The R&A - Working for Golf
Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Utforska mer

Regel 17
Regel 19

Syfte: Regel 18 täcker att ta lättnad med plikt enligt slag och distans. När din boll är förlorad utanför ett pliktområde eller stannar out of bounds, blir den nödvändiga ordningen att spela från tee till hålet bruten; du måste återuppta denna ordning genom att spela varifrån det föregående slaget slogs.

Denna regel täcker även hur och när en provisorisk boll kan spelas för att spara tid när din boll i spel kan ha stannat out of bounds eller blivit förlorad utanför ett pliktområde.

18.1
Lättnad med plikt enligt slag och distans tillåts när som helst

Du har alltid möjlighet att ta lättnad med slag och distans. När du sätter en annan boll i spel med plikt enligt slag och distans, är din ursprungliga boll inte längre i spel och får inte spelas. Detta gäller även om din ursprungliga boll hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute.

18.2
En boll som är förlorad eller out of bounds: lättnad med slag och distans måste tas
a
När din boll är förlorad eller out of bounds

När en boll är förlorad. Din boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter att du eller din caddie börjar söka efter den. Om en boll hittas inom den tiden men det är osäkert om det är din boll:

 • måste du snarast försöka identifiera bollen och får en skälig tid att göra det, även om detta sker efter att de tre minuternas söktid är ute.
 • Detta inkluderar en rimlig tid att komma fram till bollen om du inte är där bollen hittas.

Om du inte identifierar din boll inom denna rimliga tid, är bollen förlorad.

När en boll är out of bounds. Din boll i vila är out of bounds bara när hela bollen är utanför banans gräns.

b
Vad man ska göra när en boll är förlorad eller out of bounds

Om din boll är förlorad eller out of bounds, måste du ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett slags plikt och spela en boll varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).

Undantag – Spelaren får byta in en annan boll enligt annan regel när det är känt eller så gott som säkert vad som hände med bollen.

Se fullständiga regler för mer information om när undantag gäller.

18.3
Provisorisk boll
a
När provisorisk boll tillåts

Om din boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara out of bounds får du, för att spara tid, provisoriskt spela en annan boll enligt plikten för slag och distans.

Men om du är medveten om att den enda möjliga plats där din ursprungliga boll skulle kunna vara förlorad är i ett pliktområde, tillåts inte en provisorisk boll och en boll som spelas från den plats där det föregående slaget slogs blir din boll i spel enligt plikten för slag och distans.

b
Meddela spel av en provisorisk boll

Innan slaget slås måste du meddela att du ska spela en provisorisk boll.

Det räcker inte för dig att bara säga att du spelar en annan boll eller spelar igen.

Du måste använda ordet "provisorisk" eller på annat sätt tydligt ange att du spelar bollen provisoriskt enligt Regel 18.3.

Om du inte meddelar detta (även om du avsett att spela en provisorisk boll) och spelar en boll varifrån det föregående slaget slogs, blir den bollen din boll i spel med plikt enligt slag och distans.

c
Spela en provisorisk boll tills den blir bollen i spel eller ges upp

Spela en provisorisk boll mer än en gång. Du får fortsätta att spela den provisoriska bollen utan att den förlorar sin status som en provisorisk boll så länge den spelas från en punkt som är på samma avstånd eller längre från hålet än där den ursprungliga bollen bedöms vara.

När en provisorisk boll blir boll i spel. Den provisoriska bollen blir din boll i spel med plikt enligt slag och distans i något av dessa två fall:

 • När din ursprungliga boll är förlorad var som helst på banan utom i ett pliktområde eller är out of bounds.
 • När din provisoriska boll spelas från en punkt som är närmare hål än där din ursprungliga boll bedöms vara.

Undantag - Spelaren får byta in en annan boll enligt annan regel när det är känt eller så gott som säkert vad som hände med bollen.

Se fullständiga regler för mer information om när undantag gäller.

När en provisorisk boll måste ges upp. När din provisoriska boll ännu inte har blivit din boll i spel, måste den ges upp i något av dessa två fall:

 • När din ursprungliga boll hittas på banan utanför ett pliktområde innan de tre minuternas söktid är ute.
 • När din ursprungliga boll hittas i ett pliktområde eller det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde. Du måste antingen spela din ursprungliga boll som den ligger eller ta lättnad med plikt.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 18.3: allmän plikt.

Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att du eller din caddie (eller din partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Out of bounds

Alla områden utanför banans gräns som den definierats av tävlingsledningen. Alla områden innanför den gränsen är på banan.

Gränsen för banan sträcker sig både upp från marken och ner under marken.

Banans gräns bör definieras av föremål för banans gräns eller av linjer:

 • Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå (med undantag för vinklade stöd), och dessa pinnar eller stängselstolpar är out of bounds.
 • När gränsen definieras av andra föremål, t ex en mur, eller när tävlingsledningen önskar använda ett gränsstängsel på ett annat sätt, bör tävlingsledningen definiera gränsen.
 • Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds.
När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är, men de har ingen annan betydelse. Gränspinnar eller linjer bör vara vita.
Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att du eller din caddie (eller din partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Out of bounds

Alla områden utanför banans gräns som den definierats av tävlingsledningen. Alla områden innanför den gränsen är på banan.

Gränsen för banan sträcker sig både upp från marken och ner under marken.

Banans gräns bör definieras av föremål för banans gräns eller av linjer:

 • Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå (med undantag för vinklade stöd), och dessa pinnar eller stängselstolpar är out of bounds.
 • När gränsen definieras av andra föremål, t ex en mur, eller när tävlingsledningen önskar använda ett gränsstängsel på ett annat sätt, bör tävlingsledningen definiera gränsen.
 • Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds.
När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är, men de har ingen annan betydelse. Gränspinnar eller linjer bör vara vita.
Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att du eller din caddie (eller din partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Out of bounds

Alla områden utanför banans gräns som den definierats av tävlingsledningen. Alla områden innanför den gränsen är på banan.

Gränsen för banan sträcker sig både upp från marken och ner under marken.

Banans gräns bör definieras av föremål för banans gräns eller av linjer:

 • Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå (med undantag för vinklade stöd), och dessa pinnar eller stängselstolpar är out of bounds.
 • När gränsen definieras av andra föremål, t ex en mur, eller när tävlingsledningen önskar använda ett gränsstängsel på ett annat sätt, bör tävlingsledningen definiera gränsen.
 • Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds.
När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är, men de har ingen annan betydelse. Gränspinnar eller linjer bör vara vita.
Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att du eller din caddie (eller din partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när du tar lättnad enligt Reglerna 17, 18 eller 19 genom att spela en boll från den plats varifrån ditt föregående slag slogs (se Regel 14.6).

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att du eller din caddie (eller din partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Out of bounds

Alla områden utanför banans gräns som den definierats av tävlingsledningen. Alla områden innanför den gränsen är på banan.

Gränsen för banan sträcker sig både upp från marken och ner under marken.

Banans gräns bör definieras av föremål för banans gräns eller av linjer:

 • Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå (med undantag för vinklade stöd), och dessa pinnar eller stängselstolpar är out of bounds.
 • När gränsen definieras av andra föremål, t ex en mur, eller när tävlingsledningen önskar använda ett gränsstängsel på ett annat sätt, bör tävlingsledningen definiera gränsen.
 • Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds.
När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är, men de har ingen annan betydelse. Gränspinnar eller linjer bör vara vita.
Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Provisorisk boll

En annan boll som spelas ifall bollen som just spelats av dig kan vara out of bounds, eller förlorad utanför ett pliktområde.

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Känt eller så gott som säkert

Normen för att avgöra vad som hänt med din boll - till exempel, om din boll har stannat i ett pliktområde, om den har rubbats eller vad som fick den att rubbas.

Känt eller så gott som säkert innebär mer än enbart möjligt eller troligt. Det betyder antingen:

 • Det finns avgörande bevis för att händelsen i fråga har ägt rum med din boll, t ex när du eller andra vittnen har sett det hända, eller
 • även om det finns det minsta utrymme för tvivel, visar all rimlig tillgänglig information att sannolikheten för att händelsen i fråga har inträffat är minst 95 %.
Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.