Tillbaka till Tolkningar
8

Banan spelas som den är

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
8
Banan spelas som den är
Syfte med regeln: Regel 8 omfattar en grundläggande princip för spelet: ”spela banan som den är.” När en spelares boll har stannat, får spelaren normalt lov att acceptera de förhållanden som påverkar slaget och inte förbättra dem innan bollen spelas. En spelare får emellertid vidta vissa rimliga åtgärder även om de förbättrar dessa förhållanden, och det finns begränsade omständigheter där förhållandena kan återställas utan plikt efter att de har förbättrats eller försämrats.
8
Banan spelas som den är
8.1

Spelares åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar slaget

8.1a/1
Exempel på åtgärder som sannolikt kommer att skapa en möjlig fördel
Exempel på åtgärder som sannolikt skulle förbättra förhållanden som påverkar slaget (dvs som troligen skulle ge spelaren en möjlig fördel) innefattar när:
 • En spelare lagar ett nedslagsmärke på spelfältet eller lägger tillbaka en torva i ett torvhål i spellinjen några meter framför spelarens boll innan spelaren slår ett slag som skulle kunna påverkas av nedslagsmärket eller torvhålet (t ex en putt eller en låg chip).
 • En spelares boll ligger i en bunker vid green och spelaren jämnar till fotsteg framför bollen i sin spellinje innan spelaren spelar ett kort slag som är avsett att spelas över det utjämnade området (se Regel 12.2b(2) – När man vidrör sand i en bunker och detta inte leder till plikt).
8.1a/2
Exempel på åtgärder som sannolikt inte kommer att skapa en möjlig fördel
Exempel på åtgärder som sannolikt inte skulle förbättra förhållanden som påverkar slaget (dvs som troligen inte skulle ge spelaren en möjlig fördel) innefattar:
 • Innan spelaren slår ett 130 meters inspel från spelfältet, lagar spelaren ett litet nedslagsmärke, jämnar till fotsteg i en bunker eller lägger tillbaka en torva i ett torvhål i sin spellinje flera meter framför bollen.
 • En spelares boll ligger mitt i en långsträckt fairwaybunker med låga kanter, och spelaren jämnar till fotsteg flera meter framför bollen i sin spellinje innan spelaren slår ett långt slag över det utjämnade området (se Regel 12.2b(2) – När man vidrör sand i en bunker och detta inte leder till plikt).
8.1a/3
Spelare som förbättrar förhållanden för det avsedda slaget bryter mot regeln även om slaget slås på annat sätt
Om en spelare avser att spela en boll på ett visst sätt och förbättrar förhållanden som påverkar slaget för detta speciella slag, och plikten inte kan undvikas genom att återställa förhållandena, bryter spelaren mot Regel 8.1a oavsett om spelaren fortsätter att spela på det sättet eller spelar på något annat sätt som inte påverkas av den förbättringen. Till exempel, om en spelare bryter en gren som påverkar området för spelarens stans eller sving för det avsedda slaget när en stans kunde ha tagits utan att bryta grenen, kan en plikt inte undvikas genom att spela bollen i en annan riktning eller ta lättnad till ett annat läge där den grenen inte skulle ha haft någon inverkan på slaget. Detta gäller också om en spelare bröt grenen inför starten av ett hål och sedan flyttade sig till ett annat läge inom tee. Se Regel 8.1c för om en plikt kan undvikas genom att återställa förbättrade förhållanden.
8.1a/4
Exempel på att flytta, böja eller bryta ett oflyttbart tillverkat föremål
En del av ett staket som är utanför banan (och därför inte är ett föremål för banans gräns) lutar in över banan och spelaren trycker tillbaka det till ett upprättstående läge. Denna åtgärd bryter mot Regel 8.1a, vilken förbjuder en spelare att förbättra förhållanden som påverkar slaget genom att flytta oflyttbara tillverkade föremål. Spelaren får den allmänna plikten om inte spelaren återställer förhållandena genom att föra tillbaka staketet till sitt ursprungliga läge före sitt nästa slag enligt vad som tillåts i Regel 8.1c (Undvika plikt genom att återställa förhållanden som förbättrats). I en sådan situation, även om Regel 8.1a förbjuder att flytta, böja eller bryta det oflyttbara tillverkade föremålet, har spelaren alternativet att ta lättnad utan plikt för störande inverkan av den delen av det oflyttbara tillverkade föremålet som lutar in över banan enligt Regel 16.1b (Lättnad för onormala banförhållanden).
8.1a/5
Inte tillåtet att bygga stans genom att placera ett föremål, t ex en handduk
Definitionen av ”stans” innefattar inte bara var en spelare placerar sina fötter för att stå, utan också var spelarens hela kropp är placerad när spelaren förbereder sig för eller slår ett slag. Till exempel bryter en spelare mot Regel 8.1a för att ha förbättrat området för den avsedda stansen om spelaren placerar en handduk eller något annat föremål på en buske för att skydda sin kropp medan ett slag slås. Om en spelare behöver spela stående på knäna eftersom bollen är under ett träd, och spelaren placerar en handduk på marken för att undvika att bli våt eller smutsig, bygger spelaren sin stans. Men en spelare har rätt att vira en handduk runt sin midja eller sätta på sig regnkläder innan spelaren går ned på knä för att slå slaget (se Regel 10.2b(5) - Fysisk hjälp, ta bort störande element och skydd mot väderförhållanden). Om en spelare har placerat ett föremål på ett sätt som inte är tillåtet men inser misstaget innan bollen spelas, kan plikten undvikas genom att ta bort föremålet innan slaget slås, så länge som det inte har skett några andra förbättringar av förhållanden som påverkar slaget.
8.1a/6
Förändra markytan för att bygga en stans är inte tillåtet
En spelare har rätt att placera sina fötter stadigt när en stans tas, men bryter mot Regel 8.1a om spelaren förändrar marken där stansen ska tas om förändringen av marken förbättrar området för den avsedda stansen. Exempel på att förändra marken som troligen kommer att förbättra förhållandena som påverkar slaget innefattar:
 • Trycka ned sand på sidan i en bunker med en fot för att skapa en jämn yta att stå på.
 • Överdrivit grävande med fötterna i mjuk mark för att få en stadigare grund för stansen.
En spelare bryter mot Regel 8.1a så snart spelaren har förbättrat förhållanden genom att förändra markförhållanden för att bygga en stans och kan inte undvika en plikt genom att försöka återskapa markförhållandena till sitt ursprungliga skick. Begränsningarna i att förändra marken (Regel 8.1a(3)) innefattar inte att ta bort lösa naturföremål eller flyttbara tillverkade föremål från området för den avsedda stansen, t ex att ta bort stora mängder tallbarr eller löv från där en spelare ska stå för att spela bollen.
8.1a/7
Spelare får sondera nära bollen för att avgöra om trädrötter, stenar eller tillverkade föremål finns under markytan, men endast om detta inte förbättrar förhållanden
Regel 8.1a förbjuder inte en spelare från att vidröra marken inom ett område som täcks av förhållanden som påverkar slaget, så länge som dessa förhållanden inte förbättras. Till exempel, utan att förbättra förhållanden som påverkar slaget, när en boll ligger var som helst på banan, får en spelare sondera området runt bollen med en peg eller något annat föremål för att se efter om spelarens klubba skulle kunna slå i en rot, en sten eller ett tillverkat föremål under markytan när slaget slås. Men se Klargörande 12.2b/2 om spelaren sonderar sand i en bunker för att testa sandens konsistens.
8.1a/8
Ändra markytan i ett lättnadsområde är inte tillåtet
Innan en boll droppas för att ta lättnad, får en spelare inte lägga tillbaka någon torva i ett torvhål i lättnadsområdet eller vidta andra åtgärder för att förändra markytan på ett sådant sätt att det förbättrar förhållanden som påverkar slaget. Men detta förbud gäller bara efter att spelaren blir medveten om att det krävs eller tillåts att spelaren droppar en boll i det lättnadsområdet. Till exempel, om en spelare spelar en boll och återplacerar torvan, men först då inser att spelaren måste eller kan få spela igen därifrån med plikten slag och distans eftersom bollen är out of bounds, är i ett pliktområde, är ospelbar eller att en provisorisk boll bör spelas, bryter spelaren inte mot Regel 8.1a även om den återplacerade torvan är i lättnadsområdet.
8.1a/9
När torva är återplacerad och inte får tas bort eller pressas ner
Regel 8.1a(3) förbjuder att förbättra förhållanden som påverkar slaget genom att pressa ner, ta bort eller omplacera en torva i ett torvhål, vilken behandlas som en del av marken (och inte som ett löst naturföremål), även om den ännu inte sitter fast eller är växande. En torva har återplacerats när det mesta av den, med rötterna nedåt, är i ett torvhål (oavsett om torvan är i samma torvhål som den kom ifrån eller inte).
8.1a/10
Spelare får flytta tillbaka rörlig del av ett oflyttbart tillverkat föremål till avsedd plats
Regel 8.1a(2) förbjuder en spelare att flytta ett flyttbart tillverkat föremål till ett läge som förbättrar förhållandena som påverkar slaget. Men denna begränsning gäller inte för att flytta tillbaka en rörlig del av ett oflyttbart tillverkat föremål till dess avsedda plats. Till exempel:
 • Om ett sprinklerhuvud är kvar i upphöjt läge, får spelaren trycka ner det före slaget eftersom sprinklerhuvudet inte är i sin avsedda position.
 • Om ett brunnslock har flyttats eller rubbats, får spelaren flytta tillbaka det till dess avsedda position.
I båda situationerna blir det ingen plikt enligt Regel 8, även om åtgärden förbättrar förhållandena som påverkar slaget. (Tillagt juli 2023)
8.1b/1
Spelare tillåten att gräva ner sig stadigt med fötterna mer än en gång när stansen tas
Regel 8.1b tillåter en spelare att placera sina fötter stadigt när en stans tas, och detta kan göras mer än en gång vid förberedelserna för att slå ett slag. Till exempel får en spelare gå in ner i en bunker utan någon klubba, gräva ner sig med fötterna för att ta en stans och simulera att spela bollen, lämna bunkern för att hämta en klubba och sedan gräva ner sig med fötterna igen och slå slaget.
8.1b/2
Exempel på att ”ta en stans på ett ärligt sätt”
Även om en spelare har rätt att spela åt vilket håll som helst, har spelaren inte rätt till en normal stans eller sving och måste anpassa sig till situationen och använda det sätt som minst påverkar. Exempel på åtgärder som anses vara att ta en stans på ett ärligt sätt och är tillåtna enligt Regel 8.1b, även om åtgärden ger en förbättring innefattar:
 • Backa in i en gren eller ett föremål för banans gräns när detta är det enda sättet att ta en stans för det valda slaget, även om detta rubbar grenen eller föremålet för banans gräns ur vägen eller får det att böjas eller brytas.
 • Böja en gren med händerna för att komma ner under ett träd för att spela en boll när detta är det enda sättet att komma under trädet för att ta en stans.
Se Klargörande 8.1b/3 för när en spelare får en plikt för att göra mer än nödvändigt för att ta en stans.
8.1b/3
Exempel på att inte ”ta en stans på ett ärligt sätt”
Exempel på åtgärder som inte anses vara att ta en stans på ett ärligt sätt och som ger en plikt enligt Regel 8.1a om de förbättrar förhållanden som påverkar slaget innefattar:
 • Att avsiktligt röra, böja eller bryta av grenar med en hand, ett ben eller kroppen för att få dem ur vägen för baksvingen eller slaget.
 • Att stå på högt gräs eller växter på ett sådant sätt att de trycks ned och åt sidorna så att de är ur vägen för området för den avsedda stansen eller svingen när en stans kunde ha tagits utan att göra så.
 • Att böja en gren runt en annan eller att fläta ihop två växter för att hålla dem ur vägen för stans eller sving.
 • Att använda en hand för att böja en gren som skymmer sikten mot bollen efter att ha tagit stansen.
 • Att böja en störande gren när stansen tas när stansen kunde tagits utan att göra så.
8.1b/4
Förbättra förhållanden på tee är begränsat till på marken
Regel 8.1b(8) tillåter en spelare att utföra åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar slagettee. Detta begränsade undantag till Regel 8.1a är avsett att tillåta en spelare att endast ändra fysiska förhållanden på marken inom tee (inklusive att ta bort alla naturföremål som växer från detta område) oavsett om bollen är peggad eller spelas från marken. Detta undantag tillåter inte en spelare att förbättra förhållanden som påverkar slaget för sitt utslag genom att vidta åtgärder utanför tee, t ex att bryta trädgrenar som finns antingen utanför tee eller har sina rötter utanför tee men hänger över tee och skulle kunna inverka på området för den avsedda svingen.
8.1b/5
Spelare jämnar till i bunker ”av omsorg om banan” efter att ha spelat ut ur bunker
Efter att en boll i en bunker spelats och är utanför bunkern, använder Regel 8.1b(9) och 12.2b(3) omsorg om banan för att tillåta spelaren att återställa bunkern till det tillstånd som den bör vara i, även om återställandet förbättrar spelarens förhållanden som påverkar slaget. Detta är sant även om spelarens handlande görs avsiktligt för att både visa omsorg om banan och för att förbättra förhållanden som påverkar slaget. Till exempel, en spelares boll blir liggande i en stor bunker nära green. Eftersom det inte går att spela mot hålet, spelar spelaren bakåt mot tee och bollen stannar utanför bunkern. I det här fallet får spelaren jämna till området som spelaren förändrade som ett resultat av att spela bollen (inklusive fotsteg för att komma till bollen) och får också jämna till andra områden i bunkern, oavsett om de skapades av spelaren eller var ojämnheter som redan fanns där när spelaren anlände för att spela från bunkern.
8.1b/6
När en skada som är delvis på och delvis utanför greenen får lagas
Om en enda sammanhängande skada är delvis på och delvis utanför green, får hela skadeområdet lagas. Till exempel, om en bolls nedslagsmärke är delvis på och delvis utanför greenens kant, är det orimligt att tillåta spelaren att endast laga den del av skadan som är på green. Därför får hela nedslagsmärket (både på och utanför green) lagas. Detsamma gäller för andra enskilda skadeområden, t ex spår av djur, märken efter hovar eller fördjupningar orsakade av en klubba. Men om en del av skadan sträcker sig utanför green och inte går att identifiera som en del av skadan på green, får den inte lagas om lagningen skulle förbättra förhållanden som påverkar slaget. Till exempel, ett helt skoavtryck som börjar på green och sträcker sig utanför den får lagas. Men om ett skoavtryck är på green och ett annat skoavtryck är utanför green, får endast skoavtrycket på green lagas eftersom det är två skilda skadeområden.
8.1d(1)/1
Exempel på när en spelare får återställa förhållanden som förändrats genom åtgärder av någon annan person eller av utomstående inverkan
Exempel på när återställande är tillåtet innefattar:
 • En spelares spellinje försämras av ett nedslagsmärke på spelfältet som gjordes av en boll som spelats av någon annan efter att spelarens boll stannade.
 • En spelares läge eller område för avsedd stans eller sving försämras när en annan spelares slag skapar en torva eller lägger sand, jord, gräs eller annat material runt spelarens boll.
 • En spelares boll i en bunker ligger nära en annan spelares boll i bunkern, och den andre spelarens stans eller sving vid slaget försämrar ett eller flera av spelarens förhållanden som påverkar slaget.
I alla sådana situationer, får spelaren återställa förhållanden utan plikt, men behöver inte göra det.
8.1d(1)/2
Spelare har rätt att låta lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål vara kvar där de var när bollen stannade
Generellt sett har en spelare rätt till de förhållanden som påverkar slaget som spelaren hade när bollen stannade. Alla spelare får flytta lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (Regel 15.1 och 15.2), men om detta försämrade förhållandena som påverkar en annan spelares slag, kan den spelaren återställa förhållandena genom att återplacera föremålen enligt Regel 8.1d. Till exempel, en spelare har en nedförsputt och tar bort lösa naturföremål mellan sin boll och hålet men lämnar avsiktligt några bakom hålet. En annan spelare tar bort de lösa naturföremålen bakom hålet som skulle kunna fungera som en “backstop” för spelarens boll. Eftersom spelarens förhållanden som påverkar slaget har försämrats, har spelaren rätt att återplacera de lösa naturföremålen.
8.1d(2)/1
Exempel på förhållanden som förändrats av ett naturföremål eller naturkrafter där spelare inte har rätt att återställa försämrade förhållanden
Regel 8.1d tillåter inte en spelare att återställa de förhållanden som påverkar slaget som förändrades av ett naturföremål eller av naturkrafter (t ex av vind eller vatten). Exempel på när återställande inte är tillåten innefattar:
 • En gren faller från ett träd och ändrar läget för en spelares boll eller området för spelarens stans eller sving, utan att orsaka att bollen rubbas.
 • En vägvisare eller något annat tillverkat föremål välter eller blåser till ett läge som förändrar ett eller flera förhållanden som påverkar slaget. Se Regel 15.2 (Flyttbara tillverkade föremål) och Regel 16.1 (Onormala banförhållanden) för vilken lättnad som skulle kunna fås från det tillverkade föremålet.
8.1d(2)/2
Spelare har inte rätt att återställa förhållanden som påverkar slaget som försämrats av en caddie eller någon annan person på uppmaning av spelaren
En spelare har inte rätt att återställa förhållanden som påverkar slaget om förhållandena försämras av spelaren själv. Detta innefattar även när förhållandena försämras av spelarens caddie eller partner eller någon annan person som vidtar en åtgärd som godkänts av spelaren (med undantag för att en spelare alltid får återskapa de förhållanden som påverkar slaget som försämrats av en domare). Exempel på situationer där förhållandena inte kan återställas innefattar:
 • Spelarens caddie eller partner går igenom en bunker får att få hämta en kratta och lämnar fotsteg i sanden som försämrar spelarens spellinje, eller
 • spelaren ber någon annan person att ta bort ett rep som används för åskådarkontroll, och när repet tas bort frigörs en gren som hållits tillbaka av repet och försämrar området för spelarens avsedda sving.
8.1d(2)/3
Om en spelare går ner i en bunker på spellinjen får spelaren inte återställa de försämrade förhållandena
Spelare bör vara försiktiga när de gör något som skulle kunna påverka förhållandena som påverkar slaget eftersom att försämra dessa områden innebär att spelaren måste acceptera det försämrade förhållandet. Till exempel, en spelare tar lättnad från ett onormalt banförhållande bakom en bunker och den droppade bollen rullar ner i bunkern. Om spelaren skapar fotsteg när spelaren går ner i bunkern får att hämta bollen för att droppa den igen, har spelaren inte rätt att återställa bunkern till sitt föregående tidigare förhållande enligt Regel 8 eftersom spelaren var ansvarig för att ha försämrat dess förhållande. I ett sådant fall kan spelaren använda en annan boll för den andra droppningen (Regel 14.3a) eller vara mer försiktig när den ursprungliga bollen hämtas för att undvika att försämra förhållandena som påverkar slaget.
8.2

Spelares avsiktliga åtgärder för att förändra andra fysiska förhållanden i syfte att påverka spelarens egen boll i vila eller slag som ska slås

8.2b/1
Exempel på spelares avsiktliga åtgärder för att förbättra andra fysiska förhållanden som påverkar spelarens eget spel
Regel 8.2 gäller bara för att förändra fysiska förhållanden andra än förhållanden som påverkar slaget när spelarens boll är i vila på banan eller när spelaren inte har en boll i spel. Exempel på en spelares åtgärder listade i Regel 8.1a (Åtgärder som inte är tillåtna för att förbättra förhållanden) som skulle vara ett brott mot Regel 8.2 om de avsiktligt utförts för att förbättra andra fysiska förhållanden för att påverka sitt eget spel (utom vad som uttryckligen tillåts i Regel 8.1b eller c) innefattar när:
 • En spelares boll ligger precis kort om green, och även om spelarens spellinje är rakt mot hålet så är spelaren oroad för att spelarens boll skulle kunna hamna i en närbelägen bunker. Innan slaget slås, jämnar spelaren till sand i bunkern för att försäkra sig om ett bra läge om slaget som ska spelas gå ner i bunkern.
 • En spelares boll ligger på toppen av en brant kulle, och eftersom spelaren är oroad för att vinden skulle kunna blåsa bollen ner för kullen bort från hålet innan spelaren kan spela den, pressar spelaren avsiktligt ner gräs nedanför kullen ifall bollen skulle bli liggande där.
8.3

Spelares avsiktliga åtgärder för att förändra fysiska förhållanden i syfte att påverka en annan spelares boll i vila eller slag som ska slås

8.3/1
Båda spelarna får plikt om fysiska förhållanden förbättras med den andres spelarens kännedom
Om en spelare ber om, godkänner eller tillåter någon annan spelare att avsiktligt ändra fysiska förhållanden för att förbättra sitt spel:
 • Den spelare som agerar på den begäran får den allmänna plikten enligt Regel 8.3, och
 • den spelare som ber om, godkänner eller tillåter förbättringen får också den allmänna plikten, antingen enligt Regel 8.1 (Spelares åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar slaget) eller 8.2 (Spelares avsiktliga åtgärder för att förändra andra fysiska förhållanden i syfte att påverka spelarens egen boll i vila eller slag som ska slås), beroende på vilken som gäller.
Till exempel i slagspel, utan att vara medveten om reglerna ber spelare A spelare B att bryta en gren från ett träd som är i spelarens spellinje och spelare B tillmötesgår detta; båda spelarna får plikt. Spelare A får två slags plikt för brott mot Regel 8.1 eftersom spelare B bröt grenen på uppmaning av spelare A. Spelare B får två slags plikt för brott mot Regel 8.3.
UTFORSKA MER