Skriv ut
22
Foursome
Syfte med regeln: Regel 22 omfattar foursome (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där två partners tävlar tillsammans som en sida genom att växelvis spela en enda boll. Reglerna för denna spelform är i huvudsak de samma som i individuellt spel, förutom kravet på att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.
22
Foursome
22.3

Sidan måste slå slag i växelvis ordning

22.3/1
När det spelas igen från tee i mixed foursome måste en boll spelas från samma tee
När det spelas mixed foursome där olika tees används av kvinnor och män och till exempel en man slår ut från teen som definieras med gröna teemarkeringar och slår sitt slag out of bounds, måste kvinnan spela nästa slag från den gröna teen.
22.3/2
Bestämma vilken boll som är i spel när båda partnerna i foursome slår ut från samma tee
Om både spelaren och spelarens partner av misstag slår ut från samma tee, måste det bestämmas vems tur det var att spela. Till exempel, spelare A och spelare B är partners i sidan A-B. Spelare A slår ut först; sedan slår spelare B ut från samma tee:
  • Om det var spelare A:s tur att slå ut, skulle spelare B:s boll vara sidans boll i spel med plikt enligt slag och distans (Regel 18.1). Sidan har slagit 3 slag (inklusive ett pliktslag) och det är spelare A:s tur att spela härnäst.
  • Om det var spelare B:s tur att slå ut, förlorar sidan hålet i matchspel eller får två pliktslag i slagspel för att ha spelat i fel ordning när spelare A spelade först. I slagspel är B:s boll sidans boll i spel, och sidan har slagit 3 slag (inklusive två pliktslag) och det är spelare A:s tur att spela härnäst.
22.3/3
Spelaren får inte avsiktligt missa boll så att dennes partner kan spela
En spelare får inte ändra vems tur det är att spela genom att avsiktligt missa bollen. Ett ”slag” är klubbans framåtriktade rörelse som görs för att träffa bollen. Därför, om en spelare avsiktligt missade bollen har spelaren inte gjort ett slag och det är fortfarande spelarens tur att spela. Till exempel, spelare A och spelare B är partners i sidan A-B. Om spelare A avsiktligt missar bollen så att spelare B kan slå slaget, har spelare A inte slagit ett slag eftersom det inte fanns någon avsikt att träffa bollen. Om spelare B därefter spelar bollen, får sidan A-B den allmänna plikten eftersom spelare B spelade i fel ordning då det fortfarande var A:s tur att spela. Men om spelare A har för avsikt att slå bollen och av misstag missar den, har denne slagit ett slag och det är spelare B:s tur att spela.
22.3/4
Hur man går tillväga när provisorisk boll spelades av fel partner
Om en sida beslutar sig för att spela en provisorisk boll, måste den spelas av den partner vars tur det är att slå sidans nästa slag. Till exempel, spelare A och spelare B är partners i sidan A-B. Spelare A slår sin boll och det är tveksamt om bollen är out of bounds eller är förlorad utanför ett pliktområde. Om sidan beslutar sig för att spela en provisorisk boll, måste spelare B spela den provisoriska bollen. Om spelare A av misstag spelar den provisoriska bollen, blir det ingen plikt om den ursprungliga bollen hittas och den provisoriska bollen inte blir bollen i spel. Men om den ursprungliga bollen är förlorad och den provisoriska bollen blir bollen i spel, eftersom spelare A spelade den provisoriska bollen i detta exempel, förlorar sidan matchen i matchspel eller får två pliktslag i slagspel för att ha spelat i fel ordning, I slagspel måste den provisoriska bollen överges och spelare B måste återvända till punkten för spelare A:s senaste slag på den ursprungliga bollen och sätta en boll i spel (Regel 18.2b).
UTFORSKA MER