The R&A - Working for Golf
Fastställa kvalgräns; lottning; skapa nya grupper
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Utforska mer

Avsnitt 6F
Avsnitt 7
6G
Fastställa kvalgräns; lottning; skapa nya grupper
(1)
Fastställa kvalgränser och skapa nya grupper

För en tävling som spelas över flera ronder kan villkoren för tävlingen ange att:

 • Spelare kommer att byta grupp under de senare ronderna baserat på deras totala score vid den tidpunkten.
 • Startfältets storlek kommer att reduceras för den sista ronden eller de sista ronderna (kallas ofta ”cutten”).

I båda fallen ska Kom/TL skapa nya grupperingar och publicera dessa. I vanliga fall startar spelare med de högsta scorerna först och spelarna med de lägsta scorerna startar sist, men Kom/TL kan välja ändra detta.

Kom/TL kan välja hur spelare som slutar på samma totalscore ska grupperas om. Till exempel kan Kom/TL bestämma att den första spelare som lämnar in en viss score kommer att få en senare starttid än de som avslutar ronden senare med samma score.

Om två tees ska används för senare ronder (t.ex. halva fältet startar på första hålet och den andra hälften startar på tionde hålet), kan Kom/TL bestämma att arrangera grupperna så att spelarna med de högsta scorerna startar sist på ena sidan (t.ex. från tionde tee) och spelarna med de lägsta scorerna startar sist på den andra sidan (t.ex. från första tee). Detta leder till att spelarna med resultat i fältets mitt är de första att starta från varje tee.

(2)
Hantera återbud och diskvalifikationer i matchspel

Om en spelare i matchspel drar sig ur eller diskvalificeras från tävlingen före start av sin första match och Kom/TL inte har specificerat hur en sådan situation ska hanteras i villkoren för tävling är Kom/TL:s alternativ följande:

 • Förklara spelarens nästa motståndare som vinnare på grund av uteblivande eller
 • Om spelare drar sig ur före sin första matchrond:
  • Om tiden tillåter göra ett nytt matchspels-schema eller
  • Ersätta spelaren med en spelare från listan på alternativa spelare eller reserver eller
  • När spelare kvalificerat sig genom slagsspel för en matchspelstävling ersätta spelaren med den spelare som nu är den sista kvalificerade.
 • Om spelaren drar sig ur eller diskvalificeras efter sin första eller följande match kan Kom/TL:
  • Förklara spelarens nästa motståndare som vinnare på grund av uteblivande eller
  • Begära att alla spelare som eliminerats av spelaren i match att spela särspel om spelarens plats.

Om båda finalisterna i en matchspelstävling diskvalificeras kan Kom/TL besluta att avsluta tävlingen utan en vinnare. Alternativt skulle Kom/TL kunna välja att låta de besegrade semifinalisterna spela en match för att bestämma tävlingens vinnare.

Om en spelare i en matchspelstävling diskvalificeras bör spelaren ha rätt till priser som spelaren vunnit tidigare i tävlingen t.ex. för att vunnit slagspels-kvalificeringstävlingen.

(3)
Hantera återbud och diskvalifikationer i slagspel

Om en spelare drar sig ur eller diskvalificeras före första ronden i en tävling (t.ex. för att inte starta i rätt tid) kan Kom/TL ersätta spelaren med en annan spelare som inte finns med i startfältet (ofta kallad ”alternativ spelare” eller ”reserv”) om det finns någon tillgänglig. Efter att spelaren har startat sin första rond får spelaren inte ersättas.

(4)
Kvalificering för matchspel

När slagspelskvalificering används för att bestämma lottningen/lottningarna i matchspel kan Kom/TL välja att lösa upp delade placeringar för olika positioner i lottningen genom slumpvis lottning eller genom att jämföra resultaten på scorekort (matematiska metoden) eller genom särspel. Detta ska anges i villkoren för tävlingen.

(5)
Felaktig handicap påverkar lottning i matchspel

Om Kom/TL, i en slagspelskvalificeringsrond för en matchspelstävling, sätter fel handicap på ett scorekort och detta leder till en felaktig lottning bör Kom/TL hantera detta på det mest rättvisa sätt som är möjligt. Kom/TL bör överväga att rätta till lottningen och ställa in de matcher som påverkats av misstaget.

Om misstaget upptäcks efter att andra ronden av matchspelet startat är det för sent att rätta till lottningen.