The R&A - Working for Golf
6A
Starta

Innan ronden startas bör spelare förses med all den information som de behöver för att kunna spela banan enligt reglerna.

I slagspel ska varje spelare ges ett scorekort och i nettotävlingar såsom poängbogey, maxantal slag eller fyrboll ska detta inkludera den handicapsslagsfördelning som fastställts av Kom/TL.

När Kom/TL har förberett ytterligare dokument ska den se till att dessa blir tillgängliga för spelare innan ronden och om möjligt innan spelare kommer till första tee så att de får tillräckligt med tid för att kunna läsa dem. Dessa kan innefatta:

  • Lokala regler.
  • Speltempo policy.
  • Uppförandekod.
  • Utrymningsplan.

Beroende på de resurser som står till deras förfogande kan Kom/TL välja att göra dokumenten tillgängliga för spelare att läsa på ett enda ställe t.ex. på en anslagstavla eller en hemsida. De kan också lämnas som utskrifter till spelare innan de startar sin rond.

När resurserna tillåter bör Kom/TL ha en starter på start-tee för att säkerställa att spelarna har all information de behöver och att de startar på rätt tid.

När det blir tid att starta gruppen ska startern starta första spelaren på den tilldelade tiden. Om detta inte är möjligt beroende på var gruppen framför befinner sig (såsom när de är fördröjda av bolletande) ska den faktiska starttiden noteras så att Kom/TL kan använda den informationen när den tillämpar en speltempo policy.

Kom/TL bör införa en konsekvent metod för att hantera situationer när spelare kan vara sena när de anländer till sin första tee. Detta kan innefatta att få kommittémedlemmar eller andra att försöka hitta de saknade spelarna eller att räkna ner tiden inför de andra närvarande spelarna så att det är klart för alla när spelaren är sen. Det är en god vana att ha en klocka, som ställts på den officiella tiden, nära tee och för alla funktionärer att ställa sina klockor på samma tid.