The R&A - Working for Golf
Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
9.1
a
b
9.2
a
b
9.3
9.4
a
b
9.5
9.6
9.7
a
b
Utforska mer

Regel 8
Regel 10

Syfte: Regel 9 omfattar en viktig princip av spelet: “spela bollen som den ligger”.

 • Om din boll stannar och därefter rubbas av naturkrafter t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge.
 • Om din boll i vila lyfts eller rubbats av någon eller något utomstående innan slaget slås, måste din boll återplaceras på sin ursprungliga punkt.
 • Du bör vara försiktig nära en boll i vila, och om du orsakar att din egen eller din motspelares boll rubbas får du normalt plikt (utom på green).
9.1
Bollen spelas som den ligger
a
Spela din boll varifrån den stannat

Du måste spela din boll i vila på banan som den ligger, utom när reglerna kräver eller tillåter dig att:

 • spela en boll från en annan plats på banan eller
 • lyfta en boll och återplacera den på dess ursprungliga punkt.
b
Vad du ska göra när din boll rör sig vid baksving eller slag

Om din boll i vila börjar röra sig efter att du har påbörjat slaget eller i baksvingen för ett slag och du fullföljer slaget:

 • får bollen inte återplaceras, oavsett orsaken till vad som fick den att rubbas.
 • I stället måste du spela bollen varifrån den stannade efter slaget.
 • Om du orsakade att bollen rubbades, se Regel 9.4b för att få reda på om det blir plikt.

Plikt för att spela en felaktigt inbytt boll eller för att spela från fel plats i strid med Regel 9.1: allmän plikt.

9.2
Avgöra om din boll har rubbats och vad som orsakade att den rubbades
a
Avgöra om din boll har rubbats

Din boll i vila betraktas som om den har rubbats bara om det är känt eller så gott som säkert att den har det.

Om din boll kan ha rubbats men det är inte känt eller så gott som säkert betraktas det som den inte har rubbats och du måste spela den som den ligger.

b
Avgöra vad som fick din boll att rubbas

Enligt reglerna finns det bara fyra möjliga orsaker till att din boll i vila rubbats innan du slår ett slag:

 • naturkrafter, t ex vind eller vatten,
 • du, inklusive din caddie,
 • din motspelare i matchspel, inklusive din motspelares caddie eller
 • något utomstående, inklusive varje annan spelare i slagspel.

Du, din motspelare eller något utomstående betraktas ha orsakat att en boll rubbats endast om det är känt eller så gott som säkert att så är fallet. Om inte, betraktas bollen som att den rubbats av naturkrafter.

9.3
Bollen rubbad av naturkrafter

Om naturkrafter (t ex vind eller vatten) orsakar att din boll i vila rubbas blir det ingen plikt, och din boll måste spelas från sitt nya läge.

Undantag – Om din boll på green rubbas efter att du redan hade lyft och återplacerat den måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 9.3: allmän plikt.

9.4
Bollen lyft eller rubbad av dig
a
När en lyft eller rubbad boll måste återplaceras

Om du eller din caddie lyfter din boll i vila eller orsakar att den rubbas, måste din boll återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas), utom:

 • när du lyfter bollen enligt en regel för att ta lättnad eller för att återplacera bollen på en annan punkt, eller
 • när din boll rubbas efter det att du påbörjat slaget eller baksvingen för ett slag och sedan fullföljer slaget.
b
Plikt för att lyfta, avsiktligt vidröra din boll eller orsaka att den rubbas

Om du lyfter eller avsiktligt vidrör din boll i vila eller orsakar att den rubbas får du ett slags plikt.

Men det finns fyra undantag då du inte får plikt:

Undantag 1 – När du tillåts att lyfta eller rubba en boll.

Undantag 2 – Oavsiktligt rubba bollen innan den hittas.

Undantag 3 – Oavsiktligt rubba bollen på green.

Undantag 4 – Oavsiktligt rubba bollen någonstans utom på green under tillämpning av en regel.

Se fullständiga regler för ytterligare förklaring av dessa undantag.

Plikt för att spela en felaktigt inbytt boll eller för att spela från fel plats i strid med Regel 9.4: allmän plikt.

9.5
Bollen lyft eller rubbad av din motspelare i matchspel

Se fullständiga regler för information om när din boll är lyft eller rubbad av din motspelare i matchspel.

9.6
Bollen lyft eller rubbad av något utomstående

Om det är känt eller så gott som säkert att något utomstående lyft eller rubbat din boll utgår ingen plikt. Bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 9.6: allmän plikt.

9.7
En bollmarkering lyft eller flyttad
a
En boll eller bollmarkering måste återplaceras

Om din bollmarkering lyfts eller flyttats på något sätt (inklusive av naturkrafter) innan din boll är återplacerad, måste du antingen:

 • återplacera din boll på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas), eller
 • placera en bollmarkering för att markera detta ursprungliga läge.
b
Plikt för att lyfta en bollmarkering eller orsaka att den flyttas

Om du lyfter din bollmarkering eller orsakar att den rubbas innan din boll är återplacerad får du ett slags plikt. Om din motspelare gör detta får han/hon ett slags plikt.

Undantag – Undantag från Regel 9.4b och 9.5b gäller för att lyfta bollmarkering eller orsaka att den rubbas.

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 9.7: allmän plikt.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Känt eller så gott som säkert

Normen för att avgöra vad som hänt med din boll - till exempel, om din boll har stannat i ett pliktområde, om den har rubbats eller vad som fick den att rubbas.

Känt eller så gott som säkert innebär mer än enbart möjligt eller troligt. Det betyder antingen:

 • Det finns avgörande bevis för att händelsen i fråga har ägt rum med din boll, t ex när du eller andra vittnen har sett det hända, eller
 • även om det finns det minsta utrymme för tvivel, visar all rimlig tillgänglig information att sannolikheten för att händelsen i fråga har inträffat är minst 95 %.
Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Känt eller så gott som säkert

Normen för att avgöra vad som hänt med din boll - till exempel, om din boll har stannat i ett pliktområde, om den har rubbats eller vad som fick den att rubbas.

Känt eller så gott som säkert innebär mer än enbart möjligt eller troligt. Det betyder antingen:

 • Det finns avgörande bevis för att händelsen i fråga har ägt rum med din boll, t ex när du eller andra vittnen har sett det hända, eller
 • även om det finns det minsta utrymme för tvivel, visar all rimlig tillgänglig information att sannolikheten för att händelsen i fråga har inträffat är minst 95 %.
Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Matchspel

En spelform där du eller din sida direkt spelar mot en motspelare eller en sida av motspelare i en match ”man mot man” över en eller flera ronder.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Utomstående

Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

 • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
 • alla djur samt
 • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Utomstående

Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

 • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
 • alla djur samt
 • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Känt eller så gott som säkert

Normen för att avgöra vad som hänt med din boll - till exempel, om din boll har stannat i ett pliktområde, om den har rubbats eller vad som fick den att rubbas.

Känt eller så gott som säkert innebär mer än enbart möjligt eller troligt. Det betyder antingen:

 • Det finns avgörande bevis för att händelsen i fråga har ägt rum med din boll, t ex när du eller andra vittnen har sett det hända, eller
 • även om det finns det minsta utrymme för tvivel, visar all rimlig tillgänglig information att sannolikheten för att händelsen i fråga har inträffat är minst 95 %.
Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Känt eller så gott som säkert

Normen för att avgöra vad som hänt med din boll - till exempel, om din boll har stannat i ett pliktområde, om den har rubbats eller vad som fick den att rubbas.

Känt eller så gott som säkert innebär mer än enbart möjligt eller troligt. Det betyder antingen:

 • Det finns avgörande bevis för att händelsen i fråga har ägt rum med din boll, t ex när du eller andra vittnen har sett det hända, eller
 • även om det finns det minsta utrymme för tvivel, visar all rimlig tillgänglig information att sannolikheten för att händelsen i fråga har inträffat är minst 95 %.
Utomstående

Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

 • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
 • alla djur samt
 • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.