The R&A - Working for Golf
Spelet, spelares uppförande och reglerna
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
1.1
1.2
1.3
Utforska mer

Regel 2

Syfte: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelet:

 • Spela banan som den är och spela bollen som den ligger.
 • Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda.
 • Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel.
1.1
Golfspelet

Golf spelas genom att slå din boll med en klubba, och varje hål påbörjas från tee och avslutas när din boll är håladgreen.

Du ska normalt spela banan som den är och spela din boll som den ligger.

1.2
Riktlinjer för spelares uppförande

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att:

 • uppföra sig på ett hederligt sätt - till exempel genom att följa reglerna, tillämpa alla former av plikt och att vara ärlig när det gäller alla aspekter av spelet.
 • vara hänsynsfull mot andra - till exempel genom att spela i rask takt, värna om andras säkerhet och inte störa en annan spelares spel.
 • ta väl hand om banan - till exempel genom att lägga tillbaka uppslagna torvor, jämna ut sand i bunkrar, laga nedslagsmärken och inte orsaka onödig skada på banan.

Du bör kontrollera om tävlingsledningen har antagit en uppförandekod, eftersom du kan få plikt om du inte följer den.

1.3
Spela enligt reglerna

Du förväntas inse när du har brutit mot en regel och vara ärlig när du lägger till din egen plikt.

Du får be om hjälp med reglerna av en domare eller av tävlingsledningen, men om hjälp inte kan fås inom rimlig tid, måste du spela vidare och ta upp frågan senare.

Det finns tillfällen när du måste göra bedömningar, t ex punkten där du ska återplacera din boll, den punkt där din boll senast skar gränsen för ett pliktområde eller när du tar lättnad enligt reglerna. Du förväntas beakta all tillgänglig information och göra en rimlig bedömning under omständigheterna.

En plikt tillämpas när ett regelbrott blir resultatet av dina egna handlingar, din caddies handlingar eller en annan persons handlingar, som utförts med din tillåtelse eller kännedom.

Avsikten med plikt är att utesluta varje möjlig fördel. Det finns tre huvudnivåer för plikt:

 • ett slags plikt: tillämpas både i matchspel och i slagspel.
 • allmän plikt: förlust av hål i matchspel och två slags plikt i slagspel.
 • diskvalifikation: tillämpas både i matchspel och i slagspel.

Se fullständiga regler för mer information om plikt, och även hur plikt tillämpas när flerfaldiga regelbrott har inträffat.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Bunker

En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

 • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
 • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
 • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
 • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.