The R&A - Working for Golf
Banan
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
Utforska mer

Avsnitt 6A
Avsnitt 6C
6B
Banan
(1)
Banunderhåll under rond

Även om det är att föredra att allt banunderhåll avslutats innan första gruppen når något hål för att säkerställa att alla spelare spelar banan i samma kondition, så är detta inte alltid möjligt. När banunderhåll, såsom klippning av greener, fairways eller ruff eller att kratta bunkrar, sker under en rond ska de resultat som uppnåtts i tävlingen gälla.

Även om Kom/TL skulle försöka markera alla områden som berättigar till att markeras som mark under arbete innan tävlingen börjar, kan det ibland hända att områden inte uppmärksammats innan spelet har börjat. Det kan också hända att väder, fordon, spelare eller publik orsakar ytterligare skada på banan. I sådana fall kan Kom/TL besluta att markera dessa områden som mark under arbete. Beslutet att markera ett område ska göras även om en spelare redan har spelat från området.

(2)
Bestämma hålplaceringar och tees

I slagspelstävlingar bör alla spelare spela banan med teemarkeringarna och hålen placerade på samma platser. Kom/TL bör undvika att flytta någon teemarkering eller något hål efter att grupper har spelat ett hål men det kan finnas situationer där detta inte kan undvikas eller där de av misstag flyttats av någon.

Tee blir oanvändbar efter rondstart

Om en tee blir täckt av tillfälligt vatten eller av något annat skäl inte går att använda efter att ronden har startat kan Kom/TL avbryta spelet eller flytta tee om detta kan göras utan att ge någon spelare en påtaglig fördel eller nackdel.

Teemarkeringar eller hål flyttade

Om teemarkeringar eller hålet flyttats av någon i banpersonalen, eller om teemarkeringar flyttats av en spelare eller av någon annan, bör Kom/TL avgöra om några spelare fått påtaglig fördel eller nackdel. Om så är fallet ska ronden vanligtvis strykas. Om banan inte förändrats i någon högre grad och om ingen spelare fått påtaglig fördel eller nackdel, kan Kom/TL välja att låta ronden gälla.

Flytta hålplacering på grund av placeringens svårighet

Om det i slagspel blir uppenbart under en rond att ett hål placerats så att en boll inte kan stanna nära hålet på grund av den kraftiga lutningen, vilket resulterat i att flera spelare använt ett överdrivet stort antal puttar, har Kom/TL flera möjligheter tillgängliga.

Kom/TL bör ta hänsyn till alla faktorer, inklusive hur svår placeringen är, hur många spelare som avslutat spelet av hålet och var på ronden som hålet ligger och sedan handla på det sätt som är mest rättvist för alla spelarna. Till exempel:

  • Låta spelet fortsätta med oförändrad hålplacering med argumentet att förhållandena är lika för alla spelare i tävlingen.
  • Behålla hålet på samma ställe men göra något för att förbättra situationen såsom att vattna greenen mellan grupperna.
  • Förklara ronden struken och låta alla spelare starta om ronden med hålet placerat på ett annat ställe.
  • Avbryta spelet, placera hålet på ett annat ställe och låta spelare som spelat hålet återvända efter att de avslutat sina ronder för att spela om hålet. Scoren på hålet för dessa spelare är den score som uppnåddes efter att hålet placerats på ett annat ställe.
  • Låta alla spelare bortse från sina resultat på hålet ifråga och spela ett alternativt hål (antingen på tävlingsbanan eller någon annan plats) som då blir deras score på hålet.

De sista två alternativen bör bara väljas under mycket ovanliga omständigheter eftersom de ändrar ronden för en del eller för alla spelare.

I matchspel kan Kom/TL flytta hålet mellan matcher.

Flytta hål till ett annat ställe efter att en boll redan ligger nära på greenen

Om en boll ligger på greenen när hålet har skadats ska Kom/TL försöka laga hålet så att det överensstämmer med definitionen på ”hål”. Om detta inte är möjligt kan spelarna spelet färdigt hålet med hålet i sitt skadade tillstånd.

Det är inte önskvärt att flytta hålet till ett annat ställe innan alla spelare i gruppen har avslutat spelet av hålet. Men Kom/TL kan flytta hålet till ett liknande ställe i närheten om det är nödvändigt för att spelet ska spelas på rätt sätt. Om detta görs innan spelarna i gruppen har avslutat hålet ska Kom/TL fordra att varje spelare vars boll är på greenen placerar sin boll i ett läge som är jämförbart med det som föregående slag ursprungligen hade gett spelaren. För en boll som ligger utanför greenen ska Kom/TL fordra att bollen spelas som den ligger.