The R&A - Working for Golf
Lokala regler för allmänt spel
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 2
Avsnitt 4
3
Lokala regler för allmänt spel

En lokal regel är en modifiering av en regel eller en extra regel som Kom/TL inför för allmänt spel eller en speciell tävling. Kom/TL är ansvarig för att besluta om att införa vilken lokal regel som helst och säkerställa att de är i enlighet med principerna som återfinns i Avsnitt 8. Kom/TL måste säkerställa att varje lokal regel finns tillgänglig för spelarna att se oavsett om det är på scorekortet, på ett separat utdelat blad, på anslagstavlan eller på banans hemsida.

Lokala regler som kan införas för allmänt spel faller i följande allmänna kategorier:

  • Definiera bangränser och andra områden på banan (Avsnitten 8A-8D),
  • Definiera speciella eller tvingande lättnadsprocedurer (Avsnitt 8E) och
  • Definiera onormala banförhållanden och organiska föremål (Avsnitt 8F).

Kom/TL ska också uppmärksamma Avsnitt 8L - Otillåtna lokala regler.

En fullständig förteckning över Modeller för lokala regler återfinns i början på Avsnitt 8.

Se Avsnitt 5C för andra sorters lokala regler som mer ofta införs för tävlingar än för allmänt spel.