The R&A - Working for Golf
Spela ett hål
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5
Utforska mer

Regel 5
Regel 7

Syfte: Regel 6 täcker hur ett hål ska spelas - t ex de speciella reglerna för att slå ut från tee för att starta ett hål, kravet att använda samma boll för hela hålet utom när det är tillåtet att byta boll, spelordning (som har större betydelse i matchspel än i slagspel) och att avsluta ett hål.

6.1
Starta spelet av ett hål
a
När ett hål startas

Du har startat ett hål när du slår ett slag för att starta hålet.

b
En boll måste spelas från tee

Om du startar ett hål genom att spela en boll från en plats utanför tee (inklusive från fel uppsättning av teemarkeringar för en annan teeplacering på samma hål eller ett annat hål):

Matchspel. Det blir ingen plikt och du spelar bollen som den ligger, men motspelaren får återkalla slaget och i sådant fall måste du spela från tee.

Se fullständiga regler för mer information om motspelare som återkallar ditt slag.

Slagspel Du får den allmänna plikten (två pliktslag) och måste rätta till misstaget genom att spela en boll från tee. Om du inte rättar misstaget blir du diskvalificerad.

Se fullständiga regler för mer information om vad som gäller för slag som slås utanför tee och diskvalifikationen för att inte rätta misstaget.

6.2
Spela en boll från tee
a
När regler för tee gäller

Reglerna för tee gäller varje gång du är skyldig att eller får spela från tee.

Se fullständiga regler för mer information om när regler för tee gäller.

b
Regler för tee

Din boll är på tee när någon del av bollen vidrör eller är ovanför någon del av tee. Du får stå utanför tee när du slår ett slag mot en boll på tee. Du får spela bollen från en peg placerad i eller på marken eller från själva marken.

Se fullständiga regler för mer information om tee, inkluderat vissa förhållanden som får förbättras, begränsningar för att flytta teemarkeringar och behandling av en boll i vila inom tee efter ett slag.

6.3
En boll som används vid spelet av ett hål

Syfte: Ett hål spelas genom ett eller flera på varandra följande slag från tee till green och i hålet. Efter att ha slagit ut från tee krävs det i normala fall av dig att spela samma boll tills hålet är avslutat. Du får plikt för att slå ett slag mot fel boll eller en inbytt boll när byte inte är tillåtet enligt reglerna.

a
Håla ut med samma boll som spelats från tee

Du får spela vilken godkänd boll som helst när hålet startas från tee och får byta boll mellan två hål.

Du måste håla ut med samma boll som spelats från tee, utom när:

 • den bollen är förlorad eller stannar out of bounds eller
 • du byter in en annan boll (vare sig detta är tillåtet eller inte).

Du bör sätta ett identifieringsmärke på bollen som ska spelas.

b
Byta in en annan boll under spelet av ett hål

När du tar lättnad genom att droppa eller placera får du använda antingen den ursprungliga bollen eller en annan boll.

När du spelar igen varifrån föregående slag slogs, får du använda antingen den ursprungliga bollen eller en annan boll.

När du återplacerar en boll på en punkt, tillåts du inte att byta in en boll och måste använda den ursprungliga bollen, med vissa undantag i Regel 14.2a.

Om du slår ett slag mot en felaktigt inbytt boll:

 • får du den allmänna plikten.
 • I slagspel måste du sedan avsluta hålet med den felaktigt inbytta bollen.
c
Fel boll

Du får inte slå ett slag mot fel boll.

Se fullständiga regler för information om undantag för boll som rör sig i vatten.

Plikt för spel på fel boll: allmän plikt.

I matchspel:

 • Om du och din motspelare spelar varandras bollar under spelet av ett hål, får den som var först med att slå ett slag mot fel boll den allmänna plikten (förlorat hål).
 • Om det inte är känt vilken fel boll som spelades först, blir det ingen plikt och hålet måste spelas färdigt med de utbytta bollarna.

I slagspel måste du rätta till misstaget genom att fortsätta spela med den ursprungliga bollen som den ligger eller ta lättnad enligt reglerna:

 • Slaget som slagits med fel boll och varje ytterligare slag innan felet rättas till räknas inte.
 • Om du inte rättar till misstaget innan ett slag slås för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet för ronden, innan ditt scorekort lämnas in, blir du diskvalificerad.
6.4
Spelordning vid spelet av ett hål

Syfte: Regel 6.4 täcker spelordningen genom hela hålet. Spelordningen från tee beror på vem som har honnören och baseras därefter på vilken boll som ligger längst från hålet.

 • I matchspel är spelordningen grundläggande; om du spelar i fel ordning, får din motspelare återkalla slaget och därigenom tvinga dig att spela igen.
 • I slagspel blir det ingen plikt att spela i fel ordning, och du både får och uppmanas att spela ”ready golf” - d v s att spela i fel ordning, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
a
Matchspel

Starta det första hålet. Honnören bestäms av lottningen eller, om det inte har skett någon lottning, genom överenskommelse eller genom att använda en slumpmässig metod (t ex att singla slant).

Starta alla andra hål. Spelaren som vinner ett hål har honnören på nästa tee. Om hålet delats, behålls honnören av spelaren som hade den på föregående tee.

Efter att båda spelare startat ett hål. Bollen som är längre från hålet ska spelas först.

I samtliga fall, om du spelar när det var din motspelares tur att spela blir det ingen plikt och du spelar din boll som den ligger, men din motspelare får återkalla slaget.

Undantag – Spela i fel ordning efter överenskommelse för att spara tid: För att spara tid får du och din motspelare komma överens om att spela i fel ordning.

Se fullständiga regler för mer information om en motspelare som återkallar ditt slag. 

b
Slagspel

Starta det första hålet. Honnören bestäms av lottningen eller, om det inte har skett någon lottning, genom överenskommelse eller genom att använda en slumpmässig metod (t ex att singla slant).

Starta alla andra hål.

 • Spelaren i gruppen (”bollen") med den lägsta bruttoscoren på ett hål har honnören på nästa tee; spelaren med den näst lägsta bruttoscoren bör sedan spela; och så vidare.
 • Om två eller flera spelare har samma score på ett hål, bör de spela i samma ordning som på föregående tee.
 • Honnören bestäms av bruttoscorer, även i en handicaptävling.

Efter att alla spelare har startat ett hål. Bollen som är längst från hål bör spelas först.

I samtliga fall blir det ingen plikt om du spelar i fel ordning, förutom att om du och en annan spelare kommer överens om att spela i fel ordning för att ge en av er en fördel, får var och en av er den allmänna plikten (två slags plikt).

"Ready Golf". I slagspel både får och uppmuntras du att spela i fel ordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, t ex när:

 • du kommer överens med annan spelare att göra det av praktiska skäl eller för att spara tid,
 • din boll stannar på ett mycket kort avstånd från hålet och du vill håla ut, eller
 • du är redo och kan spela innan en annan spelare vars tur det är att spela enligt den normala spelordningen, så länge du inte genom att spela i fel ordning distraherar, stör eller utsätter någon annan spelare för fara.

Men om spelaren vars tur det är att spela är redo och kan spela och visar att han/hon vill spela först, bör övriga spelare i regel vänta tills den spelaren har spelat.

Se fullständiga regler för information om spelordning vid spel av annan boll från tee, en provisorisk boll eller när lättnad tas.

6.5
Avsluta spelet av ett hål

Se fullständiga regler för information om när spelet av ett hål har avslutats.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Peg

Ett föremål som används för att höja upp din boll från marken när du spelar från tee. Den får inte vara längre än 101,6 mm (fyra inches) och måste överensstämma med Utrustningsreglerna (Equipment Rules).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att du eller din caddie (eller din partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Out of bounds

Alla områden utanför banans gräns som den definierats av tävlingsledningen. Alla områden innanför den gränsen är på banan.

Gränsen för banan sträcker sig både upp från marken och ner under marken.

Banans gräns bör definieras av föremål för banans gräns eller av linjer:

 • Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå (med undantag för vinklade stöd), och dessa pinnar eller stängselstolpar är out of bounds.
 • När gränsen definieras av andra föremål, t ex en mur, eller när tävlingsledningen önskar använda ett gränsstängsel på ett annat sätt, bör tävlingsledningen definiera gränsen.
 • Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds.
När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är, men de har ingen annan betydelse. Gränspinnar eller linjer bör vara vita.
Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
 • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Fel boll

Varje boll utom din:

 • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
 • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
 • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Fel boll

Varje boll utom din:

 • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
 • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
 • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Fel boll

Varje boll utom din:

 • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
 • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
 • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Fel boll

Varje boll utom din:

 • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
 • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
 • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Fel boll

Varje boll utom din:

 • boll i spel (oavsett om det är din ursprungliga boll eller en inbytt boll).
 • provisoriska boll (innan du ger upp den enligt Regel 18.3c), eller
 • andra boll i slagspel som spelats enligt Regel 14.7b eller 20.1c.

Exempel på fel boll är en annan spelares boll i spel, en övergiven boll och din egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Scorekort

Det dokument där din score på varje hål förs in i slagspel.

Honnör

Din rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).

Honnör

Din rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Honnör

Din rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Honnör

Din rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).

Honnör

Din rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Honnör

Din rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).