The R&A - Working for Golf
Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Utforska mer

Regel 13
Regel 15

Syfte: Regel 14 omfattar när och hur du får markera läget för din boll i vila, lyfta och rengöra din boll och åter sätta den i spel så att din boll spelas från rätt plats.

 • När din boll har lyfts eller rubbats och ska återplaceras, måste samma boll läggas tillbaka på dess ursprungliga punkt.
 • När du tar lättnad med eller utan plikt, måste du droppa en inbytt boll eller den ursprungliga bollen i ett visst lättnadsområde.

Om du gör fel när du använder dig av dessa förfaranden, kan detta rättas till utan plikt innan bollen spelas, men du får plikt om du spelar bollen från fel plats.

14.1
Markera, lyfta och rengöra en boll
a
Läget för en boll som ska lyftas och återplaceras måste markeras

Innan du lyfter din boll enligt en regel som kräver att bollen ska återplaceras på sin ursprungliga punkt, måste du markera läget, vilket innebär att:

 • placera en bollmarkering precis bakom eller alldeles intill din boll eller
 • hålla en klubba på marken precis bakom eller alldeles intill din boll.

Om du lyfter din boll utan att markera läget, markerar läget på fel sätt eller slår ett slag med bollmarkeringen kvar på plats får du ett slags plikt.

När du lyfter din boll för att ta lättnad enligt en regel, behöver du inte markera läget.

b
Vem som får lyfta bollen

Din boll får enligt reglerna bara lyftas av dig eller vem som helst som du godkänt, men du måste ge ett sådant godkännande varje gång innan din boll lyfts och inte allmänt för ronden.

Undantag – Din caddie får lyfta din boll på green utan godkännande.

c
Rengöra en lyft boll

När du lyfter din boll från green får den alltid rengöras. När du lyfter din boll från någon annanstans får den alltid rengöras, utom när du lyfter den:

 • för att se om den är hackad eller sprucken - rengöring är inte tillåten.
 • för identifiering - rengöring är tillåten bara så mycket som behövs för identifiering.
 • om den stör spelet - rengöring är inte tillåten.
 • för att se om den ligger i ett förhållande varifrån lättnad är tillåten - rengöring är inte tillåten om inte du sedan tar lättnad enligt en regel.

Om du rengör en lyft boll när det inte är tillåtet, får du ett slags plikt.

14.2
Återplacera en boll på en punkt
a
Den ursprungliga bollen måste användas

När din boll måste återplaceras efter att den lyfts eller rubbats måste din ursprungliga boll användas.

Undantag – En annan boll får användas när:

 • du inte kan återfå den ursprungliga bollen med rimlig ansträngning och inom några få sekunder,
 • din ursprungliga boll är hackad och sprucken,
 • du återupptar spelet efter ett avbrott i spel eller
 • din ursprungliga boll spelades av en annan spelare som en fel boll.
b
Vem som måste återplacera bollen och hur den måste återplaceras

Din boll får enligt reglerna endast återplaceras av dig, eller någon annan person som lyfte din boll eller orsakade att den rubbades.

Om du spelar en boll som återplacerats på ett felaktigt sätt eller återplacerats av någon som inte hade tillåtelse att göra detta, får du ett slags plikt.

c
Punkt där bollen återplaceras

Din boll måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas), utom när reglerna kräver att du återplacerar din boll på en annan punkt.

Om din boll var i vila på, under eller mot något oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål, föremål för banans gräns samt växande eller fast naturligt föremål:

 • innefattar din bolls ”läge” dess vertikala läge i förhållande till marken.
 • Detta betyder att din boll måste återplaceras på dess ursprungliga punkt på, under eller emot sådant föremål.
d
Var bollen ska återplaceras om det ursprungliga läget har förändrats

Om läget för din boll som lyfts eller rubbats har förändrats, måste du återplacera bollen på det här sättet:

 • Boll i sand:
  • Du måste återskapa det ursprungliga läget så gott det går.
  • När läget återskapas får du lämna en liten del av bollen synlig om bollen varit täckt med sand.
  Om du i strid mot denna regel inte återskapar läget, har du spelat från fel plats.
 • Boll var som helst utom i sand: Du måste återplacera bollen genom att placera den på den närmaste punkten i ett läge som mest liknar det ursprungliga läget som är: 
  • inom en klubblängd från dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas)
  • inte närmare hålet, samt
  • i samma område på banan som den punkten.

Om du vet att det ursprungliga läget har förändrats men inte hur det ursprungliga läget var, måste du uppskatta det ursprungliga läget och återplacera din boll.

Undantag - För lägen som förändrats medan spelet var avbrutet och boll sedan har lyfts, se Regel 5.7d.

e
Vad man ska göra om återplacerad boll inte stannar kvar på sitt ursprungliga ställe

Om du försöker återplacera din boll men den inte stannar på sin ursprungliga punkt, måste du försöka en andra gång.

Om din boll inte heller då stannar på den punkten, måste du återplacera bollen genom att placera den på den närmaste punkt där bollen kommer att ligga kvar, men med dessa begränsningar beroende på var den ursprungliga punkten är:

 • Punkten får inte vara närmare hålet.
 • Ursprunglig punkt på spelfältet - närmaste punkten måste vara på spelfältet.
 • Ursprunglig punkt i bunker eller pliktområde - närmaste punkten måste vara antingen i samma bunker eller i samma pliktområde.
 • Ursprunglig punkt på green - närmaste punkten måste vara på green eller på spelfältet.

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 14.2: allmän plikt.

14.3
Droppa en boll i ett lättnadsområde
a
Den ursprungliga bollen eller en annan boll får användas

Du får använda vilken boll som helst varje gång du droppar eller placerar en boll enligt denna regel.

b
Bollen måste droppas på ett riktigt sätt

Du måste droppa en boll på ett riktigt sätt, vilket innebär alla dessa tre punkter:

 • Du måste droppa bollen (varken din caddie eller någon annan får göra detta).
 • Du måste släppa din boll från ett läge i knähöjd så att bollen:
  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning innan den träffar marken.
  ”Knähöjd” innebär höjden för ditt knä när du står upp.
  • Bollen måste droppas i lättnadsområdet. Du får stå antingen inne i eller utanför lättnadsområdet när du droppar din boll.

  Om din boll droppas på ett felaktigt sätt i strid med något eller några av dessa tre krav, måste du droppa din boll igen på ett riktigt sätt och det finns ingen gräns för det antal gånger du måste göra detta.

  En boll som droppats på ett felaktigt sätt räknas inte som en av de två droppningar som krävs innan din boll måste placeras.

  Se fullständiga regler för information om att slå ett slag mot en boll som droppats på ett felaktigt sätt, huruvida ett slags plikt eller allmän plikt gäller.

  c
  En boll som droppas på ett riktigt sätt måste stanna inom lättnadsområdet

  Denna regel gäller bara när en boll droppats på ett riktigt sätt enligt Regel 14.3b.

  När du har slutfört lättnadsproceduren. Du har bara slutfört lättnadsproceduren när din boll som droppats på ett riktigt sätt stannar inom lättnadsområdet.

  Det spelar ingen roll om din boll, efter att ha träffat marken, vidrör någon person, utrustning eller något annat utomstående innan den stannar:

  • Om din boll stannar inom lättnadsområdet, har du slutfört lättnadsproceduren och måste spela bollen som den ligger.
  • Om din boll stannar utanför lättnadsområdet, se "Vad man ska göra om en boll som droppats på ett riktigt sätt stannar utanför lättnadsområdet".

  I inget av fallen blir det plikt för någon spelare.

  Undantag – När en boll som droppats på ett riktigt sätt avsiktligt påverkas eller stoppas av någon person.

  Vad man ska göra om en boll som droppats på ett riktigt sätt stannar utanför lättnadsområdet .Du måste droppa en boll på ett riktigt sätt en andra gång och om den bollen också stannar utanför lättnadsområdet, måste du sedan slutföra lättnadsproceduren genom att:

  • Placera en boll på den punkt där bollen som droppades den andra gången först vidrörde marken.
  • Om den placerade bollen inte stannar på den punkten, måste du placera en boll på den punkten en andra gång.
  • Om den boll som placerats en andra gång inte heller stannar på den punkten, måste du placera en boll på den närmaste punkt där bollen kommer att stanna, i enlighet med begränsningarna i Regel 14.2e.
  d
  Vad man ska göra om en boll som droppats på ett riktigt sätt avsiktligt påverkas eller stoppas av en person

  Se fullständiga regler för information om vad du gör om du har droppat din boll på ett riktigt sätt men den har blivit avsiktligt påverkad eller stoppad.

  Plikt för att spela en boll från fel plats eller spela en boll som placerats i stället för att droppas i strid med Regel 14.3: allmän plikt.

  14.4
  När din boll åter är i spel efter det att din ursprungliga boll varit ur spel

  Se fullständiga regler för information om när din boll åter är i spel, inkluderat när du byter in en boll då det inte är tillåtet eller att du använder ett förfarande som inte var tillämpligt.

  14.5
  Rätta till misstag som gjorts vid inbyte, återplacering, droppning eller placering av din boll

  Du får lyfta din boll utan plikt för att rätta till ditt misstag innan din boll spelas:

  • När du har bytt in en annan boll i stället för den ursprungliga bollen när det inte är tillåtet, eller
  • när du har återplacerat, droppat eller placerat din boll (1) på fel plats eller den stannat på fel plats, (2) på fel sätt eller (3) genom att använda ett förfarande som inte var tillämpligt.

  Se fullständiga regler för mer information om att rätta till ett misstag innan din boll spelas.

  14.6
  Slå nästa slag varifrån föregående slag slogs

  Denna regel tillämpas varje gång det krävs av dig eller det är tillåtet, att slå ditt nästa slag varifrån föregående slag slogs (d v s, att ta lättnad med slag och distans eller spela på nytt efter ett slag som återkallats eller på något annat sätt inte räknas).

  a
  Föregående slag slogs från tee

  Din ursprungliga boll eller en annan boll måste spelas någonstans innanför tee (och får peggas).

  b
  Föregående slag slogs från spelfältet, ett pliktområde eller en bunker

  Din ursprungliga boll eller en annan boll måste droppas i detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den punkt varifrån ditt föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).
  • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med följande begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområde:
   • Måste vara i samma område på banan som referenspunkten och
   • får inte vara närmare hål än referenspunkten.
  c
  Föregående slag slogs från green

  Din ursprungliga boll eller en annan boll måste placeras på den punkt varifrån ditt föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

  Plikt för att spela boll från fel plats i strid med Regel 14.6: allmän plikt.

  14.7
  Spela från fel plats
  a
  Plats varifrån bollen måste spelas

  Efter att ha startat ett hål måste du slå varje slag varifrån din boll stannat, utom när reglerna kräver eller tillåter dig att spela en boll från en annan plats.

  Plikt för att spela boll från fel plats i strid med Regel 14.7a: allmän plikt.

  b
  Hur man avslutar ett hål efter att ha spelat från fel plats i slagspel

  Om du har spelat från fel plats, men det är inte ett allvarligt brott, får du den allmänna plikten enligt Regel 14.7a och måste spela hålet  färdigt med bollen som spelats från fel plats.

  Om du har spelat från fel plats och det är ett allvarligt brott, måste du rätta till misstaget genom att spela hålet  färdigt från rätt plats. Om du inte rättar misstaget blir du diskvalificerad.

  Se fullständiga regler för en förklaring av vad du gör om det är ett allvarligt brott när du spelar från fel plats, eller om du inte är säker på om det är ett allvarligt brott.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Markera

  Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

  Bollmarkering

  Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

  Markera

  Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

  Markera

  Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Bollmarkering

  Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

  Markera

  Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

  Rond

  18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Rubbad

  När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

  Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

  Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

  Fel boll

  Varje boll utom din:

  • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
  • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
  • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

  Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Rubbad

  När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

  Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

  Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Oflyttbart tillverkat föremål

  Varje tillverkat föremål som inte kan flyttas utan orimlig ansträngning eller utan att skada det tillverkade föremålet eller banan, samt på annat sätt inte överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål.

  Organiskt föremål

  Ett konstgjort föremål som av tävlingsledningen definierats som en del av utmaningen att spela banan och från vilket lättnad utan plikt inte är tillåten.

  Konstgjorda föremål definierade av tävlingsledningen som organiska föremål är oflyttbara (se Regel 8.1a). Men om en del av ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål, betraktas den delen som ett flyttbart tillverkat föremål.

  Organiska föremål är inte tillverkade föremål eller föremål för banans gräns.

  Föremål för banans gräns

  Konstgjorda föremål som definierar eller visar out of bounds, t ex murar, stängsel, pinnar och räcken, från vilka lättnad utan plikt inte är tillåten.

  Detta innefattar varje fundament eller stolpe för ett gränsstängsel, men innefattar inte vinklade stöd eller vajrar som är fästa vid en mur eller stängsel, eller varje trappsteg, bro eller liknande konstruktion för att ta sig över muren eller stängslet.

  Föremål för banans gräns behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara (se Regel 8.1a).

  Föremål för banans gräns är inte tillverkade föremål eller organiska föremål.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Rubbad

  När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

  Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

  Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Klubblängd

  Längden på den längsta av de 14 (eller färre) klubbor som du har under ronden, (som tillåts enligt Regel 4.1b(1)), med undantag för en putter. Om, till exempel, den längsta klubban (med undantag för en putter) som du har under en rond är en 43 inches (109,22 centimeters) driver, så är en klubblängd 43 inches för dig under den ronden.

  Hål

  Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

  Banans områden

  De fem definierade områden som banan består av: (1) spelfältet, (2) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (3) alla pliktområden, (4) alla bunkrar och (5) greenen på det hål som du spelar.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Läge

  Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Hål

  Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Bunker

  En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

  • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
  • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
  • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
  • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
  Pliktområde

  Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

  Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

  • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
  • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

  Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

  Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

  Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

  • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
  • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
  Bunker

  En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

  • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
  • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
  • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
  • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
  Pliktområde

  Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

  Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

  • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
  • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

  Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

  Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

  Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

  • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
  • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Byta in/Inbytt

  Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Caddie

  Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

  Utrustning

  Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Utrustning

  Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

  Utomstående

  Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

  • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
  • alla djur samt
  • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Byta in/Inbytt

  Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Slag och distans

  Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Tee

  Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

  • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
  • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Klubblängd

  Längden på den längsta av de 14 (eller färre) klubbor som du har under ronden, (som tillåts enligt Regel 4.1b(1)), med undantag för en putter. Om, till exempel, den längsta klubban (med undantag för en putter) som du har under en rond är en 43 inches (109,22 centimeters) driver, så är en klubblängd 43 inches för dig under den ronden.

  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Banans områden

  De fem definierade områden som banan består av: (1) spelfältet, (2) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (3) alla pliktområden, (4) alla bunkrar och (5) greenen på det hål som du spelar.

  Hål

  Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allvarligt brott

  I slagspel, när du genom att spela från fel plats skulle kunna få en betydande fördel jämfört med om slaget skulle slås från rätt plats.

  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allvarligt brott

  I slagspel, när du genom att spela från fel plats skulle kunna få en betydande fördel jämfört med om slaget skulle slås från rätt plats.