The R&A - Working for Golf

Regler för golfspel

Regler för golfspel är omfattande och ger svar på de många frågor som uppstår i ett spel som spelas över hela världen, på många olika typer av banor och av spelare med olika förmågor.

Bläddra i reglerna
Committee Procedures
Committee Procedures innehåller praktisk vägledning för de som är involverade i att hantera det dagliga spelet på golfbanor eller arrangerar tävlingar på alla nivåer av spelet. Den är uppdelad i vägledning för ”dagligt spel” (när golfanläggning inte arrangerar en tävling) och vägledning för ”tävlingar”, samtidigt som man inser att de två ofta överlappar varandra. Section 8 tillhandahåller förslag på lokala regler som golfanläggningen/tävlingsledningen kan införa för att möta lokala behov.

Local Rules Creator NEW
This tool that aims to help Committees write and update their Local Rules. It includes suggested shorter forms of Local Rules in some instances.
Get Started