en hjälpande boll på plats kräver inte kännedom om regeln
Enligt Regel 15.3a, om två eller flera spelare i slagspel kommer överens om att lämna kvar en boll på plats på green för att hjälpa någon spelare, och slaget slås med den hjälpande bollen lämnad kvar på plats, får varje spelare som gjorde överenskommelsen två slags plikt. Ett brott mot Regel 15.3a beror inte på om någon av spelarna kände till att en sådan överenskommelse inte är tillåten. Till exempel, innan en spelare i slagspel spelar från precis utanför green, ber spelaren en annan spelare att lämna kvar sin boll som ligger nära hålet för att kunna använda den som en “backstop”. Utan att veta att detta inte är tillåtet, går den andre spelaren med på att lämna sin boll vid hålet för att hjälpa den andre spelaren. Efter att slaget slagits med bollen på plats, får båda spelarna plikten enligt Regel 15.3a. Samma resultat skulle det bli om spelaren vars boll var nära hålet erbjöd sig att lämna kvar bollen i spel för att hjälpa den andra spelaren, och den andra spelaren accepterade erbjudandet och sedan spelade. Om spelarna vet att de inte är tillåtna att göra en sådan överenskommelse men ändå gör det, är båda diskvalificerade enligt Regel 1.3b(1) för att avsiktligt åsidosätta Regel 15.3a.
15.3a/2
Spelare har rätt att lämna kvar en hjälpande boll i matchspel
I matchspel får en spelare gå med på att lämna kvar sin boll på plats för att hjälpa motspelaren eftersom resultatet av en eventuell fördel som skulle kunna uppstå genom överenskommelsen bara påverkar deras match.
15.3/1
Sätt att flytta boll eller bollmarkering som hjälper eller stör spelet
När en spelare flyttar sin boll eller bollmarkering enligt Regel 15.3, ska den placeras åt sidan genom att mäta med en klubba, t ex genom att använda klubbhuvudet eller en klubbas hela längd. Detta kan göras genom att mäta direkt från bollen eller genom att markera bollens läge och mäta därifrån. Till exempel innefattar detta:
  • Spelaren får markera bollens läge och sedan flytta bollmarkeringen ett eller flera klubbhuvuden åt sidan.
  • Spelaren får placera en klubba eller ett klubbhuvud direkt vid sidan av bollen och flytta bollen till den andra änden av klubban eller klubbhuvudet, eller placera en bollmakering på den punkten.
När bollen eller bollmarkeringen flyttas, bör spelaren rikta in klubban mot något fast föremål (t ex en fläck på green eller ett sprinklerhuvud) för att säkerställa att när bollen återplaceras, kan åtgärderna göras omvänt och bollen återplaceras på punkten från vilken den lyfts. (Ny)
UTFORSKA MER