The R&A - Working for Golf
Tävlingen
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c
Utforska mer

Regel 2
Regel 4

Syfte: Regel 3 omfattar de tre centrala delarna i alla golftävlingar:

 • Spela antingen matchspel eller slagspel,
 • spela antingen som enskild eller med en partner som en del av en sida, samt
 • beräkna resultat antingen med bruttoscorer (utan tillämpning av handicapslag) eller med nettoscorer (med tillämpning av handicapslag).
3.1
Centrala delar i varje tävling

Spelformer. Matchspel och slagspel är mycket olika spelformer:

 • I matchspel tävlar du och din motspelare mot varandra, och resultatet baseras på vunna, förlorade och delade hål.
 • I den vanliga formen av slagspel, tävlar alla spelare med varandra, och resultatet baseras på varje spelares totalscore (Regel 21 omfattar andra former av slagspel, där man använder sig av en annan metod för resultatberäkning).

Du spelar antingen som enskild och tävlar på egen hand eller tävlar tillsammans med en partner som en sida. Även om Regel 1-20 lägger tonvikten på vid individuellt spel, gäller de även då partners och lag är berörda.

Brutto- eller nettoscorer. I en scratchtävling är din “bruttoscore” på ett hål eller för ronden ditt totala antal slag. I en handicaptävling är din “nettoscore” på ett hål eller för ronden din bruttoscore som justerats utifrån dina handicapslag.

3.2
Matchspel

Syfte: Matchspel har speciella regler (i synnerhet om skänkningar och att lämna information om antalet slag), eftersom du och din motspelare:

 • enbart tävlar mot varandra på varje hål,
 • kan se varandras spel samt
 • kan tillvarata era egna intressen.
a
Resultat för hål och match

I matchspel avgörs resultatet för ett hål eller matchen enligt följande:

 • Du vinner ett hål när du avslutar hålet på färre slag än din motspelare, din motspelare skänker hålet, eller din motspelare får den allmänna plikten (förlust av hål).
 • Du delar ett hål (även kallat “halverat”) när du och din motspelare avslutar hålet på samma antal slag.
 • Du vinner en match när du leder över din motspelare med flera hål än det finns kvar att spela, din motspelare skänker matchen, eller din motspelare blir diskvalificerad.
 • Om din match är delad efter det sista hålet och det krävs att ni fastställer en vinnare, förlängs matchen med ett hål i taget, tills någon vinner.
b
Skänkningar

Du får skänka din motspelares nästa slag, ett hål eller matchen, men en skänkning anses gjord endast när den är tydligt meddelad.

En skänkning är slutgiltig - du kan inte återta den när den väl är gjord, och din motspelare kan inte avböja skänkningen.

Se fullständiga regler för mer information om skänkningar.

c
Tillämpa handicap i handicapmatch

Du och din motspelare bör informera varandra om era handicap före matchen. Om du uppger en felaktig handicap och inte rättar till misstaget innan din motspelare slår ett slag:

 • Om den handicap du uppger är för hög och detta påverkar det antal slag som du får eller ger, blir du diskvalificerad.
 • Om den handicap du uppger är för låg, blir det ingen plikt och du måste spela på denna lägre handicap.

Handicapslag ges per hål, och den med lägre nettoscore vinner hålet. Om en delad match förlängs, ges handicapslag per hål på samma sätt som under ronden.

Se fullständiga regler för mer information om tillämpning av handicap i en match.

d
Dina skyldigheter i matchspel

Du är skyldig att:

 • informera din motspelare om rätt antal slag när du blir tillfrågad,
 • upplysa din motspelare så snart som det rimligtvis är möjligt efter att du har fått plikt, samt
 • veta ställningen i matchen.

I en match bör du tillvarata dina egna rättigheter och intressen i enlighet med reglerna:

 • Om du vet eller tror att din motspelare har brutit mot en regel som ger plikt, måste du göra något åt regelbrottet eller välja att bortse från det.
 • Men om du och din motspelare avsiktligen kommer överens om att bortse från ett regelbrott eller en plikt som ni vet gäller, blir ni båda diskvalificerade.
 • Om du och din motspelare är oeniga om huruvida en av er har brutit mot en regel, får du tillvarata dina rättigheter genom att be om ett domslut.

Se fullständiga regler för mer information om skyldigheter och när plikt gäller för att ha uppgett fel antal slag eller inte upplyst din motspelare om en plikt.

3.3
Slagspel

Syfte: Slagspel har speciella regler (i synnerhet för scorekort och för att håla ut), eftersom:

 • Du tävlar mot alla de andra spelarna i tävlingen, och
 • alla spelare måste behandlas lika enligt reglerna.

Efter ronden måste du och din markör intyga att din score på varje hål är riktig och du måste lämna in scorekortet till tävlingsledningen.

a
Vinnare i slagspel

Den spelare som avslutar alla ronder på det totalt lägsta antalet slag vinner.

b
Resultathantering i slagspel

Markörens ansvar. Efter varje hål under ronden bör din markör bekräfta antalet slag som du haft på det hålet och föra in den bruttoscoren på ditt scorekort.

När ronden har avslutats, måste din markör intyga scorerna för hålen på ditt scorekort. Om du har haft mer än en markör, måste varje markör intyga de scorer där han/hon har varit din markör.

Ditt ansvar. När ronden har avslutats:

 • bör du noggrant kontrollera scorerna för hålen som förts in av din markör och ta upp eventuella problem med tävlingsledningen,
 • måste du se till att din markör intygar scorerna för hålen på scorekortet,
 • får du inte ändra någon score för ett hål som införts av din markör utan markörens samtycke eller efter godkännande av tävlingsledningen, samt
 • måste du intyga scorerna för hålen på scorekortet och utan dröjsmål lämna in det till tävlingsledningen, varefter du inte får ändra på scorekortet.

Om du bryter mot något av dessa krav, blir du diskvalificerad.

Felaktig score för ett hål. Om du lämnar in ett scorekort med en felaktig score på något hål:

 • Om den inlämnade scoren för ett hål är högre än din verkliga score, står den inlämnade högre scoren fast.
 • Om den inlämnade scoren för ett hål är lägre än din verkliga score eller att ingen score är inlämnad för ett hål, blir du diskvalificerad.

Resultathantering i en handicaptävling. Du har ansvar för att förvissa dig om att din handicap finns angiven på ditt scorekort. Om du lämnar in ett scorekort utan rätt handicap:

 • Om den handicap som är angiven på ditt scorekort är för hög och detta påverkar antalet handicapslag, eller att ingen handicap är angiven, blir du diskvalificerad från handicaptävlingen.
 • Om den handicap som är angiven på ditt scorekort är för låg, blir det ingen plikt och din nettoscore står fast med denna lägre handicap.

Se fullständiga regler för information om undantaget för att inte ha tagit med en icke känd plikt på ditt scorekort.

c
Att inte håla ut

Du måste håla ut på varje hål i en rond. Om du inte gör detta, måste du rätta till det felet innan du slår ett slag för att starta ett annat hål, eller, om det rör sig om det sista hålet i ronden, innan du lämnar in ditt scorekort.

Om du inte rättar till felet inom den tiden, blir du diskvalificerad.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.

Sida

Två eller flera partners som tävlar som en enhet i en rond i matchspel eller slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Markör

I slagspel, den person som har ansvaret för att föra in din score på ditt scorekort och för att intyga detta scorekort. Markören kan vara en annan spelare, men inte din partner.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.