Skriv ut
6
Spela ett hål
Syfte med regeln: Regel 6 täcker hur ett hål ska spelas – t ex de speciella reglerna för att slå ut från tee för att starta ett hål, kravet att använda samma boll för hela hålet utom när det är tillåtet att byta boll, spelordning (som har större betydelse i matchspel än i slagspel) och att avsluta ett hål.
6
Spela ett hål
6.1

Starta spelet av ett hål

6.1b(1)/1
Boll spelad från utanför tee i matchspel och slaget inte återkallat av motspelaren
Om, när spelet av hålet i matchspel startar, ett slag som slås från utanför tee inte återkallas, föreskriver Regel 6.1b(1) att spelaren spelar bollen som den ligger. Men spelaren har inte alltid rätt att spela bollen som den ligger. Till exempel, när spelet av ett hål startar slår en spelare en boll out of bounds från utanför tee (t ex från fel uppsättning av teemarkeringar) och motspelaren återkallar inte slaget. Eftersom spelarens slag inte återkallas och bollen är out of bounds, måste spelaren ta lättnad med slag och distans genom att spela en boll ifrån där det senaste slaget slogs. Men eftersom slaget inte slogs från innanför tee får bollen inte peggas utan måste droppas (se Regel 14.6b – Föregående slag från spelfältet, ett pliktområde eller en bunker).
6.2

Spela en boll från tee

6.2b(4)/1
Teemarkering rubbas utan förbättring
Om en spelare orsakar att en teemarkering rubbas (t ex genom att snubbla över den, slå på den i vredesmod eller lyfta den utan något uppenbart skäl), utan att detta förbättrar förhållanden som påverkar slaget, blir det ingen plikt även om spelaren inte återplacerar den innan spelaren spelar från tee. Men eftersom att rubba teemarkeringar kan ha en påtaglig inverkan på tävlingen bör de inte rubbas, och om de rubbas ska de sättas tillbaka. Emellertid, om en spelare rubbar en teemarkering för att spelaren tycker att den bör vara i något annat läge, eller avsiktligt förstör teemarkeringen, kan Kom/TL välja att diskvalificera spelaren för ett allvarligt fall av dåligt uppförande i strid med spelets anda (Regel 1.2a).
6.3

En boll som används vid spelet av ett hål

6.3a/1
Vad som ska göras när bollar har förväxlats på okänd plats
Om två spelare efter att ha hålat ut upptäcker att de avslutade ett hål med den andre spelarens boll, men inte kan fastställa om bollarna förväxlades under spelet av hålet, blir det ingen plikt. Till exempel, efter spel av ett hål upptäcktes det att spelare A hålat ut med spelare B:s boll och spelare B hålat ut med spelare A:s boll. Båda spelarna är säkra på att de hålade ut med den boll som de spelade från tee. I denna situation, och eftersom en spelare har rätt att starta varje hål med vilken godkänd boll som helst (Regel 6.3a), bör det bestämmas att bollarna förväxlades innan spel av det hålet började, såvida det inte finns bevis på motsatsen.
6.3c(1)/1
Innebörden av ”pliktslag enbart från att spela med den bollen”
När slagen som slås med en viss boll inte räknas i spelarens score, räknas inte några pliktslag som spelaren får vid spel av den boll som inte räknas, såvida inte spelaren får en plikt som också skulle kunna gälla för spelarens boll i spel. Exempel på plikter som det ska bortses ifrån eftersom de inte också kunde gälla för bollen i spel innefattar:
  • Avsiktligt röra bollen eller orsaka att den rubbas (Regel 9-4).
  • Spelarens caddie står ”i det otillåtna området” när spelaren tar en stans (Regel 10.2b(4)).
  • Vidröra sand i bunker i baksvingen för slaget (Regel 12.2b(2)).
Exempel på plikter som det inte ska bortses ifrån eftersom de också gäller för bollen i spel innefattar:
6.4

Spelordning vid spelet av ett hål

6.4b(1)/1
Innebörden av ”i samma ordning” i Regel 6.4b(1) när spelare spelade i fel ordning på föregående tee
Uttrycket ”i samma ordning” i Regel 6.4b(1) syftar på den ordning i vilken spelarna i gruppen skulle ha spelat från föregående tee, även om de spelade i en annan ordning. Till exempel, spelare A har honnören på hål 6, men spelare B spelar först från tee för att vinna tid. Om spelarna har samma score på hål 6, stannar honnören på hål 7 kvar hos spelare A, eftersom det är samma ordning i vilken spelarna skulle ha spelat från föregående tee om de inte valt att spela ”ready golf”. (Ny)
6.4c/1
Slag kan inte återkallas när provisorisk boll spelats i fel ordning från tee
Om en spelare som har honnören beslutar sig för att spela en provisorisk boll efter att spelarens motspelare har spelat en provisorisk boll, kan spelaren inte återkalla motspelarens slag med den provisoriska bollen enligt Regel 6.4a(2). Till exempel, spelare A har honnören och spelar först från tee. Spelare B (motspelaren) spelar därefter och eftersom dennes boll kan vara out of bounds, beslutar spelare B sig för att spela en provisorisk boll och gör så. Efter att spelare B spelat den provisoriska bollen, beslutar sig spelare A för att också spela en provisorisk boll. Eftersom spelare A klargjorde sina avsikter att spela en provisorisk boll först efter att spelare B hade spelat, har spelare A övergett rätten att återkalla spelare B:s slag med den provisoriska bollen. Men spelare A får fortfarande spela en provisorisk boll.
6.5

Avsluta spelet av ett hål

6.5/1
När en spelare eller en sida har avslutat ett hål
Det finns flera regler (t ex Reglerna 4.1b, 4.3, 5.5b och 20.1b(2)) där det är viktigt att förstå när ett hål har avslutats. Exempel på när en spelare har avslutat ett hål och därför är mellan spelet av två hål: Matchspel: Singel: När spelaren har hålat ut, spelarens nästa slag har skänkts eller resultatet av hålet har fastställts. Foursome: När sidan har hålat ut, sidans nästa slag har skänkts eller resultatet av hålet har fastställts. Fyrboll: När båda partners har hålat ut, båda deras nästa slag har skänkts eller resultatet av hålet har fastställts. Slagspel: Individuellt: När spelaren har hålat ut. Foursome: När sidan har hålat ut. Fyrboll: När båda partners har hålat ut, eller en partner har hålat ut och den andre inte kan förbättra sidans score. Poängbogey, Par/Bogey och Maxantal slag (t ex slaggolf): När spelaren har hålat ut, eller har plockat upp bollen efter att ha scorat 0 poäng, förlorat hålet eller nått den maximala scoren.
UTFORSKA MER