The R&A - Working for Golf
Lösning av regelproblem under rond; Domslut av domare och tävlingsledning
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
20.1
a
b
c
20.2
20.3
Utforska mer

Regel 19
Regel 21

Syfte: Regel 20 täcker vad du bör göra när du har frågor om reglerna under en rond, inklusive de förfaringsätt (som skiljer sig i matchspel och slagspel) som gör det möjligt för dig att skydda din rätt att få ett domslut vid ett senare tillfälle.

Regeln täcker också rollen som domare, som är behöriga att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna. Domslut från en domare eller tävlingsledningen är bindande för alla spelare.

20.1
Lösning av regelproblem under en rond
a
Du måste undvika orimlig fördröjning

Du får inte orimligt fördröja spelet när du söker hjälp med reglerna under en rond. Om en domare eller tävlingsledningen inte går att nå inom rimlig tid för att hjälpa till med en regelfråga, måste du avgöra vad du ska göra och spela vidare.

Du kan skydda dina rättigheter genom att be om ett domslut i matchspel eller genom att spela två bollar i slagspel.

b
Regelproblem i matchspel

Att avgöra problem genom överenskommelse. Under en rond utan domare utsedd för matchen får du och din motspelare komma överens om hur ni avgör en regelfråga.

Det överenskomna utfallet är bindande så länge du och din motspelare inte medvetet överenskommit om att bortse från någon regel eller plikt som ni visste gällde.

Begäran om regelbeslut gjord innan resultat av match är slutgiltigt. När du vill att en domare eller tävlingsledningen ska avgöra hur reglerna ska tillämpas, men de inte går att nå inom rimlig tid, får du begära ett domslut genom att meddela din motspelare att ett senare domslut kommer att sökas när en domare eller tävlingsledningen går att nå. 

Se fullständiga regler för information om att göra en begäran i tid och hur din begäran om domslut kommer att hanteras av domare eller tävlingsledning.

c
Regelproblem i slagspel

Ingen rätt att avgöra regelfrågor genom överenskommelse. Om en domare eller tävlingsledningen inte går att nå inom rimlig tid för att hjälpa till med en regelfråga har ni ingen rätt att avgöra en regelfråga genom överenskommelse och en sådan överenskommelse som ni kan nå är inte bindande för någon spelare, domare eller tävlingsledning.

Du bör ta upp alla regelproblem med tävlingsledningen innan du lämnar in ditt scorekort.

Du bör värna om andra spelare i tävlingen. Om du vet eller tror att en annan spelare har brutit mot reglerna och inte känner till eller inte bryr sig om detta, bör du säga till den spelaren, spelarens markör, en domare eller tävlingsledningen. Du bör göra detta snarast och senast innan spelaren lämnar in hans/hennes scorekort. Om du inte gör det, kan det vara en allvarlig försummelse som kan innebära diskvalifikation.

Spela två bollar. Om du är osäker på rätt förfarande medan du spelar ett hål får du avsluta hålet  med två bollar utan plikt.

  • Du måste bestämma dig för att spela två bollar efter det att den osäkra situationen uppstått och innan ett slag slås.
  • Du bör välja vilken boll som ska räknas, om reglerna tillåter förfarandet som används för den bollen, genom att meddela det valet till din markör eller till en annan spelare innan ett slag slås.
  • Om du inte väljer i tid, betraktas den först spelade bollen som vald i frånvaro av val.
  • Du måste rapportera fakta om situationen till tävlingsledningen innan ditt scorekort lämnas in, även om du har samma score med båda bollarna. Du blir diskvalificerad om du inte gör detta.

Se fullständiga regler för mer information om att spela två bollar i slagspel, inkluderat hur tävlingsledningen ska fastställa din score på hålet.

20.2
Domslut angående regelfrågor

Se fullständiga regler för information om domslut av domare, tävlingsledningar, användning av ”blotta ögat” som norm, korrigering av felaktiga domslut och diskvalificering efter att resultat av match eller tävling är slutgiltigt.

20.3
Situationer som inte täcks av reglerna

Varje situation som inte täcks av reglerna bör avgöras av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.