The R&A - Working for Golf
Policy för speltempo
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 5F
Avsnitt 5H
5G
Policy för speltempo

Kom/TL kan fastställa sin egen speltempopolicy som införs som en lokal regel (se Regel 5.6b). I praktiken kommer utformningen av en sådan policy att bero på antalet Kom/TL-medlemmar som finns tillgängliga för att genomföra den (se Avsnitt 8K).

Speltempo policys kan innehålla:

 • En maximal tid för att fullfölja en rond, ett hål eller en följd av hål eller ett slag.
 • En definition av när första gruppen förlorat sin position (”out of position”) och när varje annan grupp förlorat sin position i förhållande till gruppen som spelar framför den.
 • När och hur en grupp eller individuella spelare ska kunna övervakas eller tas tid på.
 • Om och när spelare ska varnas om att det tas tid på dem eller att de haft en dålig tid.
 • Pliktstrukturen för brott mot policyn.

Kom/TL har ansvaret för att försäkra sig om att tävlingen spelas i ett raskt speltempo. Vad som avses vara ett ”raskt tempo” kan vara olika beroende på banan, spelfältets storlek och antalet spelare i varje grupp. För att göra detta:

 • Kom/TL bör införa en lokal regel som fastställer en policy för speltempo (se Regel 5.6b).
 • Denna policy bör åtminstone bestämma en maximal tid för att fullborda ronden eller delar av ronden.
 • Policyn bör ange de plikter som gäller för en spelare som misslyckas med att följa denna policy.
 • Kom/TL bör också känna till andra åtgärder som den kan vidta för få en positiv effekt på speltempo. Dessa innefattar:
  • Hanteringsmetoder såsom att reducera gruppernas storlek, öka startintervallen och införa luckor i startschemat.
  • Överväga större förändringar i banans utformning t.ex. genom att vidga fairway, reducera ruffens täthet och längd eller ha långsammare greener. När förändringar som dessa görs på banan bör Kom/TL kontrollera med gällande svenska handicapbestämmelser för att avgöra om förändringarna kan komma att påverka banvärderingen och följa bestämmelserna för att göra eventuella nödvändiga anpassningar.