Tilbake

Golfreglene

Bla i reglene
About Definitions Clarifications
Definitions Clarifications
F
Feil ball/1 - Del av feil ball er fortsatt feil ball
Hvis en spiller slår et slag på en del av en etterlatt ball som de ved et uhell trodde var ballen i spill, har de slått et slag på en feil ball og regel 6.3c gjelder.
Flyttet/1 - Når en ball som hviler på en gjenstand har flyttet seg
Flyttet/2 - TV-bevis viser at en ball i ro forandret posisjon, men ikke så mye at det skulle vært mulig å ha blitt sett med det blotte øye
Fritaksområde/1 - Avgjøre om en ball er i fritaksområdet
G
Grensegjenstand/1 - Statusen til gjenstander festet til en grensegjenstand
Grunn under reparasjon/1 - Skade forårsaket av Komiteen eller banemannskapet, er ikke alltid grunn under reparasjon
Grunn under reparasjon/2 - Ball i et tre som er rotfestet i grunn under reparasjon, er i grunn under reparasjon
Grunn under reparasjon/3 - Felt tre eller trestubbe er ikke alltid grunn under reparasjon
H
Hullet ut/1 - Hele ballen må være under overflaten for å være hullet ut når den er plugget i siden av hullet
Når en ball er plugget i siden av hullet, og ikke hele ballen er under overflaten til puttinggreenen, er ballen ikke hullet ut. Dette er tilfelle selv om ballen berører flaggstangen.
Hullet ut/2 - Ball anses som hullet ut selv om den ikke er "i ro"
K
Kjent eller så godt som sikkert/1 - Ved bruk av standarden "Kjent eller så godt som sikkert" når ball flytter seg
Kjent eller så godt som sikkert/2 - Så godt som sikkert er irrelevant hvis det kommer frem etter tre minutters leting
Kjent eller så godt som sikkert/3 - Spiller uvitende om at ballen ble spilt av en annen spiller
Komité/1 - Begrense et komitémedlems oppgaver og ansvar
Køllelengde/1 - Hvordan måle hvis den lengste køllen brekker
L
Løs naturgjenstand/1 - Statusen til frukt
Løs naturgjenstand/2 - Når løs naturgjenstand blir en hindring
Løs naturgjenstand/3 - Statusen til spytt
Spytt er enten midlertidig vann eller, etter spillerens valg, en løs naturgjenstand.
Løs naturgjenstand/4 - Løse naturgjenstander brukt som overflate på en vei
M
Mistet/1 - Letetid fortsetter når spiller går tilbake for å spille en provisorisk ball
Hvis en spiller har startet å lete etter sin ball og går tilbake til punktet der det forrige slaget ble slått, for å spille en provisorisk ball, fortsetter de tre minuttene med letetid uavhengig av om noen fortsetter å lete etter spillerens ball eller ikke.
Mistet/2 - Letetid ved leting etter to baller
N
Nærmeste punkt for fullt fritak/1 - Figurer som illustrerer nærmeste punkt for fullt fritak
Nærmeste punkt for fullt fritak/2 - Spiller følger ikke anbefalt fremgangsmåte for å fastslå nærmeste punkt for fullt fritak
Selv om det er en anbefalt fremgangsmåte for å fastslå det nærmeste punktet for fullt fritak, pålegger ikke reglene en spiller å fastslå dette punktet ved fritak etter en aktuell regel (slik som ved fritak fra et unormalt baneforhold etter regel 16.1b (fritak for ball i generelt område)). Hvis en spiller ikke nøyaktig fastslår et nærmeste punkt for fullt fritak eller identifiserer et feil nærmeste punkt for fullt fritak, får spilleren bare en straff hvis dette medfører at de dropper en ball i et fritaksområde som ikke møter kravene i reglene, og ballen deretter spilles.
Nærmeste punkt for fullt fritak/3 - Hvorvidt spiller har tatt fritak på feil måte hvis forholdene fortsatt påvirker for slag med kølle som ikke er brukt til å fastslå nærmeste punkt for fullt fritak
Nærmeste punkt for fullt fritak/4 - Spiller fastslår nærmeste punkt for fullt fritak, men kan ikke fysisk slå det tiltenkte slaget
Nærmeste punkt for fullt fritak/5 - Spiller kan ikke fysisk fastslå nærmeste punkt for fullt fritak
R
Råd/1 - Verbale kommentarer eller handlinger som er råd
Råd/2 - Verbale kommentarer eller handlinger som ikke er råd
Råd/3 - Når uttalelser som inkluderer offentlig informasjon er råd
S
Slag/1 - Avgjøre om slag ble slått
Spilleforbudområde/1 - Statusen til ting som vokser og som henger over et spilleforbudområde
U
Uflyttbar hindring/1 - Torv rundt en hindring er ikke en del av hindringen