Skriv ut
17
Pliktområden
Syfte: Regel 17 är en särskild regel för pliktområden, som utgörs av vattensamlingar eller andra områden definierade av tävlingsledningen, där en boll ofta förloras eller är omöjlig att spela. Med ett slags plikt kan du använda dig av särskilda lättnadsalternativ för att spela en boll från en plats utanför pliktområdet.
17
Pliktområden
17.1

Alternativ för din boll i ett pliktområde

Pliktområden är definierade som antingen röda eller gula. Detta påverkar dina lättnadsalternativ (se Regel 17.1d). Du får stå i ett pliktområde för att spela en boll utanför pliktområdet, även efter att ha tagit lättnad från pliktområdet.
a

När din boll är i ett pliktområde

Din boll är i ett pliktområde då någon del av den ligger på eller vidrör marken eller något annat innanför pliktområdets gräns eller är ovanför gränsen eller någon annan del av pliktområdet.
b

Du får spela bollen som den ligger i ett pliktområde eller ta lättnad med plikt

Du får antingen spela bollen som den ligger utan plikt eller spela en boll från en plats utanför pliktområdet genom att ta lättnad med plikt. Undantag - Lättnad måste tas för störande inverkan från en spelförbudszon i ett pliktområde
c

Lättnad för din boll som inte hittas men är i ett pliktområde

Om din boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att den har stannat i ett pliktområde, får du ta lättnad med plikt enligt denna regel. Men om det inte är känt eller så gott som säkert att din boll har stannat i ett pliktområde och bollen är förlorad, måste du ta lättnad med slag och distans.
d

Lättnad för din boll i ett pliktområde

Du har lättnadsalternativen som visas i FIG.1 17.1d (lättnad för gult pliktområde) och FIG.2 17.1d (lättnad för rött pliktområde), båda med ett slags plikt. När det är känt eller så gott som säkert att en boll är i ett gult pliktområde och spelaren önskar att ta lättnad, har spelaren två alternativ, båda med ett slags plikt: (1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från ett lättnadsområde baserat på var det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 och FIG. 14.6). Referenspunkt: Den punkt varifrån spelarens föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas). Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten. Begränsningar för lättnadsområdets läge:  Lättnadsområdet:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • måste vara i samma område på banan som referenspunkten.
(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde baserat på en referenslinje rakt bakåt från hålet genom punkt X. Referenspunkt: En punkt på banan vald av spelaren som är på referenslinjen genom punkt X (punkten var bollen senast skar gränsen på det gula pliktområdet). Det finns ingen gräns på hur långt bakåt på linjen referenspunkten får vara. Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten. Begränsningar för lättnadsområdets läge:  Lättnadsområdet:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde.
Spelaranmärkning: När denna referenspunkt väljs, bör du visa punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg). När det är känt eller så gott som säkert att en boll är i ett rött pliktområde och spelaren önskar att ta lättnad, har spelaren tre alternativ, vardera med ett slags plikt: (1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans (se punkt (1) i FIG.#1 17.1d). (2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen (se punkt (2) i FIG. #1 17.1d). (3) Spelaren får ta lättnad i sidled (bara rött pliktområde). Referenspunkten för att ta lättnad i sidled är punkt X. Referenspunkt: Den uppskattade punkt där den ursprungliga bollen senast skar det röda pliktområdets gräns (punkt X). Lättnadsområdets storlek: Två klubblängder från referenspunkten. Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde.
e

Lättnad måste tas för störande inverkan från en spelförbudszon i ett pliktområde

I var och en av dessa situationer får din boll inte spelas som den ligger:
  • När din boll är i en spelförbudszon i ett pliktområde.
  • När en spelförbudszonbanan har störande inverkan på din stans eller sving för din boll i ett pliktområde.
Se fullständiga regler för en förklaring av lättnadsproceduren för en spelförbudszon i ett pliktområde.
17.2

Alternativ efter att din boll spelats från ett pliktområde

a

När din boll som spelats från ett pliktområde stannar i samma eller i ett annat pliktområde

Om din boll som spelats från ett pliktområde stannar i samma pliktområde eller i ett annat pliktområde får du spela bollen som den ligger. Eller, med ett slags plikt, får du ta lättnad enligt något av alternativen som visas i FIG.1 17.2a och FIG.2 17.2a.
b

När din boll som spelats från ett pliktområde är förlorad, out of bounds eller ospelbar utanför pliktområdet

Se fullständiga regler för information om hur lättnad tas när din boll som spelats från ett pliktområde är förlorad, out of bounds eller ospelbar utanför pliktområdet.
17.3

Ingen lättnad enligt andra regler för din boll i ett pliktområde

När din boll är i ett pliktområde, blir det ingen lättnad för störande inverkan från ett onormalt banförhållande (Regel 16.1), en pluggad boll (Regel 16.3) eller en ospelbar boll (Regel 19). Din enda lättnadsmöjlighet är att ta lättnad med plikt enligt Regel 17.
UTFORSKA MER
Regel1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelet: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enlighet med regl...
Läs mer