The R&A - Working for Golf
Ytterligare synpunkter på allmänt spel
Committee Procedures
Gå till avsnitt
A
(1)
(2)
B
C
Utforska mer

Avsnitt 3
Avsnitt 5
4
Ytterligare synpunkter på allmänt spel
A
Speltempo och uppförandekod

För att förbättra spelarnas möjligheter att njuta av spelet under allmänt spel finns det många åtgärder som Kom/TL kan ta till för att förbättra speltempo och för att uppmuntra ett gott spelaruppförande t.ex.

  • Reducera gruppers storlek, öka startintervallen eller införa luckor (t.ex. en tom starttid varannan timme).
  • Överväga större förändringar i banans utformning t.ex. genom att vidga fairway, reducera ruffens täthet och längd eller ha långsammare greener.
  • Uppmuntra spelare att spela från den tee som passar deras förmåga.
  • Införa en policy för speltempo och en uppförandekod.

De följande avsnitten beskriver några av de överväganden en Kom/TL bör ta hänsyn till när den inför en policy för speltempo eller en uppförandekod.

(1)
Speltempo policy
  • Utformningen av en sådan policy kan ofta bero banans tillgängliga resurser.
  • Till exempel kan en bana med begränsad personal helt enkelt ange att varje grupp förväntas hålla kontakten med gruppen framför eller att varje grupp förväntas spela på en viss tid, medan en annan bana kanske kan ha en eller flera personer ute på banan för att övervaka speltempot och när det är nödvändigt att tala med grupper som inte håller sin plats.
  • Att genomdriva en sådan policy hanteras bäst med disciplinära åtgärder. Sådana åtgärder är inte en del av golfreglerna och det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka varje sådan sanktion.
(2)
Uppförandekod policy
  • För allmänt spel kan Kom/TL sätta upp ett anslag som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden.
  • Att genomdriva denna policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder. Sådana åtgärder är inte en del av golfreglerna och det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka varje sådan sanktion.
B
Avbryta spelet

Varje Kom/TL bör överväga på vilket sätt den ska avbryta spelet om det fastställts att väderförhållandena kräver det. Ett spelavbrott kan hanteras på flera olika sätt, beroende på banans tillgängliga resurser, t.ex. att signalera till spelarna med signalhorn eller att ta direkt kontakt med spelarna.

C
Ge regelhjälp
Spelare kan ha frågor om hur regelproblem som uppstått under allmänt spel ska lösas. Varje bana bör namnge en person eller flera personer som hanterar sådana regelfrågor. I många fall kan den personen vara tränaren eller klubbchefen/intendenten. Om den personen är osäker på det rätta domslutet kan personen hänvisa frågan till lämplig regelorganisation (t.ex. GDF:s eller SGF:s Regelkommitté) för att få ett svar.