The R&A - Working for Golf
Fyrboll
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
23.1
23.2
a
b
c
23.3
23.4
23.5
a
b
23.6
23.7
23.8
a
b
Utforska mer

Regel 22
Regel 24

Syfte: Regel 23 omfattar fyrboll (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där partners tävlar som en sida där var och en spelar varsin boll. Din sidas score på hålet är den lägsta av era båda scorer på det hålet.

23.1
Översikt av Fyrboll

Fyrboll är en spelform för partners (antingen som matchspel eller slagspel) där du och din partner tävlar tillsammans som en sida, där var och en spelar sin egen boll och din sidas score på hålet är den lägre av era två scorer på det hålet.

23.2
Resultathantering i fyrboll
a
Din sidas score på hålet i matchspel och slagspel
 • När båda partners hålar ut eller på annat sätt avslutar hålet enligt reglerna. Den lägsta scoren blir din sidas score på hålet.
 • När bara en partner hålar ut eller på annat sätt avslutar hålet enligt reglerna. Den partnerns score blir din sidas score på hålet. Den andra partnern behöver inte håla ut.
 • När ingen partner hålar ut eller på annat sätt avslutar hålet enligt reglerna. Din sida har ingen score på det hålet, vilket innebär:
  • I matchspel förlorar din sida hålet, såvida inte motspelarsidan redan skänkt eller på annat sätt förlorat hålet.
  • I slagspel är din sida diskvalificerad i tävlingen, såvida inte misstaget rättas till i tid.
b
Sidans scorekort i slagspel

Din sidas bruttoscore för varje hål måste föras in på ett enda scorekort och i en handicaptävling måste varje partners handicap föras in på scorekortet.

För varje hål:

 • Bruttoscoren för minst en partner måste föras in på ert scorekort.
 • Det blir ingen plikt för att föra in mer än en partners score på scorekortet.
 • Varje score på scorekortet måste vara tydligt individuellt identifierbar. Om detta inte görs blir din sida diskvalificerad.

Endast en partner behöver intyga hålscorerna på sidans scorekort.

c
Undantag från Regel 11.2 i Fyrboll

Se fullständiga regler för information om när Regel 11.2 inte gäller i Fyrboll.

23.3
När en rond påbörjas och avslutas; När ett hål är avslutat

Se fullständiga regler för information om när en rond påbörjas och avslutas och när ett hål är avslutat i Fyrboll.

23.4
En eller båda partners får representera din sida

Din sida får representeras av en partner under hela, eller någon del av en rond. Det är inte nödvändigt för både dig och din partner att vara närvarande eller, om närvarande, för båda att spela varje hål.

23.5
Dina åtgärder påverkar din partners spel
a
Du tillåts att vidta åtgärder som rör din partners boll som din partner får vidta

Trots att du och din partner var och en spelar sin egen boll:

 • Du får vidta varje åtgärd som rör din partners boll som din partner själv tillåts vidta innan slaget slås, t ex att markera bollens läge och lyfta, återplacera, droppa och placera bollen.
 • Du och din caddie får hjälpa din partner på alla sätt som din partners caddie tillåts att hjälpa till.

I slagspel får du och din partner inte komma överens med varandra om att låta en boll ligga kvar på green för att hjälpa antingen någon av er eller någon annan spelare.

b
Din partner är ansvarig för dina åtgärder

Varje åtgärd som du vidtar och som rör din partners boll eller utrustning betraktas som om den vidtagits av din partner.

Om dina åtgärder skulle bryta mot en regel om de vidtogs av partnern bryter din partner mot regeln och får den tillämpliga plikten.

23.6
Din sidas spelordning

Du och din partner får spela i den ordning som er sida anser vara bäst. Detta innebär att när det är er tur att spela, får antingen du eller din partner spela först.

Undantag - att fortsätta spel på hål efter att ett slag skänkts i matchspel:

 • Du får inte fortsätta spelet på ett hål efter att ditt nästa slag skänkts, om detta skulle hjälpa din partner.
 • Om du gör detta räknas din score på hålet utan plikt, men er sida får inte räkna din partners score på hålet.
23.7
Partners får dela klubbor

Du och din partner tillåts att dela klubbor, så länge som det totala antalet klubbor ni har tillsammans inte är fler än 14.

23.8
När plikt gäller bara för en partner eller gäller för båda partners
a
Annan plikt än diskvalifikation

När du får en annan plikt än diskvalifikation, gäller plikten normalt bara dig och inte också din partner.

Om du får den allmänna plikten (förlust av hål) i matchspel har du ingen score som kan räknas för sidan på det hålet, men denna plikt påverkar inte din partner, som får fortsätta spela för er sida på det hålet.

Tre situationer då din plikt även gäller din partner:

 1. När du bryter mot Regel 4.1b (maximalt 14 klubbor; delade, tillagda eller ersatta).
 2. När ditt regelbrott hjälper din partners spel.
 3. I matchspel när ditt regelbrott har negativ inverkan på er motspelares spel.

Undantag - Om du spelar på fel boll anses det inte ha hjälpt din partners spel eller haft negativ inverkan på era motspelares spel.

b
Diskvalifikationer

Se fullständiga regler för information om diskvalifikation i Fyrboll.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
 • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.