The R&A - Working for Golf
Resultatredovisning
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
Utforska mer

Avsnitt 6E
Avsnitt 6G
6F
Resultatredovisning
(1)
Matchspel

Det är vanligtvis spelarnas skyldighet att rapportera resultat av sin match på en plats som bestämts av Kom/TL. Om en domare har tilldelats matchen kan domaren tilldelas denna uppgift i stället för spelarna.

Om en spelare gör en begäran om ett domslut under ronden som inte har avgjorts, bör Kom/TL bestämma om begäran uppfyller kraven i Regel 20.1b(2) och fatta sitt domslut. Detta skulle kunna innebära att spelarna behöver återvända till banan för att fortsätta matchen.

Efter att resultatet har rapporterats anses det vara slutgiltigt och ingen begäran kan accepteras om den inte uppfyller kraven i Regel 20.1b(3).

(2)
Slagspel

I slagspel bör spelare ges en möjlighet att lösa varje frågeställning som behöver klargöras med Kom/TL (se Regel 14.7b och 20.1c(4)), kontrollera sina scorekort och få eventuella misstag rättade. Om det finns en felaktighet på scorekortet kan en spelare be markören eller Kom/TL att göra eller signera en ändring på spelarens scorekort (se Regel 3.3b(2)) fram till den tidpunkt då scorekortet är inlämnat.

Efter att scorekortet har inlämnats bör Kom/TL kontrollera det för att försäkra sig om att det har spelarens namn, handicap (om det är en nettotävling), de nödvändiga signaturerna och en korrekt hål-för-hål score. Kom/TL ska summera de totala scorerna och tillämpa handicapen i en nettotävling.

I andra former av slagspel såsom poängbogey eller par/bogeytävling eller i en fyrbollstävling bör Kom/TL fastställa det slutliga resultatet för spelaren eller sidan. Till exempel, i en poängbogeytävling, har Kom/TL ansvaret för att bestämma det antal poäng som spelaren får på varje hål och totalsumman för ronden.