The R&A - Working for Golf
Ospelbar boll
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
19.1
19.2
19.3
Utforska mer

Regel 18
Regel 20

Syfte: Regel 19 täcker dina olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för dig att välja vilket alternativ som ska användas - normalt med ett slags plikt - för att komma ur en svår situation var som helst på banan (utom i ett pliktområde).

19.1
Du får besluta att ta lättnad för ospelbar boll var som helst på banan utom i ett pliktområde

Du är den enda person som kan besluta att förklara din boll ospelbar. Lättnad för ospelbar boll tillåts var som helst på banan, utom i ett pliktområde.

19.2
Lättnadsalternativ för ospelbar boll på spelfältet eller på green

Du får ta lättnad för ospelbar boll genom att använda ett av de tre alternativen som visas i FIG.19.2, och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.2: allmän plikt.

En spelare beslutar att hans/hennes boll i en buske är ospelbar. Spelaren har tre alternativ och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.

(1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från ett lättnadsområde baserat på var det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 och FIG. 14.6).

Referenspunkt: Den punkt varifrån föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • måste vara i samma område på banan som referenspunkten.

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde, som baseras på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge.

Referenspunkt: En punkt på banan som spelaren valt som är på referenslinjen och längre från hålet än den ursprungliga bollens läge (hur långt tillbaka som helst på linjen).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • får vara i vilket område på banan som helst.

Spelaranmärkning: När denna referenspunkt väljs, bör du visa punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg).

(3) Spelaren får ta lättnad i sidled.

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

Lättnadsområdets storlek: Två klubblängder från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • får vara i vilket område på banan som helst.
19.3
Lättnadsalternativ för ospelbar boll i bunker

När din boll är i en bunker, får du ta lättnad för ospelbar boll enligt ett av de fyra alternativen som visas i FIG. 19.3.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.3: allmän plikt.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Bunker

En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

 • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
 • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
 • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
 • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.