Skriv ut
17
Pliktområden
Syfte med regeln: Regel 17 är en särskild regel för pliktområden, som utgörs av vattensamlingar eller andra områden definierade av tävlingsledningen, där en boll ofta förloras eller är omöjlig att spela. Med ett slags plikt kan spelare använda sig av särskilda lättnadsalternativ för att spela en boll från en plats utanför pliktområdet.
17
Pliktområden
17.1

Alternativ för en boll i ett pliktområde

17.1a/1
Boll förlorad antingen i ett pliktområde eller i ett onormalt banförhållande som gränsar till ett pliktområde
Om en spelares boll inte hittas i ett område där det finns ett pliktområde och ett angränsande onormalt banförhållande, måste spelaren använda rimlig bedömning (Regel 1.3b(2)) när bollens läge bestäms. Om det efter att en rimlig bedömning har gjorts, är känt eller så gott som säkert att bollen har blivit liggande i ett av dessa områden men båda är lika troliga, måste spelaren ta lättnad med plikt enligt Regel 17.
17.1d(3)/1
Spelaren får mäta över pliktområde när lättnad tas i sidled
När lättnad i sidled tas där bollen senast skar gränsen till ett smalt, rött pliktområde, kan det vara möjligt för spelaren att mäta de två klubblängderna från referenspunkten tvärs över pliktområdet när lättnadsområdets storlek bestäms. Men ingen del av pliktområdet inom de två klubblängderna mätt från referenspunkten är en del av lättnadsområdet.
17.1d(3)/2
Spelare droppar boll grundat på en bedömning av var bollen senast skar pliktområdets gräns visar sig vara fel punkt
Om punkten där en boll senast skar gränsen till ett pliktområde inte är känd, måste en spelare använda sin rimliga bedömning för att bestämma referenspunkten. Enligt Regel 1.3b(2) kommer spelarens rimliga bedömning att godtas även om referenspunkten visar sig vara fel. Men det finns situationer när det, innan spelaren har slagit ett slag, blir känt att referenspunkten är fel och detta misstag måste rättas till. Till exempel, i slagspel är det känt eller så gott som säkert att spelarens boll är i ett rött pliktområde. Spelaren uppskattar, efter att ha rådfrågat de andra spelarna i gruppen, var bollen senast skar pliktområdets gräns. Spelaren tar lättnad i sidled och droppar en boll i lättnadsområdet baserat på den referenspunkten. Men innan spelaren slår ett slag mot den droppade bollen, hittar en av spelarna i gruppen spelarens ursprungliga boll inne i pliktområdet i ett läge som visar att bollen senast skar pliktområdets gräns ungefär 20 meter närmare hålet än den referenspunkt som spelaren hade uppskattat. Eftersom denna information blev känd innan spelaren slog ett slag på den droppade bollen, måste spelaren rätta till misstaget enligt Regel 14.5 (Rätta till misstag som gjorts vid inbyte, återplacering, droppning eller placering av en boll). När detta görs måste spelaren fortsätta enligt Regel 17.1d eller 17.2a med avseende på den korrekta referenspunkten och får använda valfritt lättnadsalternativ enligt den gällande regeln (se Regel 14.5b(2)).
17.2

Alternativ efter att en boll spelats från ett pliktområde

17.2b/1
Exempel på lättnadsalternativ som tillåts enligt Regel 17.2b
I diagrammet spelar en spelare från tee och bollen blir liggande i det röda pliktområdet vid punkt A. Spelaren väljer att spela från pliktområdet till punkt B, som är out of bounds. Spelaren får ta lättnad med slag och distans enligt Regel 18.2b genom att använda punkt A som referenspunkten för lättnadsområdet och kommer att spela sitt 4:e slag. Om spelaren tar lättnad med slag och distans genom att droppa en boll i pliktområdet och sedan bestämmer sig för att inte spela den droppade bollen från där den stannade:
  • Får spelaren ta lättnad på flagglinjen var som helst på den prickade linjen X-Y utanför pliktområdet enligt Regel 17.1d(2), ta lättnad i sidled genom att använda punkt X som referenspunkt enligt Regel 17.1d(3), eller spela en boll från där det senaste slaget utanför pliktområdet slogs (i detta fallet från tee) enligt Regel 17.2a(2).
  • Om spelaren väljer något av dessa tre alternativ, får spelaren ett ytterligare pliktslag, för totalt två pliktslag: ett slag för att ta lättnad med slag och distans plus ett slag för att ta lättnad på flagglinjen, ta lättnad i sidled eller för att spela en boll från där det senaste slaget utanför pliktområdet slogs (i detta fallet från tee). Alltså kommer spelaren att spela sitt 5:e slag under något av dessa alternativ.
Spelarens har också alternativet att ta lättnad utanför pliktområdet utan att först droppa en boll i pliktområdet, men kommer fortfarande att få totalt två pliktslag för att göra detta.
UTFORSKA MER