The R&A - Working for Golf
Lottning, grupper och starttider
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
Utforska mer

Avsnitt 5E
Avsnitt 5G
5F
Lottning, grupper och starttider
(1)
Lottningen

I en matchspelstävling används lottningen till att bestämma matchernas spelordning och vilka spelare som ska ingå i varje match i första omgången. Lottningen kan ske på ett antal olika sätt inklusive:

  • Slumpvis – Spelare dras slumpvis och placeras i lottningen i den ordning de blir dragna.
  • Kvalificeringsresultat – Spelare spelar en eller flera kvalificeringsronder. Spelarna placeras sedan i lottningen baserat på deras scorer.
  • Handicap – Spelare placeras i lottningen enligt handicap så att spelaren med det lägsta handicapet spelar mot den med det högsta handicapet i första ronden, den med det näst lägsta mot den med det näst högsta och så vidare.
  • Seedning – vissa spelare, såsom en titelförsvarare, placeras i lottningen på specifika platser, medan andra spelare antingen placeras slumpvis eller genom kvalificeringsscorer.

Lottningen bör göras så att de två högst seedade spelarna är på lottningens motsatta sidor och så vidare nedåt enligt följande tabell.

För att bestämma placeringar i lottningen kan delningar i kvalificeringsronder för andra än för de sist kvalificerade platserna bestämmas av:

  • Den ordning i vilken scorerna inlämnas där den först inlämnade scoren får det lägsta tillgängliga numret och så vidare,
  • Scorekorts särspel (”matematiska metoden”) eller
  • Slumpvis dragning bland de spelare som delar en viss score.

När det blir en delning av sista platsen i lottningen kan Kom/TL välja att ha ett särspel eller lägga till en runda med matcher för att reducera fältet till ett jämnt antal spelare. Detta ska anges i tävlingsvillkoren.

I vissa tävlingar kan Kom/TL välja att seeda titelförsvararen. När detta görs är det vanligt att seeda titelförsvararen som antingen första eller andra seedade. Kom/TL ska också bestämma om den vill tillåta titelförsvaren att spela i kvalificeringstävlingen och om titelförsvararen i så fall förlorar seedningen.

Flera lottningar (också känt som ”omgångar”, ”divisioner” eller "flighter")

Även om många tävlingar låter alla spelare spela mot alla de övriga spelarna finns det tillfällen när Kom/TL kan välja att dela upp tävlingen i flera lottningar (ibland kallade omgångar, divisioner eller flighter). Detta kan göras för att få spelare med lika spelförmåga att tävla mot varandra eller för att få fram flera vinnare.

Hur dessa lottningar ska se utformas kan bestämmas av handicap, med kvalificering eller med någon annan metod som bestämts av Kom/TL. I tävlingsvillkoren bör Kom/TL ange hur lottningarna ska utformas.

Även om lottningen kan genomföras enligt handicap är det inte något krav på att det kommande spelet inom lottningsgruppen ska vara en handicaptävling eftersom alla spelarna bör ha ungefär samma spelförmåga.

I en matchspelstävling är det en bra idé att utforma lottningsgruppernas storlek så att det inte blir nödvändigt att låta spelare stå över någon omgång och helst en storlek som innebär att alla spelare kommer att spela samma antal matcher i ett utslagsformat t.ex. 8, 16, 32, 64 eller 128. Om det inte finns nog med spelare för att fylla den slutliga lottningen bör några spelare, om det är nödvändigt, få stå över till andra ronden. Det är inte nödvändigt att alla lottningsgrupperna innehåller samma antal spelare. Till exempel skulle den första, mästerskapsgruppen, kunna ha 32 spelare medan de andra grupperna skulle kunna ha 16 spelare.

(2)
Starttider och spelargrupper (”bollar”)

Kom/TL kan fastställa starttider och grupper eller tillåta spelarna att bestämma detta själva.

När Kom/TL tillåter spelare att bestämma sina egna starttider har denna samma status som en starttid som bestämts av Kom/TL (se Regel 5.3a).

Det finns mycket att ta ställning till när Kom/TL fastställer antalet spelare i en grupp och tidsmellanrummet mellan grupper. När starttider och grupper bestäms är speltempo en viktig faktor att ta hänsyn till liksom den tid som står till förfogande för spel. Grupper med två spelare kommer att spela snabbare än grupper med tre eller fyra. Startmellanrummen kan vara tätare ihop för mindre grupper. När Kom/TL väljer att starta spelare på flera hål (t.ex. hål 1 och 10) är det viktigt att spelarna inte behöver vänta länge när de anländer till den andra start teen innan sista gruppen har startat.

När en matchspelstävling ska spelas över en längre tidsperiod och spelare i en match tillåts överenskomma om när de ska spela under den perioden bör Kom/TL:

  • Bestämma ett datum och ett klockslag när varje match måste vara avslutad.
  • Specificera hur resultatet av en match ska avgöras om spelarna inte lyckas avsluta matchen på det angivna datumet, såsom att diskvalificera båda spelarna eller sätta upp den spelare vars namn står först eller som tvåa på lottningen till nästa rond.

I matchspel fastställer Kom/TL lottningen som visar vem som ska spela i varje match eller specificerar på annat sätt hur matcher ska avgöras. När det är möjligt är det bäst om varje match har sin egen starttid, men det kan finnas tillfällen när två matcher startar tillsammans.

(3)
Markörer

I slagspel måste en spelare eller en sida alltid ha någon annan än spelaren eller en av sidans medlemmar till att föra scorekortet. Kom/TL kan specificera eller begränsa vem som får fungera som markör för varje spelare genom att specificera att markören måste vara en spelare i samma tävling och grupp, en spelare med handicap eller på något annat sätt.

I en tävlingsform där två eller flera partners tävlar tillsammans som en sida (t.ex. i en foursome eller fyrbollstävling) får de inte agera som den sidans markör. Där antalet sidor i en tävling med partners är ojämnt kan Kom/TL behöva utse en markör för en sida som spelar för sig själv eller välja att ha en grupp som innehåller tre sidor.

(4)
Startområden

Kom/TL kan definiera ett speciellt område vid eller nära första tee där spelare måste befinna sig och vara färdiga att spela på sin starttid (se Regel 5.3a).

Detta område kan definieras av målade linjer på marken, med rep eller på något annat sätt.