The R&A - Working for Golf
Lagtävlingar
Gå till avsnitt
24.2
24.2
24.2/1
24.4
24.4
24.4/1
24.4/C1
Utforska mer

Tolkning 23

Syfte: Regel 24 omfattar lagtävlingar (spelade antingen som matchspel eller slagspel), där flera spelare eller sidor tävlar som ett lag med kombinerade resultat från deras ronder eller matcher för att få fram ett totalt lagresultat.

24.2
Villkor för lagtävling
24.2/1
En diskvalifikation kan gälla en eller alla ronder i lagtävling

Om en spelare blir diskvalificerad en rond i en lagtävling i vilken inte alla scorer räknas med i lagets totala score, gäller diskvalifikationen bara den ronden i tävlingen.

Men om en spelare blir diskvalificerad för brott mot uppförandekoden enligt Regel 1.2b, är det upp till tävlingsledningen att bestämma om diskvalifikationen gäller bara för den ronden eller för resten av tävlingen.

24.4
Råd som tillåts i lagtävling
24.4/1
Tävlingsledningen kan inrätta begränsningar för lagkaptener och rådgivare

Tävlingsledningen kan inrätta en lokal regel som begränsar vem som får agera som lagkapten eller rådgivare och även begränsa vad lagkapten och rådgivare tillåts göra.

Exempel på begränsningar omfattar:

 • Bara en amatörgolfare tillåts agera som lagkapten och/eller rådgivare.
 • Ange att lagkaptener och/eller rådgivare inte tillåts vara på green.
 • Att råd måste ges på plats och inte via radio, telefon eller på något annat digitalt sätt.
24.4/C1
Klargörande: Rådgivare får inte avsiktligt stå bakom spelare

Om en rådgivare avsiktligt står bakom en spelare från när denne börjar ta en stans, om spelaren ber eller ger sin tillåtelse till rådgivaren att göra detta, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 10.2b(4) – se Regel 1.3c(1) första punktnoteringen.

Om spelaren inte bad eller gav sin tillåtelse till att rådgivaren ska stå i det läget men vet att detta inte är tillåtet och inte vidtar lämpliga åtgärder för att invända mot eller stoppa det från att hända, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 10.2b(4) – se Regel 1.3c(1) andra punktnoteringen.

(Klargörande tillagt 12/2018)

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Se Committee Procedures, Section 1 (som förklarar tävlingsledningens roll).

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Se Committee Procedures, Section 1 (som förklarar tävlingsledningens roll).

Green

Området på hålet som spelaren spelar som:

 • är särskilt iordningställt för puttning eller
 • Tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green på ett hål innefattar det hål som spelaren försöker spela en boll ned i. Green är ett av de fem definierade områdena på banan. Greenerna för alla övriga hål (som spelaren inte spelar för tillfället) är fel greener och en del av spelfältet.

Gränsen för en green definieras av där det går att se att den särskilt iordningställda ytan börjar (t ex där gräset tydligt har klippts för att visa gränsen), såvida intetävlingsledningen definierar gränsen på ett annat sätt (t ex genom att använda en linje eller prickar).

Om en dubbelgreen används för två olika hål:

 • Behandlas hela den iordningställda ytan där båda hålen finns som green för spel av båda hålen.

Men tävlingsledningen får definiera en gräns som delar av dubbelgreenen i två skilda greener, så att när en spelare spelar ett av hålen är det andra hålets del av dubbelgreenen en fel green.

Råd

Varje muntlig kommentar eller handling (t ex att visa vilken klubba som just använts för att slå ett slag), med avsikt att påverka en spelare när det gäller att:

 • välja en klubba,
 • Slå ett slag eller
 • Avgöra hur man ska spela under ett hål eller en rond.

Men råd innefattar inte allmän information om, t.ex.:

 • Läget för något på banan, t.ex. hålet, greenen, fairway, pliktområden, bunkrar eller en annan spelares boll,
 • avståndet från en punkt till en annan eller
 • reglerna.

 

Råd/1 – Muntliga kommentarer eller handlingar som är råd

Exempel på när kommentarer eller handlingar anses vara råd och inte är tillåtna innefattar:

 • En spelare gör ett uttalande rörande klubbval som det var meningen att en annan spelare, som hade ett liknande slag, skulle höra.
 • I individuellt slagspel visar spelare A, som just har hålat ut på det 7:e hålet, för spelare B vars boll ligger precis utanför greenen hur nästa slag ska slås. Eftersom spelare B inte har spelat färdigt hålet får spelare A plikten på det 7:e hålet. Men om både spelare A och B hade avslutat det 7:e hålet får spelare A plikten på det 8:e hålet.
 • En spelares boll ligger i ett dåligt läge och spelaren överväger vad som ska göras. En annan spelare kommenterar, ”Du kan absolut inte slå ett slag". Om jag var du skulle jag ta lättnad för ospelbar boll.” Denna kommentar är råd eftersom den skulle kunna ha påverkat spelaren med att bestämma hur det ska spelas under ett hål.
 • Medan en spelare ställer sig i läge för att slå sitt slag över ett stort pliktområde fyllt med vatten kommenterar en annan spelare i gruppen, ”Du vet väl att du har motvind och att det är 220 meter för att komma över vattnet?”

Råd/2 – Muntliga kommentarer eller handlingar som inte är råd

Exempel på kommentarer eller handlingar som inte är råd innefattar:

 • Under spel av 6:e hålet frågar en spelare en annan spelare om vilken klubba spelaren använde på 4:e hålet som är ett par tre hål av liknande längd.
 • En spelare slår ett andra slag som landar på greenen. En annan spelare gör detsamma. Den första spelaren frågar sedan den andra spelaren vilken klubba som användes för det andra slaget.
 • Efter att ha gjort ett slag säger en spelare, ”jag skulle ha använt en järn 5:a” till en annan spelare som ska spela in på greenen, men utan avsikt att påverka spelarens spel.
 • En spelare ser efter i en annan spelares bag för att avgöra vilken klubba spelaren använde för sitt senaste slag utan att röra eller flytta på något.
 • När en spelare ställer upp sig för en putt söker spelaren av misstag råd från en annans spelares caddie, då spelaren tror att den caddien är spelarens caddie. Spelaren inser omedelbart sitt misstag och säger till den andre caddien att inte svara.