The R&A - Working for Golf
Spela ronden
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d
Utforska mer

Regel 4
Regel 6

Syfte: Regel 5 gäller för hur en rond spelas – t ex var och när du får öva på banan före eller under en rond, när din rond påbörjas och avslutas och vad som händer när spelet måste avbrytas eller återupptas. Du förväntas att:

 • påbörja varje rond i tid, och
 • spela utan avbrott och i rask takt under varje hål tills din rond är avslutad.

När det är din tur att spela, rekommenderas att du slår ditt slag inom högst 40 sekunder och i regel snabbare än så.

5.1
Innebörd av rond

En “rond" är 18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Se fullständiga regler för mer information om innebörden av en rond och hur reglerna tillämpas när spelat avbryts eller när en rond slutar oavgjord.

5.2
Övning på banan före eller mellan ronder

“Övning på banan” innebär att spela en boll från var som helst, eller pröva ytan på en green på något hål genom att rulla en boll eller gnugga ytan.

a
Matchspel

Du får öva på banan före en rond eller mellan ronder i en matchspelstävling.

b
Slagspel

På dagen för en slagspelstävling får:

 • du inte öva på banan före en rond, utom att du får öva puttning eller chippning på eller nära ditt första tee och öva på varje övningsområde.
 • du öva på banan efter att ha avslutat spelet av din sista rond den dagen.

Plikt för brott mot Regel 5.2:

 • Plikt för första regelbrottet: allmän plikt (tillämpas på ditt första hål).
 • Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation.
5.3
Påbörja och avsluta en rond
a
När rond påbörjas

Du måste starta på (och inte före eller efter) din starttid.

Plikt för brott mot Regel 5.3a: diskvalifikation, utom i dessa tre fall:

 • Undantag 1 - Du anländer till startplatsen, beredd att spela, inte mer än fem minuter för sent: Du får den allmänna plikten på ditt första hål.
 • Undantag 2 - Du startar inte mer än fem minuter för tidigt: Du får den allmänna plikten på ditt första hål.
 • Undantag 3 - Tävlingsledningen beslutar att exceptionella omständigheter förhindrat dig att starta i tid: Detta blir inget brott mot denna regel och ingen plikt.
b
När en rond avslutas
Se fullständiga regler för information om när en rond avslutas.
5.4
Spela i grupper ”bollar”

Du måste spela varje hål med din motspelare i matchspel eller i samma grupp ("boll") som fastställts av tävlingsledningen i slagspel.

Plikt för brott mot Regel 5.4: diskvalifikation

5.5
Övning under ronden eller medan spelet är avbrutet

Under spelet av ett hål och mellan två hål får du inte slå ett övningsslag.

Undantag - Mellan hål får du öva puttning eller chippning på eller nära green på det hål som du just avslutat och varje övningsgreen, samt tee på ditt nästa hål. Men sådana övningsslag får inte göras från en bunker och får inte orimligt fördröja spelet.

Plikt för brott mot Regel 5.5: allmän plikt.Om regelbrottet sker mellan två hål, läggs plikten på ditt nästa hål.

Se fullständiga regler för information om övning medan spelet är avbrutet eller stoppat på annat sätt.

5.6
Orimlig fördröjning; Raskt speltempo
a
Orimlig fördröjning av spel

Du får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet av ett hål eller mellan två hål.

Plikt för brott mot Regel 5.6a:

 • Plikt vid första överträdelsen: ett slags plikt.
 • Plikt vid andra överträdelsen: allmän plikt.
 • Plikt vid tredje överträdelsen: diskvalifikation.

Om du fördröjer spelet mellan två hål på ett orimligt sätt, läggs plikten på nästa hål.

b
Raskt speltempo

Meningen är att en golfrond ska spelas i rask takt.

Ditt speltempo påverkar troligen hur lång tid det kommer att ta för andra spelare att spela sina ronder, både de i din egen grupp och de i efterföljande grupper. Du uppmuntras att släppa igenom snabbare grupper.

Rekommendationer för speltempo. Du bör spela i rask takt under hela ronden, inklusive den tid det tar att:

 • förbereda och genomföra varje slag,
 • förflytta sig från en plats till en annan mellan slagen och
 • förflytta sig till nästa tee sedan ett hål är avslutat.

Du bör förbereda dig inför ditt nästa slag i förväg och vara redo att spela när det är din tur.

När det är din tur att spela:

 • rekommenderas att du genomför slaget inom högst 40 sekunder när du kan (eller borde kunna) spela utan hinder eller störningar, och
 • du bör som regel kunna spela fortare än så och uppmuntras att göra det.

Spela i fel ordning för att hålla speltempot. I slagspel, spela “ready golf” på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

I matchspel, får du och din motspelare komma överens om att en av er får spela i fel ordning för att vinna tid.

5.7
Avbryta spelet; Återuppta spelet
a
När du får eller måste avbryta spelet

Du får inte avbryta spelet under en rond utom i dessa fall:

 • Avbrott efter beslut av tävlingsledningen.
 • Du tror det är fara för blixtnedslag och i sådant fall måste du rapportera detta till tävlingsledningen.
 • I matchspel får du och din motspelare komma överens om att avbryta spelet av vilken anledning som helst, utom när detta skulle försena tävlingen.

Om du avbryter spelet av någon orsak som inte tillåts enligt denna regel eller inte rapporterar till tävlingsledningen när det krävs att detta görs, blir du diskvalificerad.

b
Vad du måste göra när tävlingsledningen avbryter spelet

Omedelbart avbrott (t ex när det är överhängande fara). Om tävlingsledningen beslutar om omedelbart avbrott av spelet, måste du genast avbryta spelet och får inte slå något ytterligare slag innan tävlingsledningen återupptar spelet.

Normalt avbrott (t ex för mörker eller ospelbar bana). Om alla spelare i din grupp är mellan två hål måste du avbryta spelet och får inte slå något slag för att starta ett nytt hål innan tävlingsledningen återupptar spelet.

Om någon spelare i din grupp har startat spelet av ett hål, får spelarna välja att antingen avbryta spelet eller spela ut hålet. Så snart din grupp avslutar hålet eller avbryter innan de avslutat hålet, får du inte slå något ytterligare slag, förrän tävlingsledningen återupptar spelet.

Plikt för brott mot Regel 5.7b: diskvalifikation.

c
Vad du måste göra när spelet återupptas

Du måste återuppta spelet vid den tidpunkt som tävlingsledningen angett och från där du avbröt spelet av ett hål eller, om mellan två hål, på ditt nästa tee, även om spelet återupptas en annan dag.

Plikt för brott mot Regel 5.7c: diskvalifikation.

d
Lyfta din boll när spelet avbryts, återplacera och byta in din boll när spelet återupptas

När spelet av ett hål avbryts enligt denna regel, får du markera och lyfta din boll.

Antingen innan eller när spelet återupptas:

 • Du måste återplacera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den ursprungliga punkten (som, om den inte är känd, måste uppskattas).
 • Om din boll inte lyfts när spelet avbröts, får du spela bollen som den ligger, eller markera och lyfta bollen och återplacera den bollen eller en annan boll på den ursprungliga punkten.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med Regel 5.7d: allmän plikt.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Bunker

En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

 • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
 • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
 • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
 • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.