The R&A - Working for Golf
Otillåtna lokala regler
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 8K
Avsnitt 9
8L
Otillåtna lokala regler

Även om Kom/TL har stor befogenhet att enligt golfreglerna införa lokala regler för att passa en banans eller en tävlings speciella behov måste varje lokal regel som den väljer att införa överensstämma med de policys som fastställts i kapitel 8, Modell för Lokala Regler.

Regel 1.3c(3) fastställer att Kom/TL inte har befogenhet använda plikter på ett annat sätt än vad som sägs i golfreglerna. Därför är det olämpligt för Kom/TL att skriva en icke godkänd lokal regel som upphäver eller ändrar en plikt. T.ex. kan Kom/TL inte ändra plikten för att använda en klubba som inte överensstämmer med reglerna från diskvalifikation till allmän plikt eller ändra den allmänna plikten för att inte återplacera en boll som rubbats till ett enda slag. Kom/TL får inte lägga på plikt när reglerna inte gör det t.ex. att ge plikt till en spelare som inte summerat sitt resultat på scorekortet i slagspel.

Dessutom får Kom/TL inte skriva en lokal regel som går utöver de tillåtna lokala reglerna på ett sätt som komprometterar golfreglernas grundläggande principer. Exempelvis att tillåta spelare att använda lägesförbättring överallt på spelfältet eller ge lättnad utan plikt för slagmärken på fairway vilket komprometterar den grundläggande principen i Regel 1.1 att spela bollen som den ligger.

Som en allmän princip, när en spelare spelar en rond som ska registreras för handicapändamål, måste spelaren spela enligt golfreglerna. Om Kom/TL tillåter spelare att spela enligt lokala regler som avsevärt skiljer sig från golfreglerna får spelaren inte använda scoren för handicapändamål. För tillåtna undantag ta del av regler eller rekommendationer som finns i handicapreglerna.

Om Kom/TL tror att en lokal regel, som inte täcks av de policys som fastställts i kapitel 8, kan behövas på grund av lokala onormala förhållanden som ger störande inverkan på rättvist spel ska den:

  • Först kontakta SGF:s Regelkommitté
  • som vid tveksamma fall kommer att kontakta R&A för att ta reda på om det finns någon annan Modell för Lokal Regel som täcker en sådan situation.