The R&A - Working for Golf
Lokala regler (inklusive modifierade lokala regler för spelare med funktionsnedsättningar)
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 5B
Avsnitt 5D
5C
Lokala regler (inklusive modifierade lokala regler för spelare med funktionsnedsättningar)

Kom/TL är ansvarig för att besluta om att införa vilken lokal regel som helst och säkerställa att de är i enlighet med principerna som återfinns i Avsnitt 8. En lokal regel är en modifiering av en regel eller en extra regel som Kom/TL inför för allmänt spel eller en speciell tävling. Kom/TL måste säkerställa att varje lokal regel finns tillgänglig för spelarna att se oavsett om det är på scorekortet, på ett separat utdelat blad, på anslagstavlan eller på klubbens hemsida.

När Kom/TL överväger att införa en lokal regel bör Kom/TL tänka på följande:

  • Lokala regler har samma status som en golfregel för den tävlingen eller för banan och
  • Användningen av lokala regler bör begränsas så mycket som möjligt och bara användas för att hantera de typer av situationer och policyfrågor som täcks av Avsnitt 8.

En fullständig förteckning av godkända Modeller för lokala regler finns i inledningen till Avsnitt 8.

Lokala regler som kan införas för tävlingar ingår i följande allmänna kategorier:

Kom/TL bör också ta del av Avsnitt 8L – Otillåtna lokala regler.

Modifierade regler för golfare med funktionsnedsättningar

Det finns en sammanställning av modifierade regler för spelare med funktionsnedsättningar. De modifierade reglerna gäller bara om de har införts av Kom/TL och de gäller inte automatiskt vid varje tävling som innefattar spelare med funktionsnedsättningar.

Det är varje Kom/TL:s uppgift att bestämma om den ska införa någon av de modifierad reglerna för spelare med funktionsnedsättningar som deltar i tävlingen.

Avsikten med de modifierade reglerna är att tillåta spelare med funktionsnedsättningar att spela på lika villkor med spelare som inte har funktionsnedsättningar, har samma funktionsnedsättningar eller andra sorters funktionsnedsättningar.

Se ”Modifierade regler för spelare med funktionsnedsättningar” för mer information och vägledning.