The R&A - Working for Golf
Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c
Utforska mer

Regel 9
Regel 11

Syfte: Regel 10 omfattar hur man förbereder sig för och genomför ett slag, inklusive råd och annan hjälp du kan få av andra (inklusive din caddie). Den underliggande principen är att golf är ett spel som består av skicklighet och personlig utmaning.

10.1
Slå ett slag

Syfte: Regel 10.1 omfattar hur man slår ett slag och ett flertal handlingar som är förbjudna när man gör detta. Ett slag är att slå bollen på ett ärligt sätt med klubbhuvudet. Den grundläggande utmaningen för dig är att styra och kontrollera rörelsen för hela klubban genom att svinga den fritt utan att förankra den.

a
Slå bollen på ett ärligt sätt

När slaget slås:

 • måste du på ett ärligt sätt slå på bollen med klubbhuvudet så att det bara blir en ögonblicklig kontakt mellan klubban och bollen, och du får inte stöta, fösa eller skyffla bollen.
 • Om din klubba oavsiktligt träffar bollen mer än en gång, räknas detta som ett enda slag, och det blir ingen plikt.
b
Förankra klubban

I syfte att slå ett slag får du inte förankra klubban antingen direkt eller indirekt.

Se fullständiga regler för mer information om att förankra klubban, inkluderat undantaget för en greppande hand eller klubba att bara beröra kläderna eller kroppen.

c
Slå ett slag medan man står över eller på spellinjen

Se fullständiga regler om förbudet mot och plikten för att slå ett slag medan man avsiktligen står över eller på spellinjen.

d
Spela på en boll i rörelse

Du får inte slå ett slag på en boll i rörelse.

Men det finns tre undantag där det inte blir plikt:

Undantag 1 - En boll börjar röra på sig efter att du har påbörjat baksvingen för slaget.

Undantag 2 - En boll ramlar av peggen.

Undantag 3 - En boll rör sig i vatten.

Plikt för brott mot Regel 10.1: allmän plikt.

I slagspel, ett slag som görs i brott mot denna regel räknas och du får två slags plikt.

10.2
Råd och annan hjälp

Syfte: En grundläggande utmaning för dig är att bestämma strategi och taktik för ditt spel. Därför finns det begränsningar för de råd och övrig hjälp som du kan få under en rond.

a
Råd

Under en rond, får du inte:

 • ge råd till någon i tävlingen och som spelar på banan,
 • be någon om råd, förutom din caddie eller
 • vidröra någon annan spelares utrustning för att skaffa dig information som skulle vara råd om det getts eller efterfrågats av den andra spelaren.
b
Övrig hjälp

Visa spellinjen för en boll var som helst utom på green. Detta är tillåtet, men varje person måste flytta sig eller varje föremål måste tas bort innan du slår slaget.

Visa spellinjen för en boll på green. Du eller din caddie får göra detta, men:

 • Även om du eller din caddie får vidröra green med en hand, fot eller något som du håller i, får du inte förbättra de förhållanden som påverkar slaget, och
 • du eller din caddie får inte lägga ned något föremål på eller utanför green för att visa spellinjen. Detta är inte tillåtet även om det föremålet tas bort innan ditt slag slås.

När slaget slås, får din caddie inte avsiktligen stå på eller nära din spellinje eller göra något annat (t ex peka på en punkt på green) för att visa spellinjen.

Undantag - Caddie passar flaggstången: Caddien får stå på en plats på eller nära spelarens spellinje för att passa flaggstången.

Inga föremål får placeras ut för att ta hjälp med stans. Du får inte ta en stans för slaget genom att använda dig av något föremål som placerats ut som en hjälp att rikta in dina fötter eller kroppen.

Begränsning för din caddie att stå bakom dig. När du börjar ta din stans för slaget och till dess att du slår ditt slag:

 • får inte din caddie av något skäl avsiktligt stå på någon plats på eller nära en förlängning av din spellinje bakom din boll.
 • Om du tar en stans i strid med denna regel, kan du inte undvika plikt genom att backa undan.

 

Undantag - Boll på green: När din boll ligger på green, blir det ingen plikt enligt denna regel om du backar undan från stansen och inte börjar ta en ny stans förrän din caddie har flyttat sig från den platsen.

Fysisk hjälp och skydd mot väderförhållanden. Du får inte slå ett slag:

 • medan du tar emot fysisk hjälp från din caddie eller någon annan person eller
 • genom att ha din caddie eller någon annan person eller föremål avsiktligt placerad för att ge dig skydd mot solljus, regn, vind eller andra väderförhållanden.

Plikt för brott mot Regel 10.2: allmän plikt.

10.3
Caddies

Syfte: Du får ha en caddie som bär dina klubbor och ger dig råd och annan hjälp under ronden, men det finns begränsningar för vad din caddie får göra. Du är ansvarig för din caddies handlingar under en rond och får plikt om din caddie bryter mot reglerna.

a
Din caddie får hjälpa dig under rond

Du får ha en caddie för att bära, transportera och ha hand om dina klubbor, ge dig råd och hjälpa dig på andra tillåtna sätt under en rond, men du får inte ha mer än en caddie vid något tillfälle eller byta caddie tillfälligt med det enda syftet att få råd från den nya caddien.

Se fullständiga regler för en förklaring av hur reglerna tillämpas på åtgärder av en delad caddie.

Plikt för brott mot Regel 10.3a:

Du får den allmänna plikten för varje hål som du fått hjälp av mer än en caddie vid något tillfälle. Om regelbrottet inträffar eller fortsätter mellan två hål, får du den allmänna plikten på det kommande hålet.

b
Vad din caddie får göra

Se fullständiga regler för en lista av handlingar som din caddie är tillåten och inte tillåten att utföra.

c
Du är ansvarig för caddiens handlingar och brott mot regler

Du är ansvarig för din caddies handlingar under en rond, men inte före eller efter din rond. Om din caddies handlingar bryter mot någon regel eller skulle bryta mot en regel om du utfört handlingen, får du plikten enligt den regeln.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Råd

Varje muntlig kommentar eller handling (t ex att visa vilken klubba som just använts för att slå ett slag), med avsikt att påverka dig eller annan spelare när det gäller att välja en klubba, slå ett slag eller avgöra hur man ska spela under ett hål eller en rond.

Men råd innefattar inte allmän information om, t ex läget för något på banan, avståndet från en punkt till en annan eller reglerna.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Råd

Varje muntlig kommentar eller handling (t ex att visa vilken klubba som just använts för att slå ett slag), med avsikt att påverka dig eller annan spelare när det gäller att välja en klubba, slå ett slag eller avgöra hur man ska spela under ett hål eller en rond.

Men råd innefattar inte allmän information om, t ex läget för något på banan, avståndet från en punkt till en annan eller reglerna.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Råd

Varje muntlig kommentar eller handling (t ex att visa vilken klubba som just använts för att slå ett slag), med avsikt att påverka dig eller annan spelare när det gäller att välja en klubba, slå ett slag eller avgöra hur man ska spela under ett hål eller en rond.

Men råd innefattar inte allmän information om, t ex läget för något på banan, avståndet från en punkt till en annan eller reglerna.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Spellinje

Den linje som du avser att din boll ska följa efter ett slag, inklusive området på din linje som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om din linje.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg du har tänkt att bollen ska ta).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Spellinje

Den linje som du avser att din boll ska följa efter ett slag, inklusive området på din linje som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om din linje.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg du har tänkt att bollen ska ta).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Spellinje

Den linje som du avser att din boll ska följa efter ett slag, inklusive området på din linje som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om din linje.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg du har tänkt att bollen ska ta).

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Spellinje

Den linje som du avser att din boll ska följa efter ett slag, inklusive området på din linje som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om din linje.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg du har tänkt att bollen ska ta).

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Spellinje

Den linje som du avser att din boll ska följa efter ett slag, inklusive området på din linje som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om din linje.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg du har tänkt att bollen ska ta).

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Råd

Varje muntlig kommentar eller handling (t ex att visa vilken klubba som just använts för att slå ett slag), med avsikt att påverka dig eller annan spelare när det gäller att välja en klubba, slå ett slag eller avgöra hur man ska spela under ett hål eller en rond.

Men råd innefattar inte allmän information om, t ex läget för något på banan, avståndet från en punkt till en annan eller reglerna.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Råd

Varje muntlig kommentar eller handling (t ex att visa vilken klubba som just använts för att slå ett slag), med avsikt att påverka dig eller annan spelare när det gäller att välja en klubba, slå ett slag eller avgöra hur man ska spela under ett hål eller en rond.

Men råd innefattar inte allmän information om, t ex läget för något på banan, avståndet från en punkt till en annan eller reglerna.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).