The R&A - Working for Golf
Efter tävlingen
Committee Procedures
Gå till avsnitt
A
(1)
(2)
B
C
D
Utforska mer

Avsnitt 6G
Avsnitt 8
7
Efter tävlingen
A
Avgöra vid delningar i slagspel

Efter att alla scorekort har lämnats in i slagspel kan Kom/TL behöva lösa delade placeringar för första plats eller andra placeringar. Kom/TL bör göra detta genom att använda metoden som beskrivs i tävlingsvillkoren (se Avsnitt 5A(6)) som bör ha angetts i förväg.

I en kvalificeringstävling där att bestämt antal spelare ska gå vidare till matchspel eller när en tävling är en kvalificering för en senare tävling kan det bli ett särspel eller flera särspel för att avgöra vilka spelare som ska gå vidare, vilka Kom/TL ska organisera.

(1)
Diskvalifikation eller erkänna sig besegrad i slagspels-särspel

I ett slagspels-särspel mellan två spelare där en av dem är diskvalificerad eller erkänner sig besegrad är det inte nödvändigt för den andre spelaren att fullfölja särspelshålet/hålen för att förklaras som vinnare.

(2)
När några spelare inte avslutar slagsspels-särspel

I ett slagspels-särspel mellan tre eller flera spelare där inte alla av dem fullföljer särspelshålet/hålen, avgör den ordning i vilken spelarna diskvalificeras eller bestämmer sig för att dra sig ur resultatet av särspelet, om det är nödvändigt.

B
Fastställa slutresultaten

Som beskrivits i Avsnitt 5A(7) är det viktigt för Kom/TL att i villkoren för tävlingen klargöra när och hur resultatet av en tävling är slutgiltigt eftersom detta kommer att påverka hur Kom/TL ska lösa eventuella regelfrågor som uppstår efter att spel är avslutat i både matchspel och slagspel (se Regel 20).

Kom/TL bör säkerställa att den genomför sina skyldigheter för att slutgiltigt fastställa resultaten i en match- eller slagsspelstävling i enlighet med villkoren för tävlingen. Till exempel:

  • Eftersom resultatet av en match ska anses slutgiltigt när Kom/TL registrerat det på den officiella resultattavlan, ska Kom/TL säkerställa att detta görs så snart som möjligt.
  • Om det finns några regelfrågor som skulle kunna påverka resultatet av en slagspelstävling bör Kom/TL lösa dessa frågor, även om det innebär att försena att avsluta tävlingen och att tillkännage vinnarna.
C
Prisutdelning

Om tävlingen innefattar amatörgolfare bör Kom/TL försäkra sig om att den är medveten om bestämmelserna som gäller priser som en amatörgolfare får ta emot utan att bryta mot amatörreglerna. Kom/TL ska hänvisa till ”The Rules of Amateur Status” och till ”Decisions on the Rules of Amateur Status” vilka finns tillgängliga på RandA.org, samt till gällande bestämmelser för Svenska Golfförbundet. Några viktiga restriktioner är:

  • En amatörspelare får inte spela golf om prispengar.
  • En amatörgolfare får inte ta emot ett pris eller en prischeck med ett återköpsvärde som överstiger det belopp som Svenska Golfförbundet tillåter.
  • En amatörgolfare får ta emot ett symboliskt pris av vilket värde som helst. Ett exempel på ett symboliskt pris är ett som tillverkats av guld, silver, keramik, glas eller liknande som är permanent och tydligt graverat t.ex. en trofepokal, en medalj eller en plakett.
  • En amatörgolfare får ta emot ett pris av vilket värde som helst för ett hole-in-one som gjorts under spel av en golfrond.
D
Regelfrågor eller resultatfrågor som uppkommer efter tävling

När en fråga som rör reglerna kommer till Kom/TL:s kännedom efter att tävlingen är avslutad beror lösningen på problemets beskaffenhet. Om frågan gäller att en spelare inte har förfarit på rätt sätt enligt reglerna bör Kom/TL använda sig av Regel 20.2e för att bestämma om en diskvalifikationsplikt behöver tilldelas spelaren.

Om frågan beror på ett administrativt misstag av Kom/TL bör den rätta till misstaget och lämna nya resultat. Om det är nödvändigt bör Kom/TL ta tillbaka varje pris som utdelats felaktigt och ge dem till de rätta spelarna.

Administrativa misstag innefattar:

  • Att ha tillåtit icke berättigade spelare att delta.
  • Att ha felsummerat en spelares totalscore.
  • Att felaktigt ha tillämpat ett handicap eller utelämnat en spelare från slutresultatet.
  • Att ha använt fel metod för att avgöra delningar.