The R&A - Working for Golf
Begränsningar i användning av speciell utrustning
Committee Procedures
Gå till avsnitt
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
Utforska mer

Avsnitt 8F
Avsnitt 8H
8G
Begränsningar i användning av speciell utrustning
G-1
Lista på godkända driverklubbhuvuden

Syfte. För att ta bort varje tvivel om att drivers som används i en tävling är godkända:

 • Kom/TL kan välja att kräva att spelare bara använder drivers vars klubbhuvud har utvärderats och godkänts som överensstämmande enligt reglerna för utrustning.
 • En lista på godkända driverklubbhuvuden finns på RandaA.org.

Denna lokala regel rekommenderas att bara användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare (dvs professionella och elitamatörtävlingar).

Modell för Lokal Regel G-1

“Varje driver som spelaren använder för att slå ett slag måste ha ett klubbhuvud, identifierat genom modell och loft, som finns med på den gällande ”List of Conforming Driver Heads” som utges av R&A.

Denna lista uppdateras regelbundet och finns på RandA.org.

Undantag - driverhuvuden från före 1999: En driver med ett klubbhuvud som tillverkades före 1999 är undantaget från denna lokala regel.

Plikt för att slå ett slag med en klubba som bryter mot denna lokala regel: diskvalifikation.

Det blir ingen plikt enligt denna lokala regel för att bära med sig men inte slå ett slag med en driver som inte finns på listan över godkända klubbhuvuden."

G-2
Specifikationer för skåror och stansade märken

Syfte. Med giltighet från den 1: a januari 2010 reviderades utrustningsreglerna så att de ger nya specifikationer för skåror och stansade märken för alla klubbor förutom drivers och putters. Fram till minst 2024 behöver inte klubbor gjorda före 2010 uppfylla dessa specifikationer.

Men Kom/TL kan välja att anta en lokal regel som kräver att spelare bara använder klubbor som uppfyller alla specifikationer som ingår i de gällande utrustningsreglerna. Denna rekommenderas bara att användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare (dvs professionella och elitamatörtävlingar).

En utrustningsdatabas finns på RandA.org som hjälp för att ta reda på vilka klubbor som får användas.

Modell för Lokal Regel G-2

“När spelaren slår ett slag måste spelaren använda klubbor som överensstämmer med specifikationerna för skåror och stansade märken i utrustningsreglerna som började gälla den 1:a januari 2010.

En utrustningsdatabas för fairway träklubbor, hybrider, järnklubbor och wedgar vilka har testats för överensstämmelse med gällande utrustningsregler finns på RandA.org.

Plikt för att slå ett slag med en klubba som bryter mot denna lokala regel: diskvalifikation.

Det blir ingen plikt enligt denna lokala regel för att bära med sig men inte slå ett slag med en klubba som inte överensstämmer med dessa specifikationer för skåror och stansade märken.”

G-3
Lista på godkända golfbollar

Syfte. För att ta bort varje tvivel på att bollarna som används i en tävling överensstämmer kan Kom/TL välja att kräva att spelarna bara använder bollar som har testats och godkänts som överensstämmande enligt utrustningsreglerna.

En “List of Conforming Golf Balls” finns på RandA.org och uppdateras månadsvis.

Även om denna lokala regel inte är införd måste varje boll som används vara en överensstämmande boll.

Modell för Lokal Regel G-3

“Varje boll som används när ett slag slås måste finnas med på den gällande “List of Conforming Golf Balls” som utges av R&A.

Denna lista uppdateras regelbundet och finns på RandA.org. Plikt för att slå ett slag med en boll som inte finns på den gällande listan som bryter mot denna lokala regel: diskvalifikation.

G-4
En boll regeln (”One Ball Rule”)

Syfte. För att hindra en spelare från att använda bollar med olika spelegenskaper beroende på hålets karaktär eller typ av slag som ska slås under en rond kan Kom/TL välja att kräva att en spelare bara använder en enda sorts boll som finns med på ”List of Conforming Golf Balls”.

Varje enskild notering på “List of Conforming Golf Balls” anses vara en särskild boll. Golfbollar med olika färger med identiska markeringar anses vara olika bollar.

Denna lokala regel rekommenderas bara att användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare (dvs professionella och elitamatörtävlingar).

Modell för Lokal Regel G-4

“Under en hel rond måste varje boll på vilken spelaren slår ett slag vara av samma märke och modell som finns på en enda post på den gällande listan över godkända bollar.

Om ett annat märke och/eller modell har droppats, återplacerats eller placerats men ännu inte har spelats får spelaren räta till misstaget genom att sluta använda den bollen, utan plikt, enligt Regel 14.5. Spelaren måste droppa, återplacera eller placera en boll av samma märke och modell som användes vid rondens start.

När spelaren upptäcker att spelaren spelat en boll som bryter mot denna lokala regel måste spelaren sluta att använda den bollen innan spelaren spelar från nästa tee och spela färdigt ronden med en boll av samma märke och modell som användes vid rondens start; annars är spelaren diskvalificerad.

Om upptäckten görs under spelet av ett hål får spelaren avsluta spelet av detta hål med den inte godkända bollen eller placera en boll av rätt märke och modell på platsen från där den inte godkända bollen lyftes.

Plikt för att slå ett slag på en boll som bryter mot den lokala regeln:

Spelaren får den allmänna plikten för varje hål under vilket spelaren bryter mot denna lokala regeln.”

G-5
Förbjuda användning av avståndsmätare

Syfte. Fastän Regel 4.3 tillåter spelare att använda utrustning för att mäta avstånd (med förbehåll för vissa krav) kan Kom/TL välja att förbjuda användningen av elektroniska avståndsmätare.

Modell för Lokal Regel G-5

Regel 4.3a(1) är modifierad på detta sätt:

Under en rond får en spelare inte skaffa sig avståndsinformation genom att använda en elektronisk avståndsmätare.

Plikt för brott mot den lokala regeln - se Regel 4.3.

G-6
Förbjuda användning av motoriserad förflyttning

Syfte. Kom/TL kan välja att förbjuda spelare att använda varje typ av motoriserad förflyttning t.ex. en golfbil under en rond. Detta är lämpligt när Kom/TL anser att gåendet är en integrerad del av att spela i tävlingen eller när den tror att användandet av motoriserad förflyttning skulle kunna vara farligt eller kunna skada banan.

När denna lokala regel införs kan Kom/TL, i begränsad omfattning, tillåta användandet av motoriserad förflyttning t.ex. för att spelare från ett hål till ett annat när hålen ligger långt ifrån varandra eller tillåta Kom/TL medlemmar att låta en spelare åka med när spelaren ska spela igen eller har spelat vid plikt av slag och distans.

Om en spelare accepterar att åka med utan tillstånd av Kom/TL kan Kom/TL upphäva plikten om den skulle ha godkänt att spelaren åker med i den situationen om begäran framförts. T.ex. om en spelare som hade förlorat en boll och behövde återvända till tee accepterade att åka med någon frivillig när det inte fanns någon Kom/TL medlem tillgänglig, skulle Kom/TL kunna upphäva plikten om Kom/TL medlemmar skulle ha låtit spelaren åka med om de tillfrågats.

Men, när motoriserad förflyttning inte är tillåten enligt en lokal regel, är en princip i den lokala regeln att spelare ska gå hela banan, så därför ska tillstånd inte ges om en spelare har fått åka med framåt när spelaren inte redan gått den sträckan. T.ex. om en spelare stannar för att köpa förfriskningar efter att ha spelat sitt slag från tee och sedan accepterar att åka med framåt till sin boll med någon frivillig får inte plikten enligt den lokala regeln upphävas.

Modell för Lokal Regel G-6

“Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Kom/TL.

(En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.)

(Spelare och caddies får åka med transporten mellan hålen (ange hålnummer) och (ange hålnummer).)

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

G-7
Förbjuda användning av vissa sorters skor

Syfte. För att skydda banan från skador kan Kom/TL förbjuda att använda skor med metall eller traditionellt utformade dubbar.

Kom/TL kan också förbjuda att använda skor med andra egenskaper som skulle kunna orsaka oönskad skada.

Modell för Lokal Regel G-7

Regel 4.3a är modifierad på detta sätt:

Under ronden får en spelare inte bära skor med:

 • Traditionella dubbar - dvs. dubbar med en eller flera spetsar som utformats för att kunna tränga djupt ner i markytan (oavsett om de är gjorda av metall, keramik, plast eller några andra material); eller
 • Dubbar av vilken utformning som helst som är helt eller delvis gjorda av metall, om denna metall kan komma i kontakt med banan.

Plikt för brott mot den lokala regeln - se Regel 4.3.

G-8
Förbjuda eller begränsa användning av apparater för ljud eller bild

Syfte. Regel 4.3a(4) tillåter en spelare att använda utrustning för att lyssna på ljud eller titta på rörliga bilder som inte har med den tävling som spelas att göra. Men Kom/TL kan införa en lokal regel som helt förbjuder användningen av ljud- och bildapparater under en rond.

Modell för Lokal Regel G-8

Regel 4.3a(4) är modifierad på detta sätt: Under en rond får en spelare inte lyssna på eller se på innehåll av något slag på en egen ljud eller bildapparat.

Plikt för brott mot den lokala regeln - se Regel 4.3.

G-9
Klargörande: Lokal regel G9, Att ersätta klubba som är trasig eller avsevärt skadad

Klargörande tillagt - 4/2019

Modell för Lokal Regel G-9

Regel 4.1b(3) förändras på följande sätt:

Om en spelares klubba blir ”trasig eller avsevärt skadad” under ronden, och detta förorsakats av spelaren eller caddien, utom när det skett i ilska, får spelaren ersätta den med vilken klubba som helst enligt Regel 4.1b(4).

När klubban ersätts, måste spelaren omedelbart ta den trasiga eller avsevärt skadade klubban ur spel, genom att använda sig av proceduren i Regel 4.1c(1).

I syfte att tillämpa denna lokala regel gäller följande:

 • En klubba är ”trasig eller avsevärt skadad” när: 
  • skaftet har gått i bitar, splittrats eller är böjt (men inte om skaftet bara har bucklats)
  • klubbans slagyta är synligt deformerad (men inte om slagytan bara är repad)
  • klubbhuvudet är synligt och avsevärt deformerat
  • klubbhuvudet har lossnat helt eller inte sitter fast i skaftet, eller
  • greppet är löst.

Undantag: Ett klubbhuvud eller en slagyta är inte ”trasigt eller avsevärt skadat” enbart för att det finns en spricka.

Plikt för brott mot den lokala regeln - Se Regel 4.1b."

Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Utrustningsregler (Equipment Rules)

Specifikationer och andra bestämmelser för klubbor, bollar och annan utrustning som det är tillåtet för spelare att använda under en rond. Utrustningsreglerna (Equipment Rules) återfinns på RandA.org/EquipmentStandards.

Utrustningsregler (Equipment Rules)

Specifikationer och andra bestämmelser för klubbor, bollar och annan utrustning som det är tillåtet för spelare att använda under en rond. Utrustningsreglerna (Equipment Rules) återfinns på RandA.org/EquipmentStandards.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel.

Om spelaren släpper en boll utan avsikt att den ska bli i spel, har bollen inte droppats och är inte i spel (se Regel 14.4).

Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där bollen måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste spelaren släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att spelaren kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var bollen stannar och
 • Inte vidrör någon del av spelarens kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b).
Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Om en spelare lägger ned en boll utan avsikt att den ska bli boll i spel har bollen inte återplacerats och är inte i spel(se Regel 14.4).

När en regel kräver att en boll ska återplaceras, anger regeln en särskild punkt där bollen måste återplaceras.

 

Återplacera/1 – Bollen får inte återplaceras med en klubba

För att en boll ska ha återplacerats på rätt sätt måste den läggas ned och släppas. Detta innebär att spelaren måste använda sin hand för att sätta tillbaka bollen i spel på den punkt som den lyftes eller rubbades ifrån.

Till exempel, om en spelare lyfter sin boll från greenen och placerar den åt sidan, får spelaren inte återplacera bollen genom att rulla den med klubban till dess rätta plats. Om spelaren gör så, har bollen inte återplacerats på rätt sätt och spelaren får ett slags plikt enligt Regel 14.2b(2) (Hur en boll måste återplaceras) om inte felet rättas till innan slaget slås.

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel.

Om spelaren släpper en boll utan avsikt att den ska bli i spel, har bollen inte droppats och är inte i spel (se Regel 14.4).

Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där bollen måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste spelaren släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att spelaren kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var bollen stannar och
 • Inte vidrör någon del av spelarens kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b).
Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Om en spelare lägger ned en boll utan avsikt att den ska bli boll i spel har bollen inte återplacerats och är inte i spel(se Regel 14.4).

När en regel kräver att en boll ska återplaceras, anger regeln en särskild punkt där bollen måste återplaceras.

 

Återplacera/1 – Bollen får inte återplaceras med en klubba

För att en boll ska ha återplacerats på rätt sätt måste den läggas ned och släppas. Detta innebär att spelaren måste använda sin hand för att sätta tillbaka bollen i spel på den punkt som den lyftes eller rubbades ifrån.

Till exempel, om en spelare lyfter sin boll från greenen och placerar den åt sidan, får spelaren inte återplacera bollen genom att rulla den med klubban till dess rätta plats. Om spelaren gör så, har bollen inte återplacerats på rätt sätt och spelaren får ett slags plikt enligt Regel 14.2b(2) (Hur en boll måste återplaceras) om inte felet rättas till innan slaget slås.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tee

Området som en spelare måste spela ifrån för att påbörja det hål som spelas.

Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • Framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.

Tee är ett av de fem definierade områdena på banan.

Alla andra teeytor på banan (oavsett om de är på samma hål eller något annat hål) är en del av spelfältet.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Caddie

Någon som hjälper en spelare under en rond, vilket omfattar:

 • Att bära, transportera eller hantera klubbor: En person som bär, transporterar (t ex i golfbil eller på vagn) eller hanterar en spelares klubbor under spelet är spelarens caddie, även om denna person inte är utnämnd till caddie av spelaren, utom när detta görs för att flytta undan spelarens klubbor, bag eller vagn eller av artighet (t ex genom att hämta en klubba en spelare lämnat efter sig).
 • Att ge råd: En spelares caddie är den enda person (förutom en partner eller partners caddie) som en spelare får be om råd.

En caddie får även hjälpa spelaren på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Se Committee Procedures, Section 1 (som förklarar tävlingsledningens roll).

Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när en spelare tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).

Begreppet slag och distans innebär att spelaren både:

 • får ett slags plikt samt
 • Förlorar varje fördel av vunnen distans mot hålet från den plats varifrån det föregående slaget slogs.
Caddie

Någon som hjälper en spelare under en rond, vilket omfattar:

 • Att bära, transportera eller hantera klubbor: En person som bär, transporterar (t ex i golfbil eller på vagn) eller hanterar en spelares klubbor under spelet är spelarens caddie, även om denna person inte är utnämnd till caddie av spelaren, utom när detta görs för att flytta undan spelarens klubbor, bag eller vagn eller av artighet (t ex genom att hämta en klubba en spelare lämnat efter sig).
 • Att ge råd: En spelares caddie är den enda person (förutom en partner eller partners caddie) som en spelare får be om råd.

En caddie får även hjälpa spelaren på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen:

 • Alla områden innanför banans gräns är på banan och del av banan.
 • Alla områden utanför banans gräns är out of bounds och inte del av banan.
 • Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Banan utgörs av de fem definieradeområdena på banan.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.