Skriv ut
7
Leta efter en boll Hitta och identifiera en boll
Syfte med regeln: Regel 7 tillåter spelaren att vidta rimliga åtgärder för att på ett ärligt sätt leta efter sin boll efter varje slag.
 • Men spelaren måste fortfarande vara försiktig, eftersom det blir plikt om spelaren handlar på ett överdrivet sätt och förbättrar förhållandena som påverkar spelarens nästa slag.
 • Spelaren får ingen plikt om bollen oavsiktligt rubbas vid försök att hitta eller identifiera den, men måste sedan återplacera bollen på dess ursprungliga punkt.
7
Leta efter en boll Hitta och identifiera en boll
7.1

Hur man letar efter en boll på ett ärligt sätt

7.1a/1
Exempel på handlingar som troligen inte är del av att leta på ett ärligt sätt
Exempel på åtgärder som troligen inte skulle anses vara en rimlig del av ett ärligt letande, och som kommer att ge den allmänna plikten om det blir en förbättring av förhållanden som påverkar slaget, innefattar:
 • Vidta en åtgärd för att platta till områden med gräs utöver vad som rimligen är nödvändigt för att gå igenom eller leta efter bollen i området där bollen förmodas ligga.
 • Avsiktligt ta bort något växande från marken; eller
 • Bryta en trädgren för att lättare komma åt bollen när den kunde ha nåtts utan att göra så.
7.2

Hur man identifierar en boll

7.2/1
Identifiera en boll som inte går att få tag i
Om en spelare ser en boll i ett träd eller i något annat läge där spelaren inte kan få tag i bollen, får spelaren inte förutsätta att det är spelarens boll utan måste i stället identifiera den på något av de sätt som anges i Regel 7.2. Detta kan göras även om spelaren inte kan få tag i bollen, t ex genom att:
 • använda en kikare eller en avståndsmätare för att kunna se en markering som definitivt identifierar den som spelarens boll, eller
 • fastställa att en annan spelare eller åskådare såg att bollen stannade på den specifika platsen efter spelarens slag.
7.4

En boll rubbas av misstag vid försök att hitta eller identifiera den

7.4/1
Uppskatta den ursprungliga punkten på vilken en boll som rubbats vid letande ska återplaceras
När en spelares boll oavsiktligt rubbas under letande och dess ursprungliga punkt där den måste återplaceras måste uppskattas, bör spelaren ta hänsyn till alla rimligen tillgängliga bevis om var bollen låg innan den rubbades. Till exempel, när en bolls ursprungliga punkt uppskattas bör spelaren ta hänsyn till:
 • hur bollen hittades (t ex om den trampats på, sparkats till eller rubbats med en sökande klubba eller hand),
 • om den var synlig eller inte, och
 • dess läge i förhållande till marken och varje växande föremål, t ex om den låg mot eller under gräs och hur djupt ned i gräset den låg.
När bollen återplaceras, behöver inte spelaren återplacera lösa naturföremål (t ex löv) som kan ha rubbats eftersom lösa naturföremål inte är en del av läget, och i många fall skulle det vara nästan omöjligt att rekonstruera den ursprungliga situationen om lösa naturföremål behövde återplaceras. Till exempel, när det letas efter en boll som är täckt av löv i ett pliktområde, och spelaren sparkar till bollen och rubbar löv som låg nära bollen. Även om bollen måste återplaceras på sin ursprungliga eller uppskattade plats, behöver inte löven läggas tillbaka i sina ursprungliga lägen även om bollen säkert skulle ha legat under löven.
7.4/2
Innebörden av ”försök att hitta”
I Regel 7.4 och Undantag 2 i Regel 9.4 (Oavsiktligt rubba bollen i ett försök att hitta eller identifiera bollen), blir det ingen plikt om en boll oavsiktligt rubbas under spelarens ” försök att hitta” den. ”Försök att hitta” innefattar åtgärder som rimligen kan anses vara en del av letandet efter bollen, innefattande åtgärderna som tillåts enligt Regel 7.1 (Hur man letar efter en boll på ärligt sätt). Det innefattar inte åtgärder innan ett letande börjar, t ex att gå fram till området där bollen förväntas vara. Till exempel, en spelare boll slås mot ett område med träd. Spelaren är inte medveten om att bollen träffade ett träd och studsade bakåt mot tee. När spelaren fortfarande är en bit ifrån området där spelaren tror att bollen troligen är och innan letandet påbörjas, sparkar spelaren oavsiktligt till sin boll. Eftersom detta inte var under försök att hitta bollen, får spelaren ett slags plikt enligt Regel 9.4b för att oavsiktligt rubba sin boll och måste återplacera bollen.
7.4/3
Boll rubbad när letande tillfälligt avbrutits
I Klargörande 7.4/2, får en spelare plikt om bollen rubbas när spelaren inte försöker hitta den. Men om en spelare oavsiktligt rubbar sin boll när ett letande tillfälligt avbryts på grund av omständigheter utanför spelarens kontroll, får spelaren ingen plikt för att rubba bollen. Till exempel:
 • Spelaren avbryter letandet efter sin boll för att komma ur vägen för en annan grupp som ska gå igenom. När spelaren går ur vägen, rubbar spelaren oavsiktligt sin boll.
 • Kom/TL avbryter spelet och spelaren börjar lämna området och stiger oavsiktligt på och rubbar sin boll.
UTFORSKA MER