The R&A - Working for Golf

Syfte: Regel 22 omfattar foursome (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där två partners tävlar tillsammans som en sida genom att växelvis spela en enda boll. Reglerna för denna spelform är i huvudsak de samma som i individuellt spel, förutom kravet på att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.

22
Foursome

En form matchspel eller slagspel där du och en partner tävlar som en sida genom att spela en boll och slå vartannat slag på varje hål. Du och din partner måste spela först för sidan från tee på vartannat hål.

Varje pliktslag som sidan får påverkar inte din och din partners växelvisa spelordning.

Se fullständiga regler för mer information om spelformen Foursome.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.