The R&A - Working for Golf
Banan spelas som den är
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3
Utforska mer

Regel 7
Regel 9

Syfte: Regel 8 omfattar en grundläggande princip för spelet: ”spela banan som den är.” När din boll har stannat, får du normalt lov att acceptera de förhållanden som påverkar slaget och inte förbättra dem innan bollen spelas. Du får emellertid vidta vissa rimliga åtgärder även om de förbättrar dessa förhållanden, och om möjligheterna att återskapa förhållandena utan plikt är begränsade, efter att de har förbättrats eller försämrats.

8.1
Dina åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar ditt slag

Denna regel begränsar vad du kan göra för att förbättra "förhållandena som påverkar slaget" (se definitionen för en uppräkning på saker som är skyddade).

a
Åtgärder som inte är tillåtna

Utom på de begränsade sätt som tillåts i Regel 8.1b, c och d, får du inte vidta någon av dessa åtgärder om de förbättrar förhållandena som påverkar ditt slag:

 • Flytta, böja eller bryta varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål, föremål för banans gräns eller teemarkeringar när en boll spelas från denna tee.
 • Flytta ett löst naturföremål eller flyttbart tillverkat föremål till ett läge (t ex för att bygga ett underlag för en stans).
 • Förändra markytan.
 • Ta bort eller pressa ned sand eller lös jord.
 • Ta bort dagg, frost eller vatten.

Plikt för brott mot Regel 8.1a: allmän plikt.

b
Åtgärder som är tillåtna

Vid förberedelse för ett slag, får du vidta någon av dessa åtgärder, och det blir ingen plikt även om detta gör att förhållandena som påverkar slaget förbättras:

 • På ett ärligt sätt söka efter din boll genom att vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den.
 • Vidta rimliga åtgärder för att ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål.
 • Vidta rimliga åtgärder för att markera läget för din boll och att lyfta och återplacera din boll.
 • Grunda din klubba lätt precis framför eller precis bakom din boll (men detta kan du inte göra i en bunker).
 • Placera dina fötter stadigt när stansen tas, inklusive ett rimligt grävande med dina fötter i sand eller lös jord.
 • Ta din stans på ett ärligt sätt genom att vidta rimliga åtgärder för att komma åt din boll och ta din stans. Men när så görs, har du inte rätt till en normal stans eller sving och du måste använda det sätt som ger minst påverkan för att hantera den speciella situationen.
 • Slå ett slag eller baksvingen för ett slag som sedan slås. Men när din boll är i en bunker, är det inte tillåtet att röra vid sanden i bunkern när din baksving görs.
 • green, ta bort sand och lös jord och reparera skada.
 • Röra på ett naturföremål för att se om det är löst. Men om föremålet visar sig vara växande eller sitter fast, måste det fortfarande sitta fast och återställas så nära som möjligt till sitt ursprungliga läge.

Se fullständiga regler för information om tillåtna åtgärder på tee och i en bunker.

c
Undvika plikt genom återställa förhållanden som förbättrats i strid med Regel 8.1a

Det finns ett begränsat antal exempel när du kan undvika plikt genom att återställa de ursprungliga förhållandena innan slaget slås. Bedömningen om förbättringen har avlägsnats, kommer att göras av tävlingsledningen.

Se fullständiga regler för mer information om att undvika plikt genom att återställa förbättrade förhållanden.

d
Återställa förhållanden som försämrats efter att en boll har stannat

Om förhållandena som påverkar slaget har försämrats av någon annan spelare, ett djur eller ett konstgjort föremål efter att din boll har stannat, har du möjligheten att återställa de ursprungliga förhållandena så långt det är möjligt. Dock är du inte tillåten att återställa förhållandena om de har försämras av dig, av ett naturföremål eller av naturkrafter.

Se fullständiga regler för mer information om att återställa förhållanden som försämrats efter att din boll har stannat.

8.2
Avsiktliga åtgärder för att förändra andra fysiska förhållanden i syfte att påverka din boll i vila eller slag

Se fullständiga regler för mer information om avsiktliga åtgärder som vidtas för att förändra andra fysiska förhållanden för att påverka din egen boll, inkluderat de undantagna åtgärder som tillåts av omsorg av banan.

8.3
Avsiktliga åtgärder för att förändra fysiska förhållanden i syfte att påverka en annan spelares boll i vila eller slag

Se fullständiga regler för information om avsiktliga åtgärder som vidtas för att förändra andra fysiska förhållanden för att påverka en annan spelares boll i vila eller slag som ska slås.

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Oflyttbart tillverkat föremål

Varje tillverkat föremål som inte kan flyttas utan orimlig ansträngning eller utan att skada det tillverkade föremålet eller banan, samt på annat sätt inte överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål.

Organiskt föremål

Ett konstgjort föremål som av tävlingsledningen definierats som en del av utmaningen att spela banan och från vilket lättnad utan plikt inte är tillåten.

Konstgjorda föremål definierade av tävlingsledningen som organiska föremål är oflyttbara (se Regel 8.1a). Men om en del av ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål, betraktas den delen som ett flyttbart tillverkat föremål.

Organiska föremål är inte tillverkade föremål eller föremål för banans gräns.

Föremål för banans gräns

Konstgjorda föremål som definierar eller visar out of bounds, t ex murar, stängsel, pinnar och räcken, från vilka lättnad utan plikt inte är tillåten.

Detta innefattar varje fundament eller stolpe för ett gränsstängsel, men innefattar inte vinklade stöd eller vajrar som är fästa vid en mur eller stängsel, eller varje trappsteg, bro eller liknande konstruktion för att ta sig över muren eller stängslet.

Föremål för banans gräns behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara (se Regel 8.1a).

Föremål för banans gräns är inte tillverkade föremål eller organiska föremål.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Bunker

En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

 • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
 • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
 • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
 • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Bunker

En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

 • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
 • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
 • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
 • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Djur

Varje levande varelse från djurriket (utom människor).

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.