The R&A - Working for Golf

Regler för golfspel

Regler för golfspel är omfattande och ger svar på de många frågor som uppstår i ett spel som spelas över hela världen, på många olika typer av banor och av spelare med olika förmågor.

Bläddra i reglerna
Committee Procedures
Committee Procedures innehåller praktisk vägledning för de som är involverade i att hantera det dagliga spelet på golfbanor eller arrangerar tävlingar på alla nivåer av spelet. Den är uppdelad i vägledning för ”dagligt spel” (när golfanläggning inte arrangerar en tävling) och vägledning för ”tävlingar”, samtidigt som man inser att de två ofta överlappar varandra. Section 8 tillhandahåller förslag på lokala regler som golfanläggningen/tävlingsledningen kan införa för att möta lokala behov.

Skapa lokala regler NY
Detta verktyg syftar till att hjälpa klubbar/tävlingsledningar att uppdatera sina lokala regler. Det inkluderar i vissa fall förslag på kortare skrivningar av lokala regler (finns endast på engelska.)
Komma igång