Tillbaka till Tolkningar
18

Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
18
Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll
Syfte med regeln: Regel 18 täcker att ta lättnad med plikt enligt slag och distans. När en boll är förlorad utanför ett pliktområde eller stannar out of bounds, blir den föreskrivna ordningen att spela från tee till hålet bruten; spelaren måste återuppta denna ordning genom att spela varifrån det föregående slaget slogs. Denna regel täcker även hur och när en provisorisk boll kan spelas för att spara tid när bollen i spel kan ha stannat out of bounds eller blivit förlorad utanför ett pliktområde.
18
Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll
18.1

Lättnad med plikt enligt slag och distans tillåts när som helst

18.1/1
Peggad boll får lyftas när den ursprungliga bollen hittas inom tre minuters söktid
När det spelas igen från tee, är en boll som placerats, droppats eller peggats på tee inte i spel förrän spelaren slår ett slag mot den (definition av i spel och Regel 6.2). Till exempel, en spelare spelar från tee, letar en kort stund efter sin boll och går sedan tillbaka och peggar en annan boll. Innan spelaren spelar den peggade bollen, och inom tre minuters söktiden, hittas den ursprungliga bollen. Spelaren får överge den peggade bollen och fortsätta med den ursprungliga bollen utan plikt, men får också fortsätta enligt slag och distans genom att spela från tee. Men om spelaren hade spelat från spelfältet och sedan droppat en annan boll för att ta lättnad med slag och distans, skulle resultatet ha blivit annorlunda på så sätt att spelaren måste fortsätta med den droppade bollen med plikt enligt slag och distans. Om spelaren fortsatte med den ursprungliga bollen i detta fallet, skulle spelaren spela fel boll.
18.1/2
Plikt kan inte undvikas genom att spela enligt slag och distans
Om en spelare lyfter sin boll när detta inte är tillåtet, kan spelaren inte undvika ett slags plikt enligt Regel 9.4b genom att bestämma sig för att spela enligt slag och distans. Till exempel, en spelares utslag stannar i ett område med träd. Spelaren tar upp en boll i tron att det är en bortslagen boll, men upptäcker att bollen var bollen i spel. Spelaren bestämmer sig då för att spela enligt slag och distans. Spelaren får ett pliktslag enligt Regel 9.4b utöver plikten för slag och distans enligt Regel 18.1, eftersom när bollen lyftes hade spelaren inte rätt att lyfta den och hade inte för avsikt att spela enligt slag och distans. Spelarens nästa slag blir det fjärde.
18.2

Boll som är förlorad eller out of bounds: lättnad med slag och distans måste tas

18.2a(1)/1
Tillåten tid för att leta när letandet tillfälligt avbryts
En spelare har rätt att leta efter sin boll i tre minuter innan den blir förlorad. Men det finns situationer när ”klockan stannar” och sådan tid räknas inte in i spelarens tre minuter. De följande exemplen visar hur tiden ska räknas när ett letande tillfälligt avbryts:
 • I slagspel letar en spelare efter sin boll i en minut och hittar en boll. Spelaren antar att det är spelarens boll, tar 30 sekunder på sig för att bestämma hur slaget ska slås, väljer en klubba, och spelar bollen. Spelaren upptäcker sedan att det är fel boll. När spelaren återvänder till området där den ursprungliga bollen troligen skulle finnas och återupptar letandet, har spelaren ytterligare två minuter på sig för att leta. Tiden för att leta stannade när spelaren fann fel boll och slutade leta.
 • En spelare har letat efter sin boll i två minuter när spelet avbryts av Kom/TL. Spelaren fortsätter att leta. När tre minuter har gått från när spelaren började att leta, är bollen förlorad även om söktiden på tre minuter löper ut under tiden som spelet är avbrutet.
 • En spelare har letat efter sin boll i en minut när spelet avbryts. Spelaren fortsätter att leta i en minut till och slutar sedan att leta för att ta skydd. När spelaren återvänder till banan för att återuppta spelet, har spelaren rätt att leta efter bollen i en minut till även om spelet inte återupptagits.
 • En spelare hittar och identifierar sin boll i hög ruff efter två minuters letande. Spelaren lämnar området för att hämta en klubba. När spelaren återvänder kan bollen inte hittas. Spelaren har en minut på sig för att leta innan bollen är förlorad. Söktiden på tre minuter stoppades när bollen först hittades.
 • En spelare letar efter sin boll i två minuter, och går sedan åt sidan för att låta den efterföljande gruppen spela igenom. Söktiden stoppas när letandet tillfälligt avbryts, och spelaren har rätt till ytterligare en minuts letande.
 • En spelare letar efter sin boll, som troligen är täckt av sand i en bunker. Spelaren är osäker på vilka åtgärder som spelaren har rätt att utföra för att försöka hitta bollen, så därför stoppar spelaren letandet efter en minut för att be en domare eller Kom/TL om ett domslut. Efter ytterligare två minuter, anländer en domare och ger spelaren ett domslut. När spelaren återupptar sökandet, har spelaren två minuter på sig för att hitta bollen.
18.2a(1)/2
Caddie behöver inte börja leta efter spelarens boll innan spelaren
En spelare kan instruera sin caddie att inte börja leta efter sin boll. Till exempel, en spelare slår en lång drive ut i hög ruff och en annan spelare slår en kort drive ut i hög ruff. Spelarens caddie börjar gå i förväg mot platsen där spelarens boll skulle kunna vara för att börja letandet. Alla andra, inklusive spelaren, går mot platsen där den andre spelarens boll skulle kunna vara för att leta efter den spelarens boll. Spelaren kan säga till sin caddie att leta efter den andre spelarens boll och skjuta upp letandet efter spelarens boll tills alla kan hjälpa till.
18.2a(1)/3
Innebörden av ”rimlig tid att göra det” när boll identifieras
Regel 18.2a(1) säger att en spelare snarast måste försöka identifiera en boll som hittas, när det är troligt att den hittade bollen kan vara spelarens boll. Och när detta görs, har spelaren rätt till rimlig tid för att identifiera den. Men så länge som spelarens boll har hittats men inte identifierats under söktiden på tre minuter, har spelaren återstoden av dessa tre minuter på sig för att identifiera den. Men när en boll hittas nära slutet på söktiden på tre minuter, är det rimligt att tillåta spelaren upp till en minut för att identifiera bollen. Till exempel, en spelare hittar en boll i ett träd 2 minuter och 30 sekunder efter att letandet började men kan inte direkt identifiera den som sin. I detta fallet är det rimligt att ge spelaren en minut för att försöka identifiera bollen, vilket innebär att om spelaren kan identifiera den inom 3 minuter och 30 sekunder efter att letandet började, är bollen inte förlorad. Men om spelaren upptäcker att det inte är spelarens boll efter att söktiden på tre minuter har gått ut, är spelarens boll nu förlorad och spelaren har ingen ytterligare tid att leta. På samma sätt, när en boll hittas nära slutet på söktiden på tre minuter men spelaren inte befinner sig där bollen hittas, ger Regel 18.2a(1) också spelaren en rimlig tid att komma fram till platsen där bollen är, och när spelaren är där, är det rimligt att ge spelaren upp till en minut för att identifiera den. (Ny)
18.2a(2)/1
Boll flyttad out of bounds av rinnande vatten
Om rinnande vatten (antingen tillfälligt vatten eller vatten i ett pliktområde) förflyttar en boll out of bounds, måste spelaren ta lättnad med slag och distans (Regel 18.2b). Vatten är en naturkraft, och inte något utomstående, och därför gäller inte Regel 9.6.
18.3

Provisorisk boll

18.3a/1
När spelare får spela provisorisk boll
När en spelare avgör om spelaren har rätt att spela en provisorisk boll, beaktas endast den information som är känd för spelaren vid den tidpunkten. Exempel på när en provisorisk boll får spelas innefattar:
 • Den ursprungliga bollen skulle kunna vara i ett pliktområde, men skulle också kunna vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara out of bounds.
 • En spelare tror att den ursprungliga bollen stannade på spelfältet och att den skulle kunna vara förlorad. Om den senare hittas i ett pliktområde inom söktiden på tre minuter, måste spelaren överge den provisoriska bollen.
18.3a/2
Spela provisorisk boll efter att letande har påbörjats är tillåtet
En spelare får spela en provisorisk boll för en boll som skulle kunna vara förlorad fram till den tidpunkt då söktiden på tre minuter har gått ut. Till exempel, om en spelare kan återvända till punkten för spelarens föregående slag och spela en provisorisk boll innan söktiden på tre minuter har gått ut, får spelaren göra det. Om spelaren spelar den provisoriska bollen och den ursprungliga bollen hittas inom söktiden på tre minuter, måste spelaren fortsätta spela med den ursprungliga bollen.
18.3a/3
Varje boll är endast relaterad till föregående boll när den spelas från samma punkt
När en spelare spelar flera bollar från samma punkt, är varje boll endast relaterad till den föregående bollen som spelats. Till exempel, en spelare spelar en provisorisk boll då spelaren tror att spelarens utslag skulle kunna vara förlorad eller out of bounds. Den provisoriska bollen slås i samma riktning som den ursprungliga bollen, och utan något meddelande spelar spelaren en annan boll från tee. Denna boll stannar på fairway. Om den ursprungliga bollen inte är förlorad eller out of bounds, måste spelaren fortsätta med den ursprungliga bollen utan plikt. Men om den ursprungliga bollen är förlorad eller out of bounds, måste spelaren fortsätta spel med den tredje bollen som spelades från tee, eftersom den spelades utan något meddelande. Därför var den tredje bollen en inbytt boll för den provisoriska bollen med plikt enligt slag och distans (Regel 18.1), oberoende av den provisoriska bollens läge. Spelaren har nu slagit 5 slag (inklusive pliktslag) med den tredje bollen som spelades från tee.
18.3b/1
Uttalande som ”tydligt anger” att en provisorisk boll ska spelas
När det spelas en provisorisk boll är det bäst om spelaren använder ordet ”provisorisk” i sitt uttalande. Men andra uttalanden som klargör att spelarens avsikt är att spela en provisorisk boll är godkända. Exempel på uttalanden som klart anger att spelaren ska spela en provisorisk boll innefattar:
 • ”Jag ska spela en boll enligt Regel 18.3.”
 • ”Jag ska spela en annan bara i fall att.”
Exempel på uttalanden som inte klart anger att spelaren ska spela en provisorisk boll, och som innebär att spelaren kommer att sätta en boll i spel med slag och distans innefattar:
 • ”Jag ska ladda om.”
 • ”Jag spelar en till.”
18.3c(1)/1
Åtgärder som vidtas med provisorisk boll är en fortsättning med provisorisk boll
Att vidta åtgärder andra än ett slag med en provisorisk boll, t ex att droppa, placera eller byta in en annan boll närmare hålet än där den ursprungliga bollen uppskattas vara, är inte att ”spela” den provisoriska bollen och gör inte att bollen förlorar sin status som provisorisk boll. Till exempel, en spelares utslag kan vara förlorat 175 meter från hålet, så spelaren spelar en provisorisk boll. Efter att ha letat en kort stund efter den ursprungliga bollen, går spelaren framåt för att spela den provisoriska bollen som är i en buske 150 meter från hålet. Spelaren bestämmer att den provisoriska bollen är ospelbar och droppar den enligt Regel 19.2c. Innan spelaren spelar den droppade bollen, hittas spelarens ursprungliga boll av en åskådare inom tre minuter från när spelaren började leta. I detta fallet förblev den ursprungliga bollen i spel därför att den hittades inom tre minuter från det letandet började, och spelaren hade inte slagit ett slag med den provisoriska bollen från en punkt närmare hålet än där den ursprungliga bollen uppskattades vara.
18.3c(2)/1
Den ursprungliga bollen är inte längre i spel och måste överges.
Regel 18.3c(2) använder punkten där spelaren ”bedömer” att den ursprungliga bollen är, när det bestäms om den provisoriska bollen har spelats från närmare hålet än den punkten, och om den ursprungliga eller den provisoriska bollen är i spel. Den uppskattade punkten är inte där den ursprungliga bollen befinner sig om den hittas. Utan det är den punkt som spelaren rimligen tror eller uppskattar att bollen befinner sig på. Exempel på att bestämma vilken boll som är i spel innefattar:
 • En spelare, som tror att spelarens boll skulle kunna vara förlorad, eller out of bounds, spelar en provisorisk boll som inte stannar närmare hålet än den ursprungliga bollens uppskattade punkt. Spelaren hittar en boll och spelar den, i tron att det var spelarens ursprungliga boll. Spelaren upptäcker sedan att bollen som spelades var den provisoriska bollen. I detta fallet spelades inte den provisoriska bollen från en punkt närmare hålet än den ursprungliga bollens uppskattade punkt. Därför, får spelaren återuppta letandet efter den ursprungliga bollen. Om den ursprungliga bollen hittas inom tre minuter från det letandet började, förblir den bollen i spel och spelaren måste överge den provisoriska bollen. Om den söktiden på tre minuter går ut innan den ursprungliga bollen hittas, är den provisoriska bollen bollen i spel.
 • En spelare som tror att utslaget från tee skulle kunna vara förlorat, eller vara bortom en väg definierad som out of bounds, spelar en provisorisk boll. Spelaren letar en kort stund efter den ursprungliga bollen men hittar den inte. Spelaren går framåt och spelar den provisoriska bollen från en punkt närmare hålet än där den ursprungliga bollen uppskattades vara. Sedan går spelaren framåt och hittar sin boll innanför banans gräns. Den ursprungliga bollen måste ha studsat längs vägen och sedan kommit tillbaka innanför banans gräns, eftersom den hittades mycket längre fram än vad som förväntades. I detta fallet blir den provisoriska bollen bollen i spel när den spelades från en punkt närmare hålet än var den ursprungliga bollen uppskattades vara. Den ursprungliga bollen är inte längre i spel och måste överges.
18.3c(2)/2
Motspelare eller annan spelare får leta efter spelarens boll trots spelarens begäran om motsatsen
Även om en spelare föredrar att fortsätta att spela hålet med en provisorisk boll utan att leta efter den ursprungliga bollen, får motspelaren eller någon annan spelare i slagspel leta efter spelarens ursprungliga boll så länge som det inte orimligt fördröjer spelet. Om spelarens ursprungliga boll hittas medan den fortfarande är i spel, måste spelaren överge den provisoriska bollen (Regel 18.3c(3)). Till exempel, på ett par 3 hål går en spelares utslag in i tät skog, och spelaren spelar en provisorisk boll som stannar nära hålet. Med tanke på detta resultat vill inte spelaren hitta den ursprungliga bollen och går direkt mot den provisoriska bollen för att fortsätta spel med den. Spelarens motspelare eller någon annan spelare i slagspel tror att det skulle vara till fördel för dem om den ursprungliga bollen hittades, så de börjar leta efter den. Om den ursprungliga bollen hittas innan spelaren slår ett slag till med den provisoriska bollen, måste spelaren överge den provisoriska bollen och fortsätta med den ursprungliga bollen. Men om spelaren slår ett slag till med den provisoriska bollen innan den ursprungliga bollen hittas, blir den bollen i spel eftersom den var närmare hålet än den ursprungliga bollens uppskattade punkt (Regel 18.3c(2)). I matchspel, om spelarens provisoriska boll är närmare hålet än motspelarens boll, kan motspelaren återkalla slaget och få spelaren att spela i rätt ordning (Regel 6.4a). Men att återkalla slaget skulle inte ändra på den ursprungliga bollens status, vilken inte längre är i spel.
18.3c(2)/3
När score med hålad provisorisk boll blir scoren för hålet
Så länge som den ursprungliga bollen ännu inte hittats inom banans gränser, blir scoren med en provisorisk boll som hålats spelarens score för hålet när spelaren lyfter bollen från hålet, eftersom att lyfta bollen från hålet i detta fallet är detsamma som att slå ett slag. Till exempel, på ett korthål skulle spelare A:s utslag kunna vara förlorat, så spelare A spelar en provisorisk boll som går i hål. Spelare A vill inte leta efter sin ursprungliga boll, men spelare B, som är spelare A:s motspelare eller någon annan spelare i slagspel, går för att leta efter den ursprungliga bollen. Om spelare B hittar spelare A:s ursprungliga boll innan spelare A lyfter den provisoriska bollen ur hålet, måste spelare A överge den provisoriska bollen och fortsätta med den ursprungliga bollen. Om spelare A lyfter bollen ur hålet innan spelare B hittar spelare A:s ursprungliga boll, är spelare A:s score för hålet tre.
18.3c(2)/4
Provisorisk boll som lyfts av spelaren blir senare bollen i spel
Om en spelare lyfter sin provisoriska boll när detta inte är tillåtet enligt reglerna, och den provisoriska bollen senare blir bollen i spel, måste spelaren lägga till ett pliktslag enligt Regel 9.4b (Plikt för att lyfta eller rubba boll) och måste återplacera bollen. Till exempel, när spelaren tror att spelarens utslag i slagspel skulle kunna vara förlorat, spelar spelaren en provisorisk boll. Spelaren hittar en boll som spelaren tror är den ursprungliga bollen, slår ett slag på den, tar upp den provisoriska bollen och upptäcker då att bollen som spelaren spelade inte var den ursprungliga bollen, utan en fel boll. Spelaren återupptar letandet efter den ursprungliga bollen men kan inte hitta den inom söktiden på tre minuter. Eftersom den provisoriska bollen blev bollen i spel med plikten slag och distans, måste spelaren återplacera den bollen och får ett pliktslag enligt Regel 9.4b. Spelaren får också två pliktslag för spel på fel boll (Regel 6.3c). Spelarens nästa slag blir det sjunde.
UTFORSKA MER