Skriv ut
20
Lösning av regelproblem under rond. Domslut av domare och tävlingsledning
Syfte med regeln: Regel 20 täcker vad spelare bör göra när de har frågor om reglerna under en rond, inklusive de förfaringssätt (som skiljer sig i matchspel och slagspel) som gör det möjligt för en spelare att skydda sin rätt att få ett domslut vid ett senare tillfälle. Regeln täcker också rollen som domare, som är behöriga att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna. Domslut från en domare eller tävlingsledningen är bindande för alla spelare.
20
Lösning av regelproblem under rond. Domslut av domare och tävlingsledning
20.1

Lösa regelproblem under en rond

20.1b(2)/1
Begäran om domslut måste göras i tid
En spelare har alltid rätt att veta ställningen i sin match eller att en begäran om domslut kommer att avgöras senare under matchen. En begäran om ett domslut måste görs i tid för att hindra en spelare från att försöka lägga till plikter senare i matchen. Om ett domslut kommer att ges beror på när spelaren blir medveten om fakta (inte när spelaren får reda på att något var en plikt) och när begäran om ett domslut gjordes. Till exempel, under första hålet i en match utan domare, lyfter spelare A sin boll på rätt sätt för att se efter om den är skadad enligt Regel 4.2c(1), bestämmer att den är hackad och byter in en annan boll enligt Regel 4.2c(2). Utan att spelare A vet om det, ser spelare B den ursprungliga bollens skick och håller i tysthet inte med om spelare A:s bedömning. Men spelare B bestämmer sig för att överse med det eventuella regelbrottet och säger ingenting till spelare A. Båda spelarna hålar ut och spelar från nästa tee. När det sista hålet är avslutat, är spelare A vinnare av matchen, med 1/0. När spelare B går av green där Kom/TL är lätt tillgänglig, byter spelare B uppfattning och säger till spelare A att han/hon inte håller med om inbytet som spelare A gjorde på första hålet och gör en begäran till Kom/TL om ett domslut. Kom/TL ska bestämma att begäran om domslut från spelare B inte gjordes i tid eftersom spelare B var medveten om fakta under spelat av det första hålet, och att det därefter slogs ett slag på andra hålet (Regel 20.1b(2)). Därför ska Kom/TL besluta att inget domslut ska ges. Matchen står som spelad med spelare A som vinnaren.
20.1b(2)/2
Domslut som ges efter avslutandet av sista hålet av matchen men innan resultatet av matchen är slutgiltigt kan göra att spelarna återupptar matchen
Om en spelare blir medveten om ett eventuellt regelbrott av sin motspelare efter att ha avslutat vad de trodde var matchens sista hål, får spelaren göra en begäran om ett domslut. Om motspelaren hade brutit mot reglerna, skulle den justerade ställningen i matchen kunna kräva att spelarna återvänder till banan för att återuppta matchen. Till exempel:
  • I en match mellan spelare A och spelare B, vinner spelare B med 5/4. På väg tillbaka till klubbhuset och innan resultatet av matchen är slutgiltigt, upptäcks det att spelare B hade 15 klubbor i sin bag. Spelare A begär ett domslut, och Kom/TL bestämmer korrekt att spelare A:s begäran om ett domslut gjordes i tid. Spelarna måste återvända till det 15:e hålet och återuppta matchen. Scoren i matchen justeras genom att dra av två hål från spelare B (Regel 4.1b(4)) och spelare B är nu 3 upp med fyra hål kvar att spela.
  • I en match mellan spelare A och spelare B, vinner spelare B med 3/2. På väg tillbaka till klubbhuset, upptäcker spelare A att spelare B träffade sanden med en övningssving i en bunker på 14:e hålet. Spelare B hade vunnit det 14:e hålet. Spelare A begär ett domslut och Kom/TL bestämmer korrekt att spelare A:s begäran om domslut gjordes i tid och att spelare B förlorade 14:e hålet för att inte meddela spelare A om plikten (Regel 3.2d(2)). Spelarna måste återvända till 17:e hålet och återuppta matchen. Eftersom ställningen i matchen har justerats genom att ändra spelare B:s vinst på det 14:e hålet till en förlust av hål, är spelare B nu 1 upp med två hål kvar att spela.
20.1b(4)/1
Avsluta hålet med två bollar är inte tillåtet i matchspel
Att spela två bollar är begränsat till slagspel eftersom, när en match spelas, berör händelser i den matchen bara spelarna som är inblandade i den och spelarna i matchen kan skydda sina egna intressen. Men om en spelare i en match är osäker på den rätta proceduren och spelar ut hålet med två bollar, räknas alltid den ursprungliga bollen om spelaren och motspelaren hänskjuter situationen till Kom/TL och motspelaren inte har invänt mot att spelaren spelade den andra boll. Men om motspelaren invänder mot att spelaren spelade en andra boll och gör en begäran om domslut i tid (Regel 20.1b(2)), förlorar spelaren hålet för att ha spelat en fel boll genom att bryta mot Regel 6.3c(1).
20.1c(3)/1
Ingen plikt för att spela en boll som inte var i spel när två bollar spelas
När en spelare är osäker på vad som ska göras i slagspel och beslutar sig för att spela två bollar, får spelaren ingen plikt om en av de bollar som spelades var spelarens ursprungliga boll som inte längre var i spel. Till exempel, en spelares boll hittas inte i ett pliktområde efter tre minuters letande, så spelaren tar lättnad på rätt sätt från pliktområdet enligt Regel 17.1c och spelar en inbytt boll. Sedan hittas den ursprungliga bollen i pliktområdet. Osäker på vad som ska göras beslutar spelaren att spela den ursprungliga bollen som en andra boll innan spelaren slår några fler slag, och väljer att scoren med den ursprungliga bollen ska räknas. Spelaren spelar ut hålet med båda bollarna. Bollen som spelats enligt Regel 17.1c blev bollen i spel och scoren med den bollen är spelarens score för hålet. Scoren med den ursprungliga bollen kunde inte räknas eftersom den ursprungliga bollen inte längre var i spel. Men spelaren får ingen plikt för att ha spelat den ursprungliga bollen som en andra boll.
20.1c(3)/2
Spelaren måste bestämma att spela två bollar innan spelaren slår ett slag till
Regel 20.1c(3) kräver att en spelare bestämmer att spela två bollar innan spelaren slår ett slag, så att spelarens beslut att spela två bollar eller valet av vilken boll som ska räknas inte påverkas av resultatet med den boll som just spelades. Att droppa en boll är inte detsamma som att slå ett slag. Exempel på tillämpningen av detta krav innefattar:
  • En spelares boll stannar på en belagd gångväg på spelfältet. När spelaren tar lättnad, lyfter spelaren bollen och droppar den utanför det lättnadsområde som krävdes och spelar den. Spelarens markör ifrågasätter droppningen och informerar spelaren att han/hon kan ha spelat från fel plats. Osäker på vad som ska göras, skulle spelaren vilja fullfölja hålet med två bollar. Men det är för sent att använda Regel 20.1c(3) eftersom ett slag redan har slagits, och spelaren måste lägga till den allmänna plikten för att ha spelat från fel plats (Regel 14.7). Om spelaren tror att detta skulle kunna vara ett allvarligt brott för att spela från fel plats, bör spelaren spela en andra boll enligt Regel 14.7 för att undvika en möjlig diskvalifikation. Om spelarens markör ifrågasatte droppningen innan spelaren slog ett slag på bollen och spelaren var osäker på vad som skulle göras, kunde spelaren ha fullföljt hålet med två bollar enligt Regel 20.1c(3).
  • En spelares boll ligger i ett pliktområde definierat av röda pinnar. En av pinnarna ger störande inverkan på spelarens avsedda sving och spelaren är osäker på om spelaren får ta bort pinnen. Spelaren slår sitt nästa slag utan att ta bort pinnen. Vid denna tidpunkt beslutar spelaren sig för att spela en andra boll med pinnen borttagen och få ett domslut från Kom/TL. Kom/TL bör döma att scoren med den ursprungliga bollen är den score som räknas eftersom den osäkra situationen uppstod när bollen var i pliktområdet med störande inverkan av pinnen, och spelaren behövde fatta beslutet om att spela två bollar innan spelaren slår ett slag på den ursprungliga bollen.
20.1c(3)/3
Spelare får lyfta den ursprungliga bollen och droppa, placera eller återplacera den när det spelas två bollar
Regel 20.1c(3) kräver inte att den ursprungliga bollen ska vara den boll som spelas som den ligger. Vanligtvis, spelas den ursprungliga bollen som den ligger, och den andra bollen sätts i spel enligt vilken regel som än används. Men att sätta den ursprungliga bollen i spel enligt regeln är också tillåtet. Till exempel, om en spelare är osäker på om spelarens boll ligger i ett onormalt banförhållandespelfältet, kan spelaren bestämma att spela två bollar. Spelaren får då ta lättnad enligt Regel 16.1b (Lättnad från onormalt banförhållande) genom att lyfta, droppa och spela den ursprungliga bollen, och sedan fortsätta genom att placera en andra boll där den ursprungliga bollen låg i det ifrågasatta området och spela den därifrån. I ett sådant fall behöver spelaren inte markera punkten för den ursprungliga bollen innan den lyfts, även om det rekommenderas att detta görs.
20.1c(3)/4
Spelares skyldighet att avsluta hålet med en andra boll efter att ha meddelat sin avsikt att göra detta och att välja vilken boll som ska räknas
Efter att en spelare har tillkännagett sin avsikt att spela två bollar enligt Regel 20.1c(3) och antingen har satt en boll i spel eller slagit ett slag mot en av bollarna, är spelaren tvungen att följa proceduren i Regel 20.1c(3). Om spelaren inte spelar eller inte hålar ut med en av bollarna, och den bollen är den som Kom/TL dömer skulle ha räknats, diskvalificeras spelaren för att inte ha hålat ut (Regel 3.3c – Att inte håla ut). Men det blir ingen plikt om spelaren inte hålar ut med en boll som inte ska räknas. Till exempel, en spelares boll ligger i ett hjulspår som gjorts av ett fordon. I tron på att området borde ha markerats som mark under arbete, beslutar sig spelaren för att spela två bollar och tillkännager att spelaren skulle vilja att den andra bollen räknas. Spelaren slår sedan ett slag mot den ursprungliga bollen från hjulspåret. Efter att ha sett resultatet av detta slag, beslutar sig spelaren för att inte spela en andra boll. Efter att ronden avslutats rapporteras fakta till Kom/TL. Om Kom/TL beslutar att hjulspåret är mark under arbete, är spelaren diskvalificerad för att inte ha hålat ut med den andra bollen (Regel 3.3c). Men, om Kom/TL beslutar att hjulspåret inte är mark under arbete, räknas spelarens score med den ursprungliga bollen, och spelaren får ingen plikt för att inte ha spelat en andra boll. Resultatet skulle vara detsamma för en spelare som slog ett eller flera slag med en andra boll men tog upp den innan spelet på hålet avslutas.
20.1c(3)/5
Provisorisk boll måste användas som andra boll när spelaren är osäker
Även om Regel 20.1c(3) anger att en andra boll som spelats enligt denna regel inte är detsamma som en provisorisk boll enligt Regel 18.3 (Provisorisk boll), är motsatsen inte sann. När en spelare beslutar sig för att spela två bollar efter att ha spelat en provisorisk boll och då är osäker på om den ursprungliga bollen är out of bounds eller förlorad utanför ett pliktområde, måste spelaren behandla den provisoriska bollen som den andra bollen. Exempel på att använda en provisorisk boll som en andra boll innefattar när:
  • Spelaren är osäker på om spelarens ursprungliga boll är out of bounds, så spelaren avslutar hålet med den ursprungliga bollen och den provisoriska bollen.
  • Spelaren vet eller är så gott som säker på att spelarens ursprungliga boll, som inte hittats, är i ett onormalt banförhållande och är osäker på vad som ska göras, så därför fullföljer spelaren hålet med den provisoriska bollen och en andra boll med lättnad enligt Regel 16.1e.
20.1c(3)/6
Spelaren har rätt att spela en boll enligt två olika regler
När en spelare är osäker på rätt procedur, rekommenderas det att spelaren spelar två bollar enligt Regel 20.1c(3). Men det finns ingenting som hindrar spelaren från att spela en boll enligt två olika regler och begära ett domslut innan spelaren lämnar sitt scorekort. Till exempel, en spelares boll stannar i ett ospelbart läge i ett område som spelaren tror borde vara mark under arbete, men som inte är markerat. Osäker på vad som ska göras och villig att acceptera ett slags plikt om det inte är mark under arbete, beslutar spelaren sig för att använda en enda boll och droppa i en del av det lättnadsområde som är tillåtet när lättnad tas för mark under arbete (Regel 16.1) och som samtidigt utgör en del av lättnadsområdet som är tillåtet när lättnad tas för ospelbar boll (Regel 19.2) med ett slags plikt. Om Kom/TL beslutar att området är mark under arbete, får spelaren ingen plikt för att ha tagit lättnad för ospelbar boll. Om Kom/TL beslutar att området inte är mark under arbete, får spelaren ett pliktslag för att ha tagit lättnad för ospelbar boll. Om spelaren använder proceduren som beskrivits ovan och bollen stannar i ett läge där det är störande inverkan från förhållandet (tvungen att droppa igen för Regel 16.1 men inte för Regel 19.2), bör spelaren begära hjälp av Kom/TL eller spela två bollar enligt Regel 20.1c(3).
UTFORSKA MER