The R&A - Working for Golf
Spelarens utrustning
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Utforska mer

Regel 3
Regel 5

Syfte: Regel 4 gäller för den utrustning som du får använda under din rond. Baserat på principen att golf är ett utmanande spel där framgång bör bero på ditt omdöme, dina färdigheter och förmågor:

 • måste du använda klubbor och bollar som överensstämmer med reglerna,
 • vara begränsad till inte fler än 14 klubbor och får normalt inte ersätta skadade eller förlorade klubbor och
 • vara begränsad när det gäller användning av annan utrustning som ger konstlad hjälp i ditt spel.
4.1
Klubbor
a
Godkända klubbor för att slå ett slag

Du måste använda en klubba som överensstämmer med kraven i Utrustningsreglerna (Equipment Rules).

Om din godkända klubba skadas under din rond eller medan spelet är avbrutet, får du fortsätta att slå slag med den skadade klubban under resten av ronden eller få din klubba lagad genom att återställa den så nära som möjligt till dess skick innan skadan inträffade.

Se fullständiga regler för mer information om begränsningar i att laga skador och avsiktliga ändringar av en klubbas spelegenskaper.

Plikt för att slå ett slag i strid med Regel 4.1a: diskvalifikation.

b
Begränsning till 14 klubbor; dela, komplettera eller byta ut klubbor under en rond

Du får inte påbörja en rond med fler än 14 klubbor eller ha fler än 14 klubbor under ronden.

Om du påbörjar en rond med färre än 14 klubbor får du komplettera med klubbor under ronden upp till 14-klubborsbegränsningen.

När du blir medveten om att du bryter mot denna regel genom att ha fler än 14 klubbor, måste du omedelbart ta den övertaliga klubban eller klubborna ur spel genom förfarandet i Regel 4.1c.

Se fullständiga regler för mer information om att dela, komplettera eller byta ut klubbor, inkluderat de begränsade undantagen när du inte orsakat skadan.

Plikt för brott mot Regel 4.1b: Plikten som läggs till baseras på när du blir medveten om regelbrottet:

 • Under spelet av hålet: Plikten läggs till vid slutet av det hål som du spelar. I matchspel måste du avsluta hålet, lägga det hålets resultat till matchresultatet och sedan lägga till plikten för att justera matchresultatet.
 • Mellan två hål: Plikten läggs till vid slutet av det hål som just avslutats, inte på nästa hål.

Plikt i matchspel - matchresultatet justeras genom avdrag av hål, maximalt två hål:

 • Detta är en plikt genom matchjustering – det är inte detsamma som plikten ”förlust av hål”.
 • Vid slutet av hålet som du spelar eller som just avslutats, justeras matchresultatet genom att dra av ett hål för varje hål där ett regelbrott har skett, med ett maximalt avdrag om två hål för ronden.
 • Om du, till exempel, startat med 15 klubbor och blir medveten om regelbrottet under spelet av det tredje hålet, och sedan vinner det hålet för att bli tre upp i matchen, tillämpas den maximala justeringen med två hål och du är nu ett upp i matchen.

Plikt i slagspel – två slags plikt, maximalt fyra slag: Du får den allmänna plikten (två pliktslag) för varje hål där ett regelbrott skett, med en maximal plikt om fyra slag för ronden (två slags plikt läggs till vart och ett av de två första hålen där regelbrotten skett).

c
Förfarande för att ta en klubba ur spel

När du under en rond blir medveten om att du har fler än 14 klubbor eller slagit ett slag med en annan spelares klubba, måste du omedelbart vidta en åtgärd som tydligt visar varje klubba som du tagit ur spel (t ex meddela detta till annan spelare eller att vända klubban upp och ned i bagen).

Plikt för att inte omedelbart vidta åtgärd som tydligt visar varje klubba som du tagit ur spel: diskvalifikation.

Se fullständiga regler för information om att ta en klubba ur spel strax innan du påbörjar din rond.

4.2
Bollar
a
Bollar godkända för spel av en rond

Du måste använda en boll som är godkänd enligt Utrustningsreglerna (Equipment Rules). Du kan få en godkänd boll att spela med från vem som helst, även en annan spelare på banan.

Du får inte slå ett slag med en boll vars spelegenskaper avsiktligt förändrats.

Plikt för att slå ett slag i strid med Regel 4.2a: diskvalifikation.

b
Bollen går i bitar under spelet av ett hål
Se fullständiga regler för information om vad du ska göra när en boll går i bitar under spelet av ett hål.
c
Bollen blir hackad eller sprucken under spelet av ett hål

Om du har rimliga skäl att tro att din boll har blivit hackad eller sprucken under spelet av ett hål, får du lyfta den för att undersöka. Först måste du markera punkten där bollen låg och sedan lyfta den utan att rengöra den (utomgreen).

Om du lyfter din boll utan sådana rimliga skäl, inte markerar läget för bollen innan den lyfts eller rengör den när detta inte är tillåtet, får du ett slags plikt.

Du får endast byta in en annan boll (genom att återplacera den på den ursprungliga punkten) om det tydligt går att se att den ursprungliga bollen är hackad eller sprucken och att denna skada har skett på hålet som spelas – men inte om den bara är skrapad eller repad eller om bara ytskiktet är skadat eller om den är missfärgad.

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 4.2c: allmän plikt

4.3
Användning av utrustning

Regel 4.3 gäller för all slags utrustning som du skulle kunna använda under din rond.

Denna regel gäller bara för hur du använder utrustning. Den begränsar inte den utrustning som du får medföra under en rond.

a
Tillåten och förbjuden användning av utrustning

Du får använda utrustning som hjälp i ditt spel under en rond, utom att du inte får skapa en eventuell fördel genom att:

 • använda utrustning (utom en klubba eller en boll) som på ett konstgjort sätt tar bort eller minskar behovet av skicklighet eller omdöme som är avgörande för spelets utmaning eller
 • använda utrustning (även en klubba eller en boll) på ett onormalt sätt för att slå ett slag. ”Onormalt sätt” innebär ett sätt som i grunden är annorlunda än dess avsedda användning och som inte är normalt vedertaget som en del av att spela spelet.

Se fullständiga regler för vanliga exempel på användning av utrustning som är tillåten, och inte tillåten, under din rond, t ex användande av utrustning för att mäta avstånd och vind, användande av mätare som ger klubbvalsrekommendationer eller användande av ett träningshjälpmedel.

b
Utrustning som används av medicinska skäl

Se fullständiga regler för information om att begära användning av utrustning av medicinska skäl och de skäl som tävlingsledningen har att överväga.

Plikt för brott mot Regel 4.3:

 • Plikt vid första regelbrottet: allmän plikt.
 • Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation. Det finns några få situationer där ett andra brott bedöms vara en sammanhängande handling till det första brottet och därför gäller endast den allmänna plikten.
Utrustningsregler (Equipment Rules)

Specifikationer och andra bestämmelser för klubbor, bollar och annan utrustning som du är tillåten att använda under en rond. Utrustningsreglerna (Equipment Rules) återfinns på RandA.org/EquipmentStandards.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Utrustningsregler (Equipment Rules)

Specifikationer och andra bestämmelser för klubbor, bollar och annan utrustning som du är tillåten att använda under en rond. Utrustningsreglerna (Equipment Rules) återfinns på RandA.org/EquipmentStandards.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.