The R&A - Working for Golf
Före tävlingen
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 4
Avsnitt 5A
5
Före tävlingen

De resurser som står till förfogande för en Kom/TL kommer att variera beroende på den bana eller den nivå på tävling som spelas och därför kan en Kom/TL kanske inte genomföra alla de föreslagna åtgärderna. Där detta är fallet behöver Kom/TL besluta om vad som ska prioriteras för varje tävling.

Tiden före tävlingen är utan tvekan den mest betydelsefulla vad gäller förberedelser för att säkerställa att tävlingen fortlöper utan problem. Kom/TL:s uppgifter under denna period innefattar: