The R&A - Working for Golf
Under tävlingen
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 5I
Avsnitt 6A
6
Under tävlingen

När tävlingen har startats är Kom/TL ansvarig för att försäkra sig om att spelarna har den information som behövs för att spela enligt reglerna och hjälpa dem med att tillämpa reglerna.