The R&A - Working for Golf

Regler för golfspel

Regler för golfspel är omfattande och ger svar på de många frågor som uppstår i ett spel som spelas över hela världen, på många olika typer av banor och av spelare med olika förmågor.

Bläddra i reglerna
Tolkningar
Tolkningar tillhandahålls endast för de delar av reglerna som anses kräva ytterligare klargöranden. Men, de allra flesta frågor som uppkommer på banan kommer att kunna lösas enbart med hjälp av Regler för golfspel, så det rekommenderas att en grundlig genomgång av den aktuella regeln görs, innan vägledning söks i tolkningarna. Anmärkning: Tolkningar av definitioner finns tillgängliga i fliken om definitioner i Regler för golfspel under aktuell definition.