Tillbaka till Tolkningar
16

Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
16
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll
Syfte med regeln: Regel 16 täcker när och hur spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t ex när det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation på grund av djur.
  • Dessa förhållanden betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och lättnad utan plikt är normalt sett tillåten utom i ett pliktområde.
  • Spelaren tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad.
Denna regel täcker också lättnad utan plikt när en spelares boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke på spelfältet.
16
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll
No Clarifications available