The R&A - Working for Golf
Andra former av individuellt slagspel och matchspel
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
21.1
a
b
c
d
e
21.2
21.3
21.4
21.5
Utforska mer

Regel 20
Regel 22

Syfte: Regel 21 omfattar fyra andra former av individuellt spel, inklusive tre former av slagspel där resultathanteringen skiljer sig från normalt slagspel; Poängbogey (scoren baseras på poäng som erhålls på varje hål); Maxantal slag (Slaggolf) (din score på varje hål är maximerad); och Par/Bogey (matchspelsresultat används hål för hål).

21.1
Poängbogey
a
Översikt av poängbogey

En form av slagspel där:

 • Din score eller din sidas score på ett hål baseras på poäng som tilldelas genom att jämföra dina antal slag eller din sidas antal slag på hålet med en bestämd score på hålet som är fastslagen av tävlingsledningen och
 • tävlingen vinns av den spelare eller sida som uppnår högsta antalet poäng efter avslutandet av alla ronder.
b
Resultathantering i poängbogey

Du tilldelas poäng för varje hål genom att jämföra ditt antal slag (både utförda slag och pliktslag) med en fastställd målscore på hålet. Se följande diagram för hur du tilldelas poäng i förhållande till den fastställda målscoren:

Hålet spelat på
Mer än ett slag över fastställd målscore eller ingen score - 0 poäng
Ett slag över fastställd målscore - 1 poäng
Fastställd målscore - 2 poäng
Ett slag under fastställd målscore - 3 poäng
Två slag under fastställd målscore - 4 poäng
Tre slag under fastställd målscore - 5 poäng
Fyra slag under fastställd målscore - 6 poäng

Om du av någon orsak inte hålar ut i enlighet med reglerna erhåller du noll poäng på hålet.

För att påskynda speltempot uppmuntras du att avsluta spelet på hålet när din score kommer att ge resultatet noll poäng.

För att tillgodose kraven för införande av hålscorer på ditt scorekort:

 • Om du hålar ut och antal slag skulle resultera i att poäng erhålls, måste ditt scorekort visa den faktiska scoren.
 • Om du hålar ut och antal slag skulle resultera i noll poäng, måste ditt scorekort visa antingen ingen score eller en score som resulterar i noll tilldelade poäng.
 • Om du inte hålar ut i enlighet med reglerna, måste ditt scorekort visa antingen ingen score eller en score som resulterar i noll tilldelade poäng.
c
Plikt i poängbogey

Alla pliktslag ska läggas till din score på det hål där regelbrottet inträffade.

Undantag 1 – Övertaliga, delade, tillagda eller ersatta klubbor.

Undantag 2 – Starttid.

Undantag 3 – Orimligt dröjsmål.

För varje undantag, måste du rapportera fakta om regelbrottet till tävlingsledningen innan ditt scorekort lämnas in, så att tävlingsledningen kan lägga på plikten. Om du inte gör det blir du diskvalificerad.

Se fullständiga regler för mer information om dessa tre undantag.

Diskvalifikation. Om du bryter mot någon av dessa fyra regler blir du inte diskvalificerad, men får noll poäng på det hål där regelbrottet skedde:

 • Att inte håla ut,
 • att inte rätta till misstaget att spela från en plats utanför tee när du startar spelet av ett hål,
 • att inte rätta till misstaget att spela på fel boll, eller
 • att inte rätta till misstaget att spela från fel plats och detta är ett allvarligt brott.

Om du bryter mot någon annan regel som skulle innebära diskvalifikation blir du diskvalificerad.

d
Undantag från Regel 11.2 i poängbogey

Se fullständiga regler för mer information om när Regel 11.2 inte gäller i poängbogey.

e
När en rond avslutas i poängbogey

Se fullständiga regler för mer information om när en rond avslutas i poängbogey.

21.2
Maxantal slag (t ex slaggolf)

En form av slagspel där din eller din sidas score på ett hål av tävlingsledningen getts ett tak för ett maxantal slag, t ex två gånger par, ett fastställt antal slag eller nettodubbelbogey.

Se fullständiga regler för mer information om spelformen Maxantal slag (t ex slaggolf).

21.3
Par/Bogey

En form av slagspel där man använder sig av en resultathantering som i matchspel, och där:

 • Du eller din sida vinner eller förlorar ett hål genom att avsluta hålet med färre slag eller flera slag (både utförda slag och varje pliktslag) än en fastställd målscore för det hålet som är fastställd av tävlingsledningen, och
 • tävlingen vinns av den spelare eller sida med högsta totala antalet vunna hål kontra förlorade hål (d v s, genom att summera vunna hål och dra ifrån förlorade hål).

Se fullständiga regler för mer information om spelformen Par/Bogey.

21.4
Treboll matchspel

En form av matchspel där var och en av tre spelare spelar en individuell match mot de andra två spelarna på samma gång, och varje spelare spelar en boll som används i hans/hennes båda matcher.

Se fullständiga regler för mer information om spelformen Treboll matchspel.

21.5
Andra former av golfspel

Se fullständiga regler för mer information om andra former av spel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Fel boll

Varje boll utom din:

 • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
 • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
 • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allvarligt brott

I slagspel, när du genom att spela från fel plats skulle kunna få en betydande fördel jämfört med om slaget skulle slås från rätt plats.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.