The R&A - Working for Golf
Andra spelformer
Committee Procedures
Gå till avsnitt
A
B
C
D
Utforska mer

Avsnitt 8L
9
Andra spelformer
De mest etablerade formerna av matchspel, slagspel och partner och lagspel beskrivs i Reglerna 1–24. Detta avsnitt ger en översikt av olika alternativa former av spel. Detaljerade modifikationer av Reglerna 1–24 som behövs för dessa spelformer redogörs för på RandA.org.
A
Modifierad poängbogey

Modifierad poängbogey är en spelform som ger högre poäng för bra spel, men också drar ifrån poäng för dåligt spel. T.ex. ges fyra poäng för en birdie, två för par och minus en poäng för en bogey.

B
Greensome

Greensome är en variant av foursome där båda spelarna spelar från tee och sedan väljs ett av de två utslagen. Den spelare vars utslag inte valdes spelar nästa slag och varje följande slag slås i växelvis ordning tills bollen är hålad. T.ex. om spelare A:s utslag väljs på första hålet ska spelare B spela nästa slag, sedan spelar A och så vidare tills bollen är hålad. Sedan spelar båda spelarna från tee på andra hålet och processen upprepas.

Andra varianter av greensome innefattar:

  • Pinehurst foursome där båda spelarna slår ut från tee och sedan byter de boll vilket innebär att spelare A spelar spelare B:s boll och spelare B spelar spelare A:s boll. Efter de andra slagen väljer de sedan den boll som de vill fortsätta med och den bollen spelas med växelvisa slag tills den är hålad.
  • Kinesisk eller St. Andrews Greensome där spelarna, innan de startar på första hålet på ronden, bestämmer vilken spelare som ska slå andra slaget på alla udda hålnummer och den andre spelaren spelar andra slaget på alla jämna hålnummer. Detta val av spelare gäller oavsett vems utslag som används på det hålet. Varje följande slag på ett hål görs i växelvis ordning.
C
Scramble

En scramble spelas med lag med två, tre eller fyra personer. Varje spelare slår ut från tee på varje hål sedan väljs ett utslag och alla spelarna slår sina andra slag från den platsen. Sedan väljs ett av de andra slagen och alla spelarna spelar sina tredje slag från den platsen och så vidare tills bollen är hålad.

Det finns många varianter av detta grundscramble format. Några av dessa innefattar:

  • En Texas scramble är en fyra personers lagscramble och kräver vanligtvis att ett minsta antal utslag av varje lagmedlem ska användas under ronden. Några former av Texas scramble kräver att en spelare ska spela sin boll under hela spelet av varje par tre hål.
  • En Florida scramble (också känd som ”utslagsscramble”, ”stiga-åt-sidan”, ”stå bredvid”) säger att den spelare vars boll väljs inte spelar nästa slag.
  • En en-persons-scramble är när varje spelare slår två utslag och sedan väljer en boll och spelar två slag från detta läge, väljer på nytt en av bollarna och spelar två slag från detta läge och så vidare tills bollen är hålad.
D
Bästa två av fyra scorer att räkna

Detta är en lagtävling med fyra personer där bara två scorer från varje medlem av laget räknas i lagets score för varje hål.