The R&A - Working for Golf
Definiera övningsområden
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 5C
Avsnitt 5E
5D
Definiera övningsområden

Många banor har speciella övningsområden såsom ett övningsfält och övningsgreener för puttning, bunkerspel och chippning. Spelare har rätt att öva på dessa områden oavsett om de innanför eller utanför banans gränser. Det rekommenderas att övningsområden som ligger på banan ska specificeras i de lokala reglerna för att klargöra om spelare får öva på dessa områden före och efter sina ronder. Kom/TL kan behöva definiera gränserna på dessa områden för att begränsa var spelare får öva.

Kom/TL kan också ändra tillåtelsen i förhållande till när och var övning är tillåten enligt följande:

  • En lokal regel kan tillåta övning på begränsade och definierade delar av banan t.ex. där det inte finns något permanent övningsområde. Men när detta gäller rekommenderas det att spelare inte ska tillåtas att öva på någon av greenerna eller från någon av bunkarna på banan.
  • En lokal regel kan tillåta övning på hela banan till exempel:
    • Om tävlingen startar sent på dagen och Kom/TL inte vill förhindra spelare från att spela banan tidigare på dagen eller
    • Om det har varit ett spelavbrott och det skulle vara mer effektivt att tillåta spelare att slå några slag var som helst på banan i stället för att ta tillbaka dem till övningsfältet.
  • Regel 5.2 täcker när övning är tillåten eller förbjuden före eller mellan ronder i en tävling, men Kom/TL kan införa en lokal regel som modifierar dessa bestämmelser (se Modell för lokal regel I-1).
  • Regel 5.5 ger Kom/TL möjligheten att införa en lokal regel som förbjuder övning på eller i närheten av det just avslutade hålet (se Modell för lokal regel I-2).