Tilbake

Golfreglene

Bla i reglene
Om fremgangsmåter for Komiteen
Fremgangsmåter for Komiteen inneholder praktisk veiledning for de som er involvert i å organisere daglig spill på golfbaner eller som arrangerer konkurranser på alle nivåer av spillet. Den er delt inn i veiledning for "daglig spill" (når Komiteen ikke arrangerer en konkurranse) og veiledning for "konkurranser", men erkjenner at disse to ofte overlapper hverandre. Del 8 gir også maler for lokale regler som Komiteen kan innføre for å ta hensyn til lokale forhold.