image
Tilbake
Spillerens regelsøker
Formålet med dette visuelle søket er å hjelpe deg - golferen, til å finne regelen som er relatert til din situasjon, på en enkel måte i Spillerens utgave. Den er ment å dekke de vanligste situasjonene du kommer opp i på golfbanen, så den dekker derfor ikke alle eventuelle situasjoner. Det visuelle søket forutsetter at du enten spiller individuelt slagspill eller matchspill.
Generelt område
Utstyr
Utenfor banen
Ballen
Utslagsområde
Straffeområde
Puttinggreen
Bunker
Hjelp fra Komiteen
Andre regler
Generelt område
Velg en situasjon
Utstyr
Velg en situasjon
Utenfor banen
Velg en situasjon
Ballen
Velg en situasjon
Utslagsområde
Velg en situasjon
Straffeområde
Velg en situasjon
Puttinggreen
Velg en situasjon
Bunker
Velg en situasjon
Hjelp fra Komiteen
Velg en situasjon
Andre regler
Velg en situasjon