Tilbake

Golfreglene

Bla i reglene
Om avklaringer
Avklaringer gis kun for elementer ved reglene som er vurdert til å kreve ytterligere utdypning. Men, de aller fleste spørsmålene som oppstår på banen vil være mulig å svare på gjennom golfreglene, og det anbefales derfor en grundig gjennomgang av den relevante regelen før man slår opp i avklaringene for veiledning.