The R&A - Working for Golf
Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive hjälpande eller störande boll eller bollmarkering)
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c
Utforska mer

Regel 14
Regel 16

Syfte: Regel 15 täcker när och hur du får ta lättnad utan plikt från lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål.

 • Dessa flyttbara naturliga och konstgjorda föremål betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och du får normalt sett ta bort dem om de stör ditt spel.
 • Men du måste vara försiktig när du tar bort lösa naturföremål nära din boll utanför green, eftersom du får plikt om detta får din boll att rubbas.
15.1
Lösa naturföremål
a
Borttagande av lösa naturföremål

Du får, utan plikt, ta bort ett löst naturföremål var som helst på eller utanför banan, och får göra detta på vilket sätt som helst (t ex genom att använda din hand, fot, klubba eller annan utrustning).

Men det finns två undantag:

Undantag 1 - Att ta bort löst naturföremål där boll måste återplaceras.

Undantag 2 - Begränsningar för att avsiktligt ta bort lösa naturföremål för att påverka boll i rörelse.

Se fullständiga regler för mer information om undantagen.

b
En boll rubbad när ett löst naturföremål tas bort

Om du genom att ta bort ett löst naturföremål, orsakar att din boll rubbas måste din boll återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Om din rubbade boll var i vila någon annanstans än på green eller på tee, får du ett slags plikt.

15.2
Flyttbara tillverkade föremål
a
Lättnad från flyttbart tillverkat föremål

Att ta bort flyttbart tillverkat föremål. Du får, utan plikt, ta bort ett flyttbart tillverkat föremål var som helst på eller utanför banan och får göra detta på vilket sätt som helst.

Om din boll rubbas när du tar bort ett flyttbart tillverkat föremål blir det ingen plikt, och din boll måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Men det finns två undantag när flyttbara tillverkade föremål inte får flyttas:

Undantag 1 - Teemarkeringar får inte flyttas när en boll ska spelas från tee.

Undantag 2 - Begränsningar för att avsiktligt ta bort flyttbart tillverkat föremål för att påverka boll i rörelse.

Se fullständiga regler för mer information om undantagen.

När din boll är i eller på flyttbart tillverkat föremål var som helst på banan utom på green. Du får ta lättnad utan plikt genom att lyfta din boll, ta bort det flyttbara tillverkade föremålet och droppa din ursprungliga boll eller en annan boll som visas i FIG.#2 15.2a.

När en boll är i eller på ett flyttbart tillverkat föremål (t ex en handduk) var som helst på banan, får lättnad utan plikt tas genom att lyfta bollen, ta bort det flyttbara tillverkade föremålet och, utom på green, droppa den bollen eller en annan boll.

Referenspunkt: Den uppskattade punkten direkt under där bollen stannat i eller på det tillverkade föremålet.

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • måste vara i samma område på banan som referenspunkten.

Se fullständiga regler för information om hur lättnad utan plikt tas när din boll ligger på ett flyttbart tillverkat föremål på green.

b
Lättnad för en boll som inte hittas men är i eller på flyttbart tillverkat föremål

Se fullständiga regler för mer information om hur lättnad tas om din boll är i eller på ett flyttbart tillverkat föremål, men har inte hittas.

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 15.2: allmän plikt.

15.3
Hjälpande eller störande boll eller bollmarkering
a
Hjälpande boll på green

Denna regel gäller bara för en boll i vila på green.

Om du har skäl att tro att en boll på green kan hjälpa någons spel (t ex att fungera som en möjlig ”backstop” nära hålet), får du markera och lyfta bollen om det är din egen eller om bollen tillhör en annan spelare, kräva att den andra spelaren markerar och lyfter bollen.

Endast i slagspel

 • En spelare som blir ombedd att lyfta sin boll får i stället spela den först, och
 • om du och en annan spelare kommer överens om att låta bli att lyfta en boll för att hjälpa en av er och den spelaren sedan slår ett slag med den hjälpande bollen kvar på plats, får varje spelare som gjort överenskommelsen den allmänna plikten (två slags plikt).
b
Störande boll var som helst på banan

Om en annan spelare har skäl att tro att din boll kan ha störande inverkan på hans/hennes spel:

 • får den andra spelaren kräva att du markerar läget för och lyfter din boll, som inte får rengöras (utom när den lyfts från green).
 • Om du inte markerar läget innan din boll lyfts eller du rengör den lyfta bollen när detta inte är tillåtet, får du ett slags plikt.
 • Endast i slagspel får du, om du blir ombedd att lyfta din boll enligt denna regel, i stället spela den först.

Du får inte lyfta din boll enligt denna regel enbart på grund av din egen uppfattning om att din boll skulle kunna störa en annan spelares spel.

Om du lyfter din boll när du inte blir ombedd att göra det av en annan spelare (utom när bollen lyfts på green), får du ett slags plikt.

c
Hjälpande eller störande bollmarkering

Om en bollmarkering kan hjälpa eller störa spelet, kan du:

 • flytta bollmarkeringen ur vägen om det är din egen, eller
 • om bollmarkeringen tillhör en annan spelare, kräva att den spelaren flyttar bollmarkeringen ur vägen, av samma skäl som du får kräva att en boll ska lyftas.

Bollmarkeringen måste flyttas ur vägen till ett nytt läge uppmätt från dess ursprungliga läge, t ex genom att använda en eller flera klubbhuvudlängder.

Plikt för brott mot Regel 15.3: allmän plikt.

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 15.3: allmän plikt.

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
 • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Spelfältet

Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.